Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, December 3, 2020

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

 

 

Tên tiếng việt : Công ty Điện lực Vĩnh Phúc         

 

Tên tiếng anh : Vinh Phuc Power Company

Tên viết tắt : PCVinhPhuc

Ngày thành lập công ty : 14/3/1997

Địa chỉ : Số 195 đường Trần Phú – Phường Liên Bảo – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113.656622

CSKH PC Vĩnh Phúc: 02113.600600

Fax :   02113.861.152

 


            Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Được tách 1 phần cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người của Điện lực Vĩnh Phú và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo quyết định số: 245/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Vĩnh Phúc. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngành nghề SXKD chính

+ Sản xuất, kinh doanh điện năng;

+ Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35kV

+ Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35kV

+ Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện;

+ Kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp;

          + Xây lắp các công trình  truyền hình cáp;

          + Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

          + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 Chiến lược SXKD

Chiến lược SXKD của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc từ 2010 – 2020 sẽ tập trung phát triển SXKD điện đảm bảo an toàn, ổn định và đáp ứng nhu cầu của tỉnh Vĩnh Phúc, có hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Công tác đầu tư xây dựng

Dựa trên biểu đồ tăng phụ tải hàng năm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ có kế hoạch đầu tư xây dựng và TBA và đường dây phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự kiến số km đường dây và số trạm biến áp sẽ xây dựng từ 2010 - 2020

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Năm 2010

Năm 2015

Năm 2020

Ghi chú

1

Đường dây trung thế

km

12

34

56

 

2

Đường dây hạ thế

km

95

204

343

 

3

Trạm biến áp

Trạm

30

52

80

 

 

 Công tác kinh doanh điện năng

 

TT

Danh mục

Đơn vị

Khi tách tỉnh

1997

1998

2007

2008

2009

2010

2020

1

Điện thương phẩm

triệu kWh

 

121

155

 

795

830

796

879

2.560

2

Tổn thất

%

 

9,88

8,8

 

4,22

4,37

6,2

5,9

5,0

2

Gía bán bình quân

đồng/kWh

 

514,46

554,082

 

727,84

739,07

838,03

933,89

2.100

4

Doanh thu

Tỷ đồng

 

62

86

 

636

674

731

821

 

5

Công tơ: - 1pha

Công tơ

4.590

4.963

5.715

 

50.660

71.728

104.307

123.205

 

 

               - 3 pha

Công tơ

349

352

389

 

3.678

3.512

5.187

7.130

 

6

Khách hàng:

   - Chuyên .dùng

Kh/hàng

556

615

645

 

1.771

1.941

2.687

5.523

 

 

    - Tư gia

Kh/ hàng

2.733

3.180

3.664

 

50.981

70.943

107.313

121.519

 

 Kết qủa thực hiện công tác kinh doanh điện năng các năm như sau: Với công tác dịch vụ khách hàng: Các khâu nghiệp vụ của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn bám sát thực hiện đúng qui định của Luật Điện lực, qui trình kinh doanh điện năng và các văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Các chính sách thay đổi của nhà nước đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tất cả các khách hàng sử dụng điện .

Các khu cụm Công nghiệp đều được đảm bảo cấp điện ổn định. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có phương án cấp điện hợp lý, đảm bảo ưu tiên giữ điện cho sản xuất, cho các trạm bơm đầu mối và có phương thức cấp điện sinh hoạt phù hợp cho thành phố và nông thôn. Vào các ngày cao điểm thiếu nguồn thực hiện việc cắt điện luôn phiên cho các vùng phụ tải, nhưng vẫn đảm bảo cấp điện ổn định cho sản xuất và đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện. Các chủ chương, chính sách của Chính phủ, của ngành điện đều được Công ty Điện lực Vĩnh Phúc niêm yết công khai tại các địa điểm khách hàng thường xuyên giao dịch, tuyên truyền, quảng cáo trên truyền hình, báo địa phương để toàn thể khách hàng được biết và cùng cộng tác thực hiện.

Với công tác giảm tổn thất điện năng: Công ty đã thành lập ban chỉ đạo chống tổn thất do Giám đốc làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên .

Tại các Điện lực, Trưởng ban chỉ đạo chống tổn thất là Giám đốc chi nhánh và chịu trách nhiệm chính về các chỉ tiêu Kinh doanh. Điện lực tổ chức hội nghị Chuyên đề Công tác kinh doanh: Nêu rõ những bất cập, những tồn tại để đưa công tác KDĐN vào nề nếp; ra quyết định giao ranh giới quản lý kỹ thuật và vận hành, duy tu bảo dưỡng lưới điện cho các Điện lực trực thuộc Công ty Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Tính toán tổn thất kỹ thuật trên toàn lưới điện tỉnh Vĩnh Phúc giao chỉ tiêu tổn thất kỹ thuật cho các Điện lực theo quí, năm là cơ sở để đánh giá tổn thất thực của lưới điện khi so sánh với chỉ tiêu tổn thất kinh doanh.

Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra khách hàng sử dụng điện nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế và phát hiện kịp thời sự không bình thường của hệ thống đo đếm; thực hiện tốt  các quy định của qui trình kinh doanh bán điện.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn quan tâm và chú trọng nghiệp vụ công tác thu và theo dõi nợ tiền điện: từ khâu giao nhận hoá đơn – thu nộp tiền điện về quĩ của các thu ngân viên, chấm nợ, quyết toán hoá đơn và đôn đốc thu tiền điện đều bám sát và thực hiện đúng qui trình kinh doanh bán điện. Các phòng nghiệp vụ của Điện lực: kinh doanh, tài chính kế toán, kiểm tra giám sát mua bán điện cùng phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất tại từng quầy thu tiền điện về số hoá đơn nhận, hoá đơn tồn và số tiền đã nộp vào quĩ Điện lực của các thu ngân viên để sớm phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm (nếu có). Công tác chấm nợ luôn kịp thời. Làm tốt công tác đôn đốc khách hàng trả tiền điện theo kỳ ghi chữ vào nề nếp.

Áp dụng tin học vào công tác quản lý, vận hành tốt và khai thác các tiện ích của chương trình quản lý khách hàng trên CMIS.

Từ tháng 6 năm 2010, Công ty đưa công tác in hoá đơn tiền điện và đưa hệ thống hội nghị truyền hình từ Công ty về các Điện lực trực thuộc.

Về công tác tiếp nhận quản lý vận hành lưới điện hạ áp nông thôn an toàn và tổ chức kinh doanh bán điện trực tiếp đến hộ dân để người dân được hưởng chính sách giá điện của Nhà nước có hiệu quả  35 xã với trên 54 nghìn hộ dân.

Cùng với các đơn vị trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao. Hàng năm có nhiều Điện lực trực thuộc và nhiều cá nhân được Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và  Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc khen thưởng. Đạt được những kết quả trên  là do có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, sự ủng hộ của các cấp Chính quyền và nhân dân các địa phương, đồng thời cũng thể hiện sự nỗ  lực to lớn, ý chí kiên cường dám nghĩ dám làm vượt khó khăn của tập thể cán bộ và công nhân viên chức Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trong những năm qua.

NHỮNG HỌAT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

Công ty Điện lực thường xuyên duy trì thực hiện tốt các cuộc vận động đóng góp, ủng hộ từ thiện: đóng góp ủng hộ quỹ tình nghĩa, quỹ CNLĐ nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam.

- Phụng dưỡng suốt đời 03 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Trung Kiên  Yên Lạc, Hội Hợp – Vĩnh Yên, Tam Phúc – Vĩnh Tường.

- Xây dựng 02 nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo ở xã Ngọc Thanh - Phúc Yên và Vân Trục – Lập Thạch.

- Tặng chăn ấm cho 20 hộ nghèo tại huyện Lập Thạch và Thị xã Phúc Yên.

- Hỗ trợ học phí cho 02 cháu học đại học có hoàn cảnh khó khăn ở Bến Tre mỗi cháu 5.triệu đồng/năm trong 04 năm học.

- Hỗ trợ học phí cho 05 cháu học Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ủng hộ tiền góp phần xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở trường tiểu học và phổ thông cơ sở xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội.

Cán bộ công nhân viên Công ty còn tự nguyện công đức tiền, hiện vật có giá trị hàng trăm triệu đồng, công sức, góp một phần xây dựng chùa, tượng phật… ở chùa Hà Tiên, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, chùa Tráng Việt…

Tham gia đồng hành cùng chương trình “Trái tim cho em“, quyên góp tiền ủng hộ việc mổ tim miễn phí cho các cháu nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Xây dựng 05 cây cầu tại tỉnh Bến Tre theo chủ trương xóa hơn 4000 câu cầu khỉ của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng

Trong 05 năm liên tiếp (2011 – 2015) CBCNV Công ty đã quyên góp ủng hộ được tổng cộng hơn 500 triệu đồng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. Ngoài những tặng phẩm có giá trị như: Tủ cấp đông, ti vi, máy vi tính, Bình lọc nước, thùng quà nhu yếu phẩm… Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cũng mang theo ra những tặng phẩm “đặc trưng” của ngành điện như: ổn áp, ổ cắm điện, bóng đèn Compact tiết kiệm điện (năm 2012 là 240 bóng, năm 2013 là hơn 1000 bóng đèn).  

Đặc biệt, ngoài những tặng phẩm của các đoàn công tác của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc mang ra Trường Sa phải kể đến món quà hết sức ý nghĩa, mang đậm dấu ấn tình cảm của CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa; Đó là việc đoàn đã mang những khóm tre Đằng Ngà lên trồng trên đảo Trường Sa với ý tưởng muốn mang cây tre, khóm trúc đặc thù của làng quê Việt Nam lần đầu tiên được trồng trên đảo Trường Sa và một lượng khá lớn đất từ Vĩnh Phúc chuyển ra đảo, nhằm đảm bảo cho cây có thể sống, phát triển ngay từ những ngày đầu gắn bó với đảo. Riêng, số đất để trồng cây được lấy từ miếu Nghè (xã Trung Kiên, Yên Lạc) - nơi thờ hai vị tướng đánh giặc, mà nhân dân nơi đây tôn là Thánh Cô. Đây cũng là nơi có “cụm cây đa - cây gạo” được cấp bằng công nhận là 1 trong 29 “Cây di sản Việt Nam”. Đất và cây được chuyển ra đảo không chỉ là món quà quý mà là sự nối kết giữa đất liền với đảo xa - sự kết nối của CB-CNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc với đảo Trường Sa.

Những phần thưởng cao quý được ghi nhận (Cho tập thể và các cá nhân CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc)

01 Huân chương lao động hạng Nhất

02 Huân chương lao động hạng Hai 

04 Huân chương lao động hạng Ba 

12 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

15 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

01 Bằng khen của Bộ Tài chính

01 Bằng khen của Bộ Công an

17 Bằng khen của Bộ Công thương

03 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

01 Bằng khen của Bảo hiểm Việt Nam

01 Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

03 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

06 Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cúp vàng“Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển” năm 2012

Đạt giải thưởng là 1 trong 50 “Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam” năm 2013

Đạt giải thưởng là 1 trong 50 “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” năm 2015

Cùng rất nhiều Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Giấy khen của các Sở ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc.

 Trải qua hai mươi năm xây dựng và phát triển là khoảng thời gian Công ty Điện lực Vĩnh Phúc từng bước đã khẳng định vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của ngành và của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời kỳ hội nhập, yêu cầu Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói chung và mỗi cán bộ CNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói riêng đang có sự phát triển vượt bậc, đáp ứng kịp thời đồng bộ và chất lượng ngày càng cao cho nhu cầu điện năng của tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

 

 

Tên tiếng việt : Công ty Điện lực Vĩnh Phúc         

 

Tên tiếng anh : Vinh Phuc Power Company

Tên viết tắt : PCVinhPhuc

Ngày thành lập công ty : 14/3/1997

Địa chỉ : Số 195 đường Trần Phú – Phường Liên Bảo – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113.656622

CSKH PC Vĩnh Phúc: 02113.600600

Fax :   02113.861.152

 


            Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Được tách 1 phần cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người của Điện lực Vĩnh Phú và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo quyết định số: 245/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Vĩnh Phúc. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngành nghề SXKD chính

+ Sản xuất, kinh doanh điện năng;

+ Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35kV

+ Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35kV

+ Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện;

+ Kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp;

          + Xây lắp các công trình  truyền hình cáp;

          + Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

          + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 Chiến lược SXKD

Chiến lược SXKD của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc từ 2010 – 2020 sẽ tập trung phát triển SXKD điện đảm bảo an toàn, ổn định và đáp ứng nhu cầu của tỉnh Vĩnh Phúc, có hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Công tác đầu tư xây dựng

Dựa trên biểu đồ tăng phụ tải hàng năm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ có kế hoạch đầu tư xây dựng và TBA và đường dây phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự kiến số km đường dây và số trạm biến áp sẽ xây dựng từ 2010 - 2020

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Năm 2010

Năm 2015

Năm 2020

Ghi chú

1

Đường dây trung thế

km

12

34

56

 

2

Đường dây hạ thế

km

95

204

343

 

3

Trạm biến áp

Trạm

30

52

80

 

 

 Công tác kinh doanh điện năng

 

TT

Danh mục

Đơn vị

Khi tách tỉnh

1997

1998

2007

2008

2009

2010

2020

1

Điện thương phẩm

triệu kWh

 

121

155

 

795

830

796

879

2.560

2

Tổn thất

%

 

9,88

8,8

 

4,22

4,37

6,2

5,9

5,0

2

Gía bán bình quân

đồng/kWh

 

514,46

554,082

 

727,84

739,07

838,03

933,89

2.100

4

Doanh thu

Tỷ đồng

 

62

86

 

636

674

731

821

 

5

Công tơ: - 1pha

Công tơ

4.590

4.963

5.715

 

50.660

71.728

104.307

123.205

 

 

               - 3 pha

Công tơ

349

352

389

 

3.678

3.512

5.187

7.130

 

6

Khách hàng:

   - Chuyên .dùng

Kh/hàng

556

615

645

 

1.771

1.941

2.687

5.523

 

 

    - Tư gia

Kh/ hàng

2.733

3.180

3.664

 

50.981

70.943

107.313

121.519

 

 Kết qủa thực hiện công tác kinh doanh điện năng các năm như sau: Với công tác dịch vụ khách hàng: Các khâu nghiệp vụ của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn bám sát thực hiện đúng qui định của Luật Điện lực, qui trình kinh doanh điện năng và các văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Các chính sách thay đổi của nhà nước đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tất cả các khách hàng sử dụng điện .

Các khu cụm Công nghiệp đều được đảm bảo cấp điện ổn định. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có phương án cấp điện hợp lý, đảm bảo ưu tiên giữ điện cho sản xuất, cho các trạm bơm đầu mối và có phương thức cấp điện sinh hoạt phù hợp cho thành phố và nông thôn. Vào các ngày cao điểm thiếu nguồn thực hiện việc cắt điện luôn phiên cho các vùng phụ tải, nhưng vẫn đảm bảo cấp điện ổn định cho sản xuất và đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện. Các chủ chương, chính sách của Chính phủ, của ngành điện đều được Công ty Điện lực Vĩnh Phúc niêm yết công khai tại các địa điểm khách hàng thường xuyên giao dịch, tuyên truyền, quảng cáo trên truyền hình, báo địa phương để toàn thể khách hàng được biết và cùng cộng tác thực hiện.

Với công tác giảm tổn thất điện năng: Công ty đã thành lập ban chỉ đạo chống tổn thất do Giám đốc làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên .

Tại các Điện lực, Trưởng ban chỉ đạo chống tổn thất là Giám đốc chi nhánh và chịu trách nhiệm chính về các chỉ tiêu Kinh doanh. Điện lực tổ chức hội nghị Chuyên đề Công tác kinh doanh: Nêu rõ những bất cập, những tồn tại để đưa công tác KDĐN vào nề nếp; ra quyết định giao ranh giới quản lý kỹ thuật và vận hành, duy tu bảo dưỡng lưới điện cho các Điện lực trực thuộc Công ty Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Tính toán tổn thất kỹ thuật trên toàn lưới điện tỉnh Vĩnh Phúc giao chỉ tiêu tổn thất kỹ thuật cho các Điện lực theo quí, năm là cơ sở để đánh giá tổn thất thực của lưới điện khi so sánh với chỉ tiêu tổn thất kinh doanh.

Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra khách hàng sử dụng điện nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế và phát hiện kịp thời sự không bình thường của hệ thống đo đếm; thực hiện tốt  các quy định của qui trình kinh doanh bán điện.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn quan tâm và chú trọng nghiệp vụ công tác thu và theo dõi nợ tiền điện: từ khâu giao nhận hoá đơn – thu nộp tiền điện về quĩ của các thu ngân viên, chấm nợ, quyết toán hoá đơn và đôn đốc thu tiền điện đều bám sát và thực hiện đúng qui trình kinh doanh bán điện. Các phòng nghiệp vụ của Điện lực: kinh doanh, tài chính kế toán, kiểm tra giám sát mua bán điện cùng phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất tại từng quầy thu tiền điện về số hoá đơn nhận, hoá đơn tồn và số tiền đã nộp vào quĩ Điện lực của các thu ngân viên để sớm phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm (nếu có). Công tác chấm nợ luôn kịp thời. Làm tốt công tác đôn đốc khách hàng trả tiền điện theo kỳ ghi chữ vào nề nếp.

Áp dụng tin học vào công tác quản lý, vận hành tốt và khai thác các tiện ích của chương trình quản lý khách hàng trên CMIS.

Từ tháng 6 năm 2010, Công ty đưa công tác in hoá đơn tiền điện và đưa hệ thống hội nghị truyền hình từ Công ty về các Điện lực trực thuộc.

Về công tác tiếp nhận quản lý vận hành lưới điện hạ áp nông thôn an toàn và tổ chức kinh doanh bán điện trực tiếp đến hộ dân để người dân được hưởng chính sách giá điện của Nhà nước có hiệu quả  35 xã với trên 54 nghìn hộ dân.

Cùng với các đơn vị trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao. Hàng năm có nhiều Điện lực trực thuộc và nhiều cá nhân được Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và  Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc khen thưởng. Đạt được những kết quả trên  là do có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, sự ủng hộ của các cấp Chính quyền và nhân dân các địa phương, đồng thời cũng thể hiện sự nỗ  lực to lớn, ý chí kiên cường dám nghĩ dám làm vượt khó khăn của tập thể cán bộ và công nhân viên chức Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trong những năm qua.

NHỮNG HỌAT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

Công ty Điện lực thường xuyên duy trì thực hiện tốt các cuộc vận động đóng góp, ủng hộ từ thiện: đóng góp ủng hộ quỹ tình nghĩa, quỹ CNLĐ nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam.

- Phụng dưỡng suốt đời 03 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Trung Kiên  Yên Lạc, Hội Hợp – Vĩnh Yên, Tam Phúc – Vĩnh Tường.

- Xây dựng 02 nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo ở xã Ngọc Thanh - Phúc Yên và Vân Trục – Lập Thạch.

- Tặng chăn ấm cho 20 hộ nghèo tại huyện Lập Thạch và Thị xã Phúc Yên.

- Hỗ trợ học phí cho 02 cháu học đại học có hoàn cảnh khó khăn ở Bến Tre mỗi cháu 5.triệu đồng/năm trong 04 năm học.

- Hỗ trợ học phí cho 05 cháu học Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ủng hộ tiền góp phần xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở trường tiểu học và phổ thông cơ sở xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội.

Cán bộ công nhân viên Công ty còn tự nguyện công đức tiền, hiện vật có giá trị hàng trăm triệu đồng, công sức, góp một phần xây dựng chùa, tượng phật… ở chùa Hà Tiên, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, chùa Tráng Việt…

Tham gia đồng hành cùng chương trình “Trái tim cho em“, quyên góp tiền ủng hộ việc mổ tim miễn phí cho các cháu nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Xây dựng 05 cây cầu tại tỉnh Bến Tre theo chủ trương xóa hơn 4000 câu cầu khỉ của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng

Trong 05 năm liên tiếp (2011 – 2015) CBCNV Công ty đã quyên góp ủng hộ được tổng cộng hơn 500 triệu đồng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. Ngoài những tặng phẩm có giá trị như: Tủ cấp đông, ti vi, máy vi tính, Bình lọc nước, thùng quà nhu yếu phẩm… Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cũng mang theo ra những tặng phẩm “đặc trưng” của ngành điện như: ổn áp, ổ cắm điện, bóng đèn Compact tiết kiệm điện (năm 2012 là 240 bóng, năm 2013 là hơn 1000 bóng đèn).  

Đặc biệt, ngoài những tặng phẩm của các đoàn công tác của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc mang ra Trường Sa phải kể đến món quà hết sức ý nghĩa, mang đậm dấu ấn tình cảm của CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa; Đó là việc đoàn đã mang những khóm tre Đằng Ngà lên trồng trên đảo Trường Sa với ý tưởng muốn mang cây tre, khóm trúc đặc thù của làng quê Việt Nam lần đầu tiên được trồng trên đảo Trường Sa và một lượng khá lớn đất từ Vĩnh Phúc chuyển ra đảo, nhằm đảm bảo cho cây có thể sống, phát triển ngay từ những ngày đầu gắn bó với đảo. Riêng, số đất để trồng cây được lấy từ miếu Nghè (xã Trung Kiên, Yên Lạc) - nơi thờ hai vị tướng đánh giặc, mà nhân dân nơi đây tôn là Thánh Cô. Đây cũng là nơi có “cụm cây đa - cây gạo” được cấp bằng công nhận là 1 trong 29 “Cây di sản Việt Nam”. Đất và cây được chuyển ra đảo không chỉ là món quà quý mà là sự nối kết giữa đất liền với đảo xa - sự kết nối của CB-CNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc với đảo Trường Sa.

Những phần thưởng cao quý được ghi nhận (Cho tập thể và các cá nhân CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc)

01 Huân chương lao động hạng Nhất

02 Huân chương lao động hạng Hai 

04 Huân chương lao động hạng Ba 

12 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

15 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

01 Bằng khen của Bộ Tài chính

01 Bằng khen của Bộ Công an

17 Bằng khen của Bộ Công thương

03 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

01 Bằng khen của Bảo hiểm Việt Nam

01 Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

03 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

06 Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cúp vàng“Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển” năm 2012

Đạt giải thưởng là 1 trong 50 “Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam” năm 2013

Đạt giải thưởng là 1 trong 50 “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” năm 2015

Cùng rất nhiều Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Giấy khen của các Sở ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc.

 Trải qua hai mươi năm xây dựng và phát triển là khoảng thời gian Công ty Điện lực Vĩnh Phúc từng bước đã khẳng định vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của ngành và của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời kỳ hội nhập, yêu cầu Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói chung và mỗi cán bộ CNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói riêng đang có sự phát triển vượt bậc, đáp ứng kịp thời đồng bộ và chất lượng ngày càng cao cho nhu cầu điện năng của tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien