Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, December 8, 2016

http://cskh.npc.com.vn/

http://cskh.npc.com.vn/

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng của các khách hàng có sản lượng lớn tại Điện lực Yên Lạc
Thực hiện văn bản số 4372/EVNNPC-CNTT+KH+ĐT+QLĐT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc “Vận hành chính thức phần mềm quản lý đầu tư xây dựng trong toàn Tổng công ty”, sáng ngày 28,29 tháng 10 năm 2016, tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc tổ chức tập huấn huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng cho đội ngũ CBCNV Công ty. Trong quá trình sử dụng điện giữa bên mua điện và bên bán điện được thực hiện thông qua Hợp đồng mua bán điện và các điều khoản được ký kết giữa hai bên. Việc tính toán sản lượng và phát hành hóa đơn cho khách hàng được thực hiện thông qua Công tơ đo đếm điện năng (là cái cân giữa bên mua điện và bên bán điện).
Điện lực Tam Dương tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện năm 2016 Chi bộ Điện lực Vĩnh Tường kết nạp đảng viên mới
Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Điện lực Tam Dương phối hợp với trường Tiểu học Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện. Ngày 15/11/2016 Chi bộ Điện lực Vĩnh Tường long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới;

http://cskh.npc.com.vn/

http://cskh.npc.com.vn/