Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, December 10, 2019
 
Quy định kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động.
 
2018-11-29 14:28:06

 

 

Thực hiện thông tư 54/ 2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016, về việc Ban hành  quy trình kiểm định KTAT đối với máy thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã triển khai, thực hiện đúng các bước quy trình kiểm định và ban hành quy định đối với người được vận hành thiết bị có nghiêm ngặt. Để đảm bảo các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ được kiểm tra, kiểm định đúng thời hạn, sử dụng an toàn, hiệu quả gồm các bước như sau:

*Các bước kiểm định đối với thiết bị:

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài.

- Kiểm tra kỹ thuật- thử không tải.

- Các chế độ thử tải- phương pháp thử.

- Xử lý kết quả kiểm tra.

Lưu ý các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra bước trước đó đạt yêu cầu.

*Căn cứ các yêu cầu nêu trên Công ty đã ban hành quy định đối với người vận hành thiết bị nghiêm ngặt:

 Chỉ những người đã được đào tạo kỹ năng đầy đủ và có chứng chỉ, chứng nhận liên quan theo quy định của pháp luật mới được vận hành thiết bị.

 Người vận hành phải kiểm tra thiết bị nghiêm ngặt đảm bảo các điều kiện kỹ thuật vận hành, an toàn trước khi tiến hành công việc.

 Người vận hành không được tự ý thay đổi các chế độ cài đặt, các giá trị chỉnh định của thiết bị nghiêm ngặt.

 Người không được giao nhiệm vụ nghiêm cấm vận hành, điều khiển thiết bị.

 Trong khi áp dụng quy định này phải tôn trọng đầy đủ các qui định, quy trình kỹ thuật - an toàn, tiêu chuẩn..... hiện hành khác.

 

Ảnh: vận hành, điều khiển gầu nâng lên cao kiểm định

           CBCNV vận hành thiết bị nghiêm ngặt thực hiện đúng đủ các điều kiện KTAT sẽ giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc với phương châm hành động về An toàn:

“ Hãy nghĩ về An toàn trước khi hành động và hãy trở về nhà An toàn sau mỗi ngày làm việc”./.

 

 

                                                     Nguyễn Ngọc Anh Xuân - Phòng An Toàn

 
Tin cùng thư mục :
Chương trình diễn tập PCTT&TKCN, xử lý sự cố, diễn tập an toàn năm 2019
Lễ phát động tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3 năm 2019.
Phát động chương trình tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa An toàn lao động năm 2019
Công tác kiểm tra, sát hạch quy trình An toàn điện và ATVS-LĐ định kỳ năm 2019.
An toàn lao động là hạnh phúc của mọi nhà và mỗi người
Lễ Phát động phong trào hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018.
Điện lực thị xã Phúc Yên thực hiện chỉnh trang lưới điện
Điện lực thị xã Phúc Yên với công tác đảm bảo cấp điện cho mùa hè năm 2017
Điện Lực Tam Đảo tổ chức hướng dẫn quy trình mới về cấp cứu hồi sinh tổng hợp
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tập huấn Nghị định 44/NĐ-CP, ngày 15/6/2016 về công tác An toàn - Vệ sinh lao động năm 2017

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien