Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Friday, October 21, 2016

http://cskh.npc.com.vn/

http://cskh.npc.com.vn/

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc triển khai đấu thầu qua mạng Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Không ngừng nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CNCNV làm công tác Kiểm tra giám sát mua bán điện
Thực hiện luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Về việc đấu thầu điện tử qua mạng đấu thầu quốc gia. Phòng Quản lý đầu tư đã triển khai và đã tổ chức đăng tải và mở thầu điện tử qua mạng đấu thầu quốc gia các dự án trong 06 tháng cuối năm 2016. Được sự đồng ý của Ban Giám đốc và sự phối hợp của các Phòng ban có liên quan trong Công ty. Ngày 16 tháng 9 năm 2016 dưới sự chủ trì của Phòng kiểm tra giám sát mua bán điện cùng các phòng Kinh doanh điện năng và Phòng Công nghệ thông tin Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn các chương trình phần mềm phục vụ cho công kiểm tra giám sát tốt hơn nữa trong các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh tại các Điện lực trực thuộc Công ty.
Điện lực Lập Thạch: Quan tâm tới an toàn trong sản xuất kinh doanh Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí MInh Điện lực Lập Thạch lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn lao động là do người lao động vi phạm các quy trình, quy định như: Không thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trước khi cho phép vào làm việc, người chỉ huy trực tiếp không giám sát nhân viên đơn vị công tác trong quá trình làm việc,… Ngày 23/09/2016, Đoàn thanh niên Điện lực Lập Thạch đã tổ chức Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

http://www.npc.com.vn/

http://www.npc.com.vn/