Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Friday, July 3, 2020

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 nsLIST
Minimize
Tin Công ty Điện lực
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng
2020-06-30 17:09
0
Tăng cường công tác QLVH hệ thống VTDR&CNTT để nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động
Tăng cường công tác QLVH hệ thống VTDR&CNTT để nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động
2020-06-30 17:04
0
Ngành Điện minh bạch trong việc kiểm tra hóa đơn tiền điện của khách hàng
Ngành Điện minh bạch trong việc kiểm tra hóa đơn tiền điện của khách hàng
2020-06-30 16:20
0
PC Vĩnh Phúc tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
Trong những năm qua, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) luôn được Công ty Điện lực Vĩnh Phúc quan tâm củng cố. Hệ thống KTGSMBĐ trong toàn công ty đã hoạt động hiệu quả góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
2020-06-30 15:35
0
EVNNPC triển khai phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai
EVNNPC triển khai phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai
2020-06-18 09:07
-12
12345678910...

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien