Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, July 4, 2020
 
Tổ chức lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2018
 
2018-07-11 14:58:39

 

     Để tất cả CBCNV thể hiện rõ hơn nữa trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong những quyết tâm và cam kết của EVN nói chung cũng như của PC Vĩnh Phúc nói riêng với cộng đồng, với đất nước. Ngày 6/4/2018, tại Hội trường Công ty, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2018.

Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Quốc Hưng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, ông Phan Thanh An – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, các ông trong Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể các ông () trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

Ban Giám đốc, Ban thường vụ công đoàn và lãnh đạo các đơn vị cam kết thi đua thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2018:

1. Đảm bảo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đưa công tác VHDN của Công ty thực sự là một nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc, đảm bảo ổn định việc làm, nâng cao đời sống và tinh thần của CBCNV tại đơn vị.

           2. Triển khai các nội dung chính của chương trình hành trình Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC 2020 và chương trình lan tỏa văn hóa. Các kế hoạch, chương trình, mục tiêu thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất, thực hiện xuyên suốt trên nền tảng văn hóa mang bản sắc riêng EVNNPC.

3. Thực thi hiệu quả các hoạt động VHDN để nâng cao sự gắn kết giữa đội ngũ CBCNV với Lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện mục tiêu vì sự phát triển bền vững Công ty:

- Đảm bảo 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia đầy đủ các đợt tập huấn và các hoạt động VHDN của Công ty, đồng thời thấu hiểu về nội dung và ý nghĩa sâu sắc câu khẩu hiệu (Slogan) mới của Tổng công ty, nội dung các tài liệu VHDN, chương trình hành động hành trình văn hóa của Tổng công ty để phổ biến, truyền đạt tới toàn thể CBCNV của đơn vị.

- Đảm bảo 100% CBCNV được tuyên truyền phổ biến về tài liệu VHDN, quy tắc ứng xử văn hóa, chương trình hành động hành trình văn hóa và các giá trị văn hóa truyền thống của Công ty.

4. Đảm bảo 100% CBCNV của đơn vị thấu hiểu về lợi ích của 5S và thực hiện đúng quy trình 5S. Thực thi, duy trì hiệu quả công tác 5S tại Công ty/đơn vị.

5. Thực hiện truyền thông hiệu quả công tác VHDN của Công ty tới từng CBCNV với quan điểm then chốt: con người là trước tiên, khách hàng là trung tâm, văn hóa là nền tảng của sự phát triển bền vững.

6. Lấy khách hàng là trung tâm, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, coi trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng, phấn đấu đưa điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại đơn vị tăng so với năm 2017.  

 

      

  Ảnh: Lãnh đạo Công ty Điện lực Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện tốt VHDN

Để thực hiện tốt các cam kết, Công ty đã tổ chức phổ biến và quán triệt đến 100% CBCNV thực hiện tốt văn hóa EVN, EVNNPC và Văn hóa PC Vĩnh Phúc. Tập trung lao động, thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giao. Trong đó, tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa ứng xử, văn hóa trong giao tiếp nhằm nâng cao uy tín của ngành Điện và chất lượng dịch vụ khách hàng trong tương lai. Trong đó, các cán bộ quản lý trong đơn vị phải gương mẫu làm trước, từ đi làm đúng giờ, thực hiện văn hóa trong các sinh hoạt tập thể… Tạo ra không khí làm việc tự giác, dân chủ, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau. Chính vì thế mà các hoạt động trong Công ty có sự chuyển biến tích cực, rõ nét nhất là tinh thần đoàn kết, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với nhau nhiều hơn trong công việc.

Công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân để từng bước chuẩn hóa các hành vi ứng xử trong giao tiếp và giải quyết công việc hàng ngày cũng là nhiệm vụ các đơn vị thành viên cần thực hiện trong thời gian tới.

           Những năm qua, việc thực hiện Văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn được Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trong Công ty chú trọng và thực hiện hiệu quả./.

 

Nguyễn Bốn 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức sinh nhật cho CBCNV
BCH Công đoàn đồng hành cùng CBCNV Điện lực Yên Lạc
Hiệu quả mô hình 5S tại phòng KTGSMBĐ
Phòng Tài chính kế toán – Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thực hiện duy trì tiết kiệm điện
Điện lực Thành phố Vĩnh Yên tổ chức sinh nhật cho CBCNV trong đơn vị sau giãn cách xã hội
Đội QLVH LĐCT áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tế vận hành, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra tình hình cấp điện và động viên CBCNV mùa nắng nóng tại Điện lực Vĩnh Tường - PCVP
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Cải thiện môi trường làm việc từ văn hóa doanh nghiệp
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trao tặng bồn rửa tay cho trường THCS Hương Sơn
Tập thể Phòng Kinh doanh: Đơn vị điển hình trong xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien