Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, July 4, 2020
 
Lễ Phát động phong trào hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018.
 
2018-07-11 14:47:05

         Thực hiện kế hoạch chương trình hưởng ứng tháng hành động an toàn VSLĐ lần thứ 2 năm 2018. Ngày 11 tháng 5 năm 2018 Giám đốc Công ty đã chỉ đạo triển khai lễ phát động tháng hành động ATVSLĐ với các nội dung sau:

 

Ảnh: Giám đốc Công ty phát động tháng ATVSLĐ lần thứ 2 năm 2018

*Tổng hợp thống kê tai nạn lao động năm 2017:

-Tình hình tai nạn lao động theo thống kê báo cáo của 62/63 tỉnh Thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc tính đến hết năm 2017,đã xảy ra 1.207 vụ TNLĐ làm 1.266 người lao động bị nạn trong đó:

+ Số vụ TNLĐ chết người : 250 vụ

+ Số vụ TNLĐ có 2 người bị nạn trở lên :31 vụ

+ Số vụ người chết :262 Người

+ Số vụ người bị thowng nặng : 234 Người

+ Số nạn nhân bik thương nặng :234 Người

+ Nạn nhân là lao động nữ :410 Người

*Các yếu tố, nguy cơ mất an toàn thường gặp trong SXKD là do:

            +  Điều kiện lao động, môi trường làm việc.

            + Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi làm việc.

            + Biện pháp kỹ thuật –an toàn để đảm bảo an toàn khi làm việc.

           + Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương trong lao động.

+ Các yếu tố có hại trong môi trường lao động.

Giám đốc Công ty yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò Người đứng đầu tại đơn vị và Nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động:

1. Đối với lãnh đạo các đơn vị:

- Tăng cường, thường xuyên kiểm tra hiện trường SX bằng mọi hình thức, kịp thời phát hiện các lỗi vi phạm quy trình, quy định về VTLĐ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATLĐ.

-Các hình thức kiểm tra, kiểm soát :

+ Kiểm tra trang bị, dụng cụ an toàn, phương tiện thi công…đầu giờ trước khi tiến hành công việc, kiểm tra trong quá trình thực hiện công việc.

+ Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường SX.

+ Kiểm soát hình ảnh google driver ngay sau khi người chỉ huy trực tiếp gửi hình ảnh vào hệ thống google driver.

+ Kiểm soát bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho người chỉ huy trực tiếp, người cho phép, người giám sát an toàn  ngay tại hiện trường SX.

+ Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm AT - VSLĐ tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

+Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động phối hợp với Ban chấp hành công đoàn các cấp để kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn vệ sinh lao động.                                                                                                                                    

2. Đối với người lao động tại các đơn vị:

+Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra TNLĐ đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý;

 Chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác AT - VSLĐ đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm AT – VSLĐ. 

+Chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về AT - VSLĐ của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.

+ Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiếm thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc;

Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị AT - VSLĐ tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao.

+Phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trước khi sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT - VSLĐ. 

+ Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn, vệ sinh lao động, hành vi vi phạm quy định ATVSLĐ tại nơi làm việc;  

 

+ Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi biết tai nạn lao động, sự cố hoặc phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;

 

+ Chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.                                                           Toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, phấn đấu đẩy lùi tai nạn lao động và không để xảy ra tai nạn lao động trong năm 2018 và các năm tiếp theo./.

 

Nguyễn Ngọc Anh Xuân - Phòng An Toàn

 
Tin cùng thư mục :
PC Vĩnh Phúc: Cảnh báo vi phạm hành lang lưới điện
Đội QLVH LĐCT với công tác đảm bảo cấp điện mùa hè và mùa mưa bão năm 2020 đối với lưới điện 110kV
CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc kiểm tra, sát hạch quy trình An toàn điện định kỳ năm 2020
Tập huấn Quy trình An toàn điện định kỳ năm 2020
Chung tay bảo vệ tài sản quốc gia
Chương trình diễn tập PCTT&TKCN, xử lý sự cố, diễn tập an toàn năm 2019
Lễ phát động tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3 năm 2019.
Phát động chương trình tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa An toàn lao động năm 2019
Công tác kiểm tra, sát hạch quy trình An toàn điện và ATVS-LĐ định kỳ năm 2019.
Quy định kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động.

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien