Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, December 16, 2017

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

http://cskh.npc.com.vn/

 
Làm giàu tủ sách pháp luật của phòng TTBC & PC.
 
2017-10-03 14:50:26

        Theo đúng nhiệm vụ chức năng của phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế, phòng đã liên tục cập nhật các văn bản pháp luật cũng như quy chế, quy định, quy trình của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nói chung và Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói riêng. Đồng thời thường xuyên phổ biến kịp thời các văn bản mới bằng thông báo trên eoffice và lưu trong mạng nội bộ công ty có đường dẫn như sau: \\10.62.0.5\phapche\Pho bien van ban phap luat

 Ảnh: Tủ lưu trữ quy chế, quy định, quy trình của các cấp ban hành

Tuy nhiên hiện nay khi ngày càng có nhiều các tài liệu pháp luật cần được lưu trữ bằng bản cứng, tủ sách hiện thời sẽ không thể đáp ứng nhu cầu chứa đựng các tài liệu ngày càng nhiều, thay vì tìm kiếm vị trí chứa tủ sách pháp luật sẽ chiếm diện tích trong phòng, phải quản lý và sàng lọc tài liệu cũ mới, cần tìm biện pháp thông minh, hiện đại hơn để lưu trữ những tài liệu trên.

Mặt khác, trong quá trình phổ biến văn bản cũng gặp nhiều vấn đề. Dù đã phổ biến bằng công văn, cán bộ công nhân viên cũng khó tiếp cận với các văn bản này. Đặc biệt trong quá trình làm việc không ít khi cần tìm lại các văn bản quyết định cũ của công ty để đối chiếu tham khảo, việc tìm kiếm lại các văn bản sẽ mất nhiều thời gian và công sức tìm kiếm. Nhờ có quy định về 5S mà việc tìm kiếm một văn bản bằng danh mục sẽ dễ dàng hơn nhưng đó chưa phải là biện pháp tối ưu trong trường hợp cần kíp hoặc văn bản đã cho mượn, đã bị loại bỏ.

 

Ảnh: Tủ lưu trữ các văn bản, tài liệu pháp luật

Phòng Thanh tra bảo vệ & Pháp chế phối hợp cùng phòng Công nghệ thông tin hiện đang thảo luận để có thể thành lập một tủ sách điện tử chuyên lưu giữ văn bản quyết định, quy định của công ty một cách nhanh chóng và khoa học. Đồng thời cũng giúp cán bộ công nhân viên dễ tìm kiếm, dễ tham khảo hơn khi cần tra cứu các văn bản của công ty.

  Trong thời gian tới, tủ sách điện tử được hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ phát huy tác dụng tốt, góp phần phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc./.

 

Hà Thạch Thảo - Phòng TTBV & PC

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tập trung chốt chỉ số công tơ, đảm bảo lợi ích của khách hàng trong ngày điều chỉnh giá điện.
Thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giá bán điện
Thông báo giá bán điện mới từ ngày 01-12-2017
Giá bán điện mới
Điện lực Tam Đảo đảm bảo cấp điện phục vụ diễn tập phòng thủ khu vực huyện Tam Đảo năm 2017
Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Hội thi thợ giỏi khối phân phối điện EVN năm 2017
Sóng hài và chất lượng điện năng
Ngành điện đổi mới công nghệ
Cán bộ An toàn giỏi –Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, tham dự hội thi Cán bộ An toàn giỏi lần thứ nhất cấp Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 2017.