Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, May 21, 2019
 
Tổng kết công tác QLKH-VH, ATVS-LĐ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019.
 
2019-03-11 15:53:54

             Trong ngày 28/01/2019 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức tổng kết công tác QLKH-VH, ATVS-LĐ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019.

Đến dự, phát biểu ý kiến và chỉ đạo tại hội nghị tổng kết có Đồng chí: Nguyễn Quốc Hưng - Giám đốc -  Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Các thành phần tham dự gồm có: Trưởng các phòng ban Công ty, các chuyên viên phòng KT,AT, ĐĐ; tại 08 điểm cầu Điện lực gồm có Ban Giám đốc Điện lực, Đội trưởng (phó) QLVH LĐCT cùng toàn thể CBNCV làm công tác an toàn và người lao động trực tiếp trên lưới điện.

Ảnh: Giám đốc – Nguyễn Quốc Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết QLKT, VH-ATVSLĐ năm 2018

 Trước hội nghị tổng kết Giám đốc Công ty đã nêu các công việc nổi bật đã làm được trong năm 2018 và yêu cầu cần phải “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ trong sản xuất” năm 2019.

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện tốt công tác ATVS-LĐ - PCCN. Kết quả đã đạt được là không để xảy ra TNLĐ, sự cố cháy nổ trong sản xuất kinh doanh; hành lang an toàn lưới điện cơ bản đã được xử lý.

Công tác kiểm tra hiện trường, kiểm soát hình ảnh đã được chú trọng về chất lượng kiểm tra, số lượt người bị cắt, giảm thưởng VHAT và học lại, sát hạch lại do vi phạm quy trình an toàn điện năm 2018 giảm đáng kể so với năm 2017.

Có được kết quả như trên là do EVN NPC và Công ty đã chỉ đạo, quyết liệt, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn TNLĐ và giảm tình trạng vi phạm quy trình an toàn điện. Trong đó chú trọng tới giải pháp kiểm tra, kiểm soát và xử lý người đứng đầu cũng như các cá nhân vi phạm, đây là giải pháp hữu hiệu trước mắt (giải pháp cưỡng bức).

Để đạt được mục tiêu không để xảy ra TNLĐ, không có người vi phạm quy trình an toàn điện đạt được hiệu quả lâu dài, bền vững trong công tác an toàn lao động của đơn vị. Ngay từ đầu năm 2018 Công ty đã xây dựng đề cương, chương trình kế hoạch hành động về xây dựng VHAT lao động trong sản xuất. Qua gần một năm thực hiện, chúng ta đã từng bước hình thành ý thức làm việc an toàn, người lao động dần dần hình thành thói quen suy nghĩ về an toàn trước khi làm việc.

Trong năm 2019 và các năm tiếp theo chúng ta cần phải “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ trong sản xuất” hơn nữa, cụ thể triển khai thực hiện 03 nhóm giải pháp sau:

1.      Nhóm giải pháp trong công tác QLVH.

2.      Nhóm giải pháp trong công tác huấn luyện.

3.      Nhóm giải pháp công tác tuyên truyền.

Kiên trì đẩy mạnh từng bước thay đổi ý thức, thái độ và tạo niềm tin cho người lao động vì họ là một phần trong sự nỗ lực đảm bảo về ATLĐ trong SXKD.

        Để xây dựng thành công VHAT lao động là một chặng đường dài, nhiều khó khăn thách thức, cần có sự chung sức, chung lòng của từng người lao động, của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể. Tin tưởng rằng VHAT lao động sẽ được hình thành và được tất cả CBCNV trong Công ty hưởng ứng triển khai thực hiện, nhằm ngăn chặn TNLĐ xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

 

Nguyễn Ngọc ANh Xuân

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Tam Đảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ lễ hội Tây Thiên 2019
PC Vĩnh Phúc triển khai đào tạo Tổ thao tác lưu động tại các TBA110kV KNT
PC Vĩnh Phúc phối hợp triển khai dự án xóa đấu nối chữ T đường dây 110kV Lập Thạch
Điện lực Tam Đảo ra mắt triển khai một cửa điện tử liên thông tại Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo
Điện lực Vĩnh Tường triển khai Rửa sứ Hotline trên lưới điện
Điện lực Bình Xuyên tăng cường ứng dụng công nghệ rửa sứ hotline vệ sinh cách điện đường dây
Chi bộ Điện lực Bình Xuyên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Điện lực Vĩnh Phúc từng bước hiện đại hóa lưới điện
Tổ chức sát hạch Quy trình Kinh doanh năm 2019
Tập huấn Quy trình kinh doanh và Quy trình KTGSMBĐ năm 2019

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien