Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, December 16, 2017

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

http://cskh.npc.com.vn/

 
Thông báo thay đổi giá bán điện Thông tư 16_2014_TT-BCTvà Quyết định 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014
 
2014-07-04 16:55:34

           Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện giá bán điện được thực hiện theo Thông tư số 16/2014/ TT-BCT từ ngày 01/6/2014.

 Thông tư 16_2014_TT-BCT quy định về giá bán điện

 Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 quy định về giá bán điện

 
Tin cùng thư mục :