Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, July 4, 2020
 
PCVP đang khẩn trương hoàn chỉnh theo quy định mới của Chính Phủ
 
2013-11-22 09:46:30

Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc phổ biến triển khai áp dụng thực hiện các Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2013/TT-BCT vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

Trong tháng 10/2013 Chính phủ và Bộ Công thương đã ban hành mới 03 văn bản liên quan đến hoạt động điện lực của các đơn vị gồm:

1. Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

2. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

3. Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

Nhằm nâng cao hiệu quả tốt trong công tác sản xuất kinh doanh và nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ công nhân viên trong. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã liên tục tổ chức tập huấn bổi dưỡng kiến thức pháp luật mới trong năm 2013 cho CBCNV và có công văn sô 2535/PCVP-PC gửi các đơn vị ttực thuộc về việc triển khai thực hiện theo các công văn: số 4754/EVNNPC-TC&NS ngày 08/11/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và công văn số 4140/EVN-PC-KD của Tập đoàn điện lực Việt Nam;

Qua đó Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã triển khai phổ biến quán triệt việc thực hiện đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty một số nội dung cơ bản mới ban hành đối với từng văn bản để áp dụng vào hoạt động SXKD của Công ty 

Theo các qui định mới Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phải thực hiện ngay một số công việc như:

            Niên công khai lại các qui định về Điều kiện ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt " Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và có giấy đề nghị mua điện kèm theo bản sao của một trong các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú, hoặc sổ tạm trú; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hp lệ; hp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); Hp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng hoặc chứng thực;

            Bổ sung điều khoản Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện mới vào các hợp đồng mua bán điện có có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên.  Sửa đổi điều chỉnh lại một số điều khoản qui định trong hợp đồng về hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện ….

 Hướng dẫn các đơn vị thực hiện: Phương pháp tính giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với hành vi vi phạm của bên bán điện, của bên mua điện; Phương pháp tính giá trị bồi thường thiệt hại trong trường hợp trộm cắp điện theo qui định mới của thông tư 27/2013/TT-BCT.

Nguyễn Đức Thắng -  P.Thanh tra BV & PC.

 
Tin cùng thư mục :

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien