Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, December 16, 2017

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

http://cskh.npc.com.vn/

 
Đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện tại Điện lực thị xã Phúc Yên
 
2017-09-27 16:03:46

           

        Ngân hàng thế giới (WB) hiện đang triển khai chương trình đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đơn vị thực hiện là Viện nghiên cứu phát triển - Mekong (MDRI) phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc tăng giá điện, khuyến khích các hộ tiêu dùng tham gia vào chương trình tiết kiệm điện. Đây là Chương trình đối thoại chính sách giữa Chính phủ với các nhà tài trợ được thực hiện theo hình thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp. Chương trình đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện tại tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và thị xã Phúc Yên nói riêng được thực hiện trong năm 2016 – 2017. Trong bối cảnh tình hình sản xuất điện còn gặp nhiều khó khăn, giá điện ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao… thì khách hàng sử dụng điện cần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Chương trình đã thực hiện phỏng vấn các hộ gia đình tham gia vào dự án nghiên cứu chính thức từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2017 là 772 hộ gia đình. Kết quả tháng 7/2017 dự án đã hỗ trợ trả tiền thưởng cho các hộ gia đình đạt giải theo danh sách là 435 hộ ( áp dụng cho trường hợp các hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng tiền mặt) tại Điện lực thị xã Phúc Yên.

 

Ảnh: Tuyên truyền tiết kiệm điện( St)

         Để góp phần tích cực vào thành công của dự án Điện lực thị xã Phúc Yên đã cử cán bộ phối hợp dẫn đường cho đoàn nghiên cứu đến làm việc trực tiếp với các hộ dân, ngoài ra còn tuyên truyền đến các hộ dân nội dung về lịch thay công tơ điện, thời gian mất điện, giá bán điện, đăng ký mới, chuyển đổi, giải quyết các vấn đề phát sinh về điện ……cách tiết kiệm điện cho các hộ dân trên địa bàn nghiên cứu thông qua các kênh như: Hệ thống loa truyền thanh tại phường/xã, dán áp phích tại bảng tin công cộng và các hộ gia đình tham gia. Phối hợp tích cực với nhóm dự án tuyên truyền, khuyến khích các hộ gia đình tham gia vào dự án và các chương trình phục vụ lợi ích an sinh xã hội.

                   Đỗ Thu Mai –  Điện Lực thị xã  Phúc Yên

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Lập Thạch phát quang hành lang tuyến, đảm bảo an toàn, ổn định cung cấp điện.
Điện lực Tam Dương thực hiện tốt công tác quản lý Hành lang an toàn bảo vệ công trình lưới điện cao áp
Điện Lực Vĩnh Yên tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa “Trường học chung tay tiết kiệm điện” tại Trường THCS Tích Sơn.
Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho đại hội thể dục thể thao điểm huyện Vĩnh Tường
Chương trình hoạt động ngoại khóa “Trường học chung tay tiết kiệm điện”
Điện lực Lập Thạch trồng cây xanh tại trụ sở mới ở huyện Sông Lô
Điện lực Tam Dương triển khai chương trình Trường học tiết kiệm điện năm 2017
Điện Lực Vĩnh Yên thực hiện chỉnh trang lưới điện trên địa bàn Thành phố
Điện lực Vĩnh Tường triển khai thực hiện thay công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá
Đại hội Chi bộ Điện lực Tam Dương nhiệm kỳ 2017-2020