Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, June 25, 2019
 
Trao Niềm tin tỏa sáng
 
2018-08-07 13:38:55

                             

Vì niềm tin của bạn

Tôi không được thỏa mãn

Kết quả đã hoàn thành

Áp dụng Công nghệ nhanh

Đổi mới là toàn diện

Từ công nhân làm điện

Đến Lãnh đạo Công ty

Đổi mới phải duy trì

Tạo mục tiêu hướng tới

Nâng lên tầm cao mới

Khách hàng là trung tâm

Tất cả với phương châm

Trao Niềm tin tỏa sáng

Đến với mọi khách hàng

Đến doanh nghiệp, cơ quan

Cùng quan tâm chia sẻ

Tạo tiền đề mạnh mẽ

Điện phục vụ tương lai.

 

Ái Thanh – Điện lực Tam Dương

 
Tin cùng thư mục :

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien