Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, December 16, 2017

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

http://cskh.npc.com.vn/

 
Chi bộ Tổ chức nhân sự - Văn phòng tổ chức đại hội chi bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2020.
 
2017-09-29 09:48:48

 

        Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc khẩn trương, tập trung cao của Chi bộ; Được sự nhất trí của Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Vào chiều 14h ngày 22/9/2017, Đại hội Chi bộ Tổ chức nhân sự - văn phòng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020 đã khai mạc, đây là ngày hội lớn và là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Chi bộ Tổ chức nhân sự - văn phòng.


Ảnh: Chi bộ Tổ chức nhân sự - Văn phòng

Đại hội đã tập trung và trách nhiệm cao đã thẳng thắn thảo luận, thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ chi nhánh nhiệm kỳ 2015- 2017, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện. Đại hội đã phát huy đoàn kết dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn 03 đ/c có các tiêu chuẩn để bầu vào Chi ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ Tổ chức nhân sự - văn phòng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020. Đ/c Hà Xuân Minh - bí thư chi bộ đã phát biểu Chi bộ mới sẽ huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đại hội, sự tin tưởng của chi bộ và quần chúng trong chi bộ.

 

Ảnh: Đ/c Hà Xuân Minh - Bí thư chi bộ khai mạc đại hội.

Đại hội chi bộ Tổ chức nhân sự - văn phòng nhiệm kỳ 2017- 2020 có ý nghĩa quan trọng. Kết quả của Đại hội đánh dấu một bước quan trọng về trình độ tư duy mới trong việc vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc vào điều kiện cụ thể của đơn vị.

 

Ảnh: Đ/c Trần Thị Thu Hồng – thư ký chi bộ trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội.

Chi ủy nhiệm kỳ 2017- 2020 nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng quán triệt, triển khai nghị quyết của Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, cụ thể hóa nghị quyết, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đại hội.


Ảnh: BCH chi bộ khóa mới chụp ảnh lưu niệm
với lẵng hoa Đảng bộ PCVP tặng

chúc mừng đại hội.

 

Đại hội Chi bộ Tổ chức nhân sự - văn phòng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020 kêu gọi, phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu để nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực, góp phần xây dựng Đảng bộ, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phát triển toàn diện./.

Hà Thạch Thảo - Phòng TTBV & PC

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tập trung chốt chỉ số công tơ, đảm bảo lợi ích của khách hàng trong ngày điều chỉnh giá điện.
Thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giá bán điện
Thông báo giá bán điện mới từ ngày 01-12-2017
Giá bán điện mới
Điện lực Tam Đảo đảm bảo cấp điện phục vụ diễn tập phòng thủ khu vực huyện Tam Đảo năm 2017
Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Hội thi thợ giỏi khối phân phối điện EVN năm 2017
Sóng hài và chất lượng điện năng
Ngành điện đổi mới công nghệ
Cán bộ An toàn giỏi –Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, tham dự hội thi Cán bộ An toàn giỏi lần thứ nhất cấp Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 2017.