Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, July 4, 2020
 
An toàn lao động là hạnh phúc của mọi nhà và mỗi người
 
2018-07-11 14:50:38

 

      Phát động chương trình, hành động đẩy mạnh XD VHAT, ngày 06/4/2018 Ban Giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn Công ty, cùng toàn thể CBCNV phát động phong trào“ Đẩy mạnh xây dựng văn hóa An toàn lao động năm 2018”trong hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ phát động CBCNV đã thực hiện đọc lời thề, ký cam kết thực hiện xây dựng “Văn hóa an toàn lao động năm 2018”. Mục đích của Chương trình là xây dựng văn hoá an toàn lao động trong đơn vị nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hoá, chấp hành một cách tự giác đối với việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động.

 Ảnh: lễ phát động xây dựng VHATLĐ năm 2018

 

Ảnh: Lễ ký cam kết xây dựng VHATLĐ năm 2018

Xây dựng văn hóa an toàn lao động là hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng năng suất lao động; giảm thiểu các vụ vi phạm về an toàn điện trong nhân dân; giúp người lao động thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc; chủ động thực hiện tích cực các quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, góp phần nâng cao uy tín của Công ty, tạo nên hình ảnh người công nhân ngành điện thân thiện trong cộng đồng và xã hội.

Phương châm, hành động về “ Văn hóa An toàn lao động “của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, với 03 nội dung:

*Một là:Ý nghĩa Chính trị

An toàn lao động thể hiện quan điểm coi con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển. Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ là góp phần tích cực chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng và đời sống lao động, biểu hiện quan điểm quần chúng, quan điểm qúy  trọng con người, vai trò của con người trong XH được tôn trọng.

*Hai là:Ý nghĩa xã hội.

Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ là đảm bảo cho mọi người lao động được sống khỏe mạnh, chăm lo đời sống, hạnh phúc của người lao động. Một đất nước có tỷ lệ tai nạn lao động thấp, người lao động khỏe mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệp là một XH văn minh. Đây là yêu cầu thiết thực của các hoạt động SXKD vừa là nguyện vọng chính đáng của người lao động.

*Ba là: Lợi ích kinh tế.

Nếu người lao động khỏe mạnh, được làm việc trong điều kiện tốt thì số ngày nghỉ việc giảm, năng xuất lao động cao, chất lượng cung cấp dịch vụ tốt. Do vậy, phúc lợi tập thể được tăng lên, có thêm những điều kiện để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân người lao động và tập thể lao động. Tai nạn không xảy ra, sức khỏe của người lao động được đảm bảo thì Người sử dụng lao động và XH sẽ giảm bớt được những tổn thất trong việc khắc phục hậu quả và dành tiền đầu tư cho các công trình phúc lợi khác. 

 

Công tác an toàn vệ sinh lao động- PCCN là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu được Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn -Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm và thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện định kỳ, tăng cường kiểm tra hiện trường SX, xử lý nghiêm các vi phạm QTATĐ. Từ đó đã nâng cao được trình độ, ý thức, vai trò và trách nhiệm của toàn CBCNV về  công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong Công ty ./.

Nguyễn Ngọc Anh Xuân - Phòng An Toàn

 
Tin cùng thư mục :
PC Vĩnh Phúc: Cảnh báo vi phạm hành lang lưới điện
Đội QLVH LĐCT với công tác đảm bảo cấp điện mùa hè và mùa mưa bão năm 2020 đối với lưới điện 110kV
CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc kiểm tra, sát hạch quy trình An toàn điện định kỳ năm 2020
Tập huấn Quy trình An toàn điện định kỳ năm 2020
Chung tay bảo vệ tài sản quốc gia
Chương trình diễn tập PCTT&TKCN, xử lý sự cố, diễn tập an toàn năm 2019
Lễ phát động tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3 năm 2019.
Phát động chương trình tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa An toàn lao động năm 2019
Công tác kiểm tra, sát hạch quy trình An toàn điện và ATVS-LĐ định kỳ năm 2019.
Quy định kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động.

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien