Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Friday, November 15, 2019

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 nsLIST
Minimize
Văn hoá doanh nghiệp
Tôn vinh phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20-10
Tôn vinh ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
2019-11-07 15:26
-5
PC Vĩnh Phúc tổ chức chương trình đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho cán bộ quản lý
PC Vĩnh Phúc tổ chức chương trình đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho cán bộ quản lý
2019-08-26 16:16
-78
Vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông nội bộ trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
Trong môi trường doanh nghiệp, truyền thông nội bộ là một trong những “vũ khí” tạo nên thành công. Không thể có văn hóa doanh nghiệp lành mạnh khi không có kênh truyền thông đối nội tốt
2018-09-28 16:27
-410
Điện lực Thành phố Phúc Yên với công tác văn hoá doanh nghiệp
Giá trị của doanh nghiệp cấu thành từ giá trị của mỗi tài sản cấu thành tổng tài sản của doanh nghiệp và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Muốn giá trị của thương hiệu cao thì doanh nghiệp đó phải thực thi tốt văn hoá doanh nghiệp
2018-07-11 15:28
-489
Tổ chức lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2018
Để tất cả CBCNV thể hiện rõ hơn nữa trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong những quyết tâm và cam kết của EVN nói chung cũng như của PC Vĩnh Phúc nói riêng với cộng đồng, với đất nước. Ngày 6/4/2018, tại Hội trường Công ty, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2018.
2018-07-11 14:58
-489
123

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien