Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, October 29, 2020
 
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Bác Hồ đã nói “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”
 
2015-09-23 08:02:21

         Tập thể cán bộ nhân viên phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh./.          

       Thanh tra "là tai mắt của trên": bởi qua thanh tra, kiểm tra giúp cho người quản lý cấp trên thấy được những yếu kém, thiếu sót, những quan điểm chưa phù hợp, thiếu đồng bộ của đường lối, chủ trương, chính sách của hệ thống pháp luật, đánh giá được năng lực, trách nhiệm điều hành và quản lý của người lãnh đạo quản lý cấp dưới. Đánh giá một cách đầy đủ, đúng đắn nơi nào, cá nhân nào làm tốt để biểu dương, chưa làm tốt để uốn nắn. Như vậy, đối với người lãnh đạo, quản lý, thanh tra đúng là phương tiện giúp cho người lãnh đạo, quản lý nhận thức và phát triển tư duy, kiểm tra lại chính mình để chủ động điều chỉnh lại chủ trương, chính sách, pháp luật cho phù hợp với quá trình quản lý Nhà nước.

            Thanh tra "là người bạn của dưới": có ý nghĩa là đối với người lãnh đạo, quản lý cấp dưới, thì thanh tra chính là người bạn giúp họ thấy được những việc mình làm đúng, làm tốt để tiếp tục phát huy, những việc làm sai, làm không đầy đủ, làm thiếu trách nhiệm để khắc phục, sửa chữa, nâng cao năng lực, trách nhiệm của mình, là người bạn của dưới có nghĩa là người làm công tác thanh tra phải luôn gần gũi với nhân dân ngay cả đối với đối tượng thanh tra, hoạt động thanh tra không phải là để soi mói, bới lông tìm vết, mà chủ yếu là để giúp họ làm đúng, làm tốt, thấy được thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục.

            Như vậy, có thể nói: Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới được hiểu chính là cầu nối giữa lãnh đạo cơ quan cấp trên và cơ quan cấp dưới, giữa cơ quan ban hành chính sách và thực hiện chính sách, giữa trung ương và địa phương, giữa người lãnh đạo, chỉ đạo và người thực hiện.

            Về phẩm chất của cán bộ thanh tra: Bác còn căn dặn “cán bộ thanh tra phải có đạo đức cách mạng, phải hiểu nhân tình thế cố đã đành nhưng tự mình còn phải gương mẫu cho người khác”, “cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”… Bác thường xuyên nhắc nhở cán bộ thanh tra “phải cố gắng học tập, học cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt”.

            Bác cũng nói: “Đối với cán bộ được làm công tác thanh tra là một vinh dự. Vì sao? Vì công tác thanh tra là một công tác quan trọng. Đảng và Chính phủ có tin tưởng mới giao cho làm nhiệm vụ ấy. Có thể nói cán bộ thanh tra là ta, mắt của Đảng và Chính phủ. Tai mắt có sáng suốt thì người mới sáng suốt”.

            Bác cũng đã phê bình “một số cán bộ chưa yên tâm công tác, cho làm công tác thanh tra không tiến bộ, thắc mắc về tiền đồ, đứng núi này trông núi nọ, muốn xin đi công tác khác. Như thế là không rõ nhiệm vụ của mình, không hiểu vinh dự của mình, là mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa”.

            Do vị trí, vai trò quan trọng của công tác thanh tra cho nên: yêu cầu đối với mỗi người cán bộ thanh tra là phải có phẩm chất đạo đức cách mạng, phải tự mình gương mẫu, có năng lực, kinh nghiệm và uy tín; đồng thời phải luôn luôn cố gắng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng và học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.

                                     Nguyễn Đức Thắng - Phòng TT bảo vệ & pháp chế

 
Tin cùng thư mục :

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien