Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, December 16, 2017

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

http://cskh.npc.com.vn/

 
Đóng điện máy biến áp T2 63MVA trạm biến áp 110kV Thiện Kế.
 
2017-08-30 15:58:06

 

         Ngày 30/8/2017, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc tổ chức nghiệm thu đóng điện Dự án lắp đặt máy biến áp T2 TBA 110kV Thiện Kế. Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, giao Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc làm quản lý A có quy mô lắp đặt 01 máy biến áp 63MVA -115/38,5/23kV và các thiết bị 110kV, 22kV đi kèm với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 36 tỷ đồng đưa tổng công suất lắp đặt tại trạm biến áp 110kV Thiện Kế lên 2x63MVA. Trạm biến áp 110kV Thiện Kế có nhiệm vụ cấp điện cho các phụ tải quan trọng: Khu công nghiệp Bá Thiện 1, Bá Thiện 2, Bình Xuyên 2 và khu vực huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Phúc Yên.

 

 

Ảnh: Máy biến áp T2 – 63MVA trạm 110kV Thiện Kế

 

Như vậy trong tháng 8/2017 trên lưới điện tỉnh Vĩnh Phúc đã đóng điện, đưa vào vận hành 03 dự án lắp đặt thêm 03 máy biến áp 63MVA tại các trạm biến áp 110kV Vĩnh Yên 2, Hội Hợp, Thiện Kế. Các dự án đưa vào vận hành đã góp phần đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội khu vực huyện Bình Xuyên, Tam Đảo, Yên Lạc, Tam Dương, Vĩnh Tường; Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định lưới điện khu vực tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

Nguyễn Quang Phúc - TP. Kỹ thuật

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tập trung chốt chỉ số công tơ, đảm bảo lợi ích của khách hàng trong ngày điều chỉnh giá điện.
Thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giá bán điện
Thông báo giá bán điện mới từ ngày 01-12-2017
Giá bán điện mới
Điện lực Tam Đảo đảm bảo cấp điện phục vụ diễn tập phòng thủ khu vực huyện Tam Đảo năm 2017
Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Hội thi thợ giỏi khối phân phối điện EVN năm 2017
Sóng hài và chất lượng điện năng
Ngành điện đổi mới công nghệ
Cán bộ An toàn giỏi –Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, tham dự hội thi Cán bộ An toàn giỏi lần thứ nhất cấp Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 2017.