Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Sunday, September 27, 2020
 
Phát động chương trình tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa An toàn lao động năm 2019
 
2019-05-15 07:38:17

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty về việc tiếp tục đẩy mạnh văn hóa An toàn lao động năm 2019, ngày 26/3/2019 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức phát động chương trình “Tiếp tục đẩy mạnh văn hóa An toàn lao động năm 2019”.

Năm 2018 vừa qua, với sự nỗ lực trong toàn hệ thống kỹ thuật - an toàn cũng như nâng cao nhận thức, kỹ năng của Người lao động, toàn Tổng Công ty đã không để xảy ra tai nạn lao động; CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc rất tự hào vì đã góp phần vào kết quả và thành tích mà Tổng Công ty đã đạt được trong năm 2018;

Qua thống kê, phần lớn các vụ tai nạn lao động nguyên nhân chủ yếu là do con người; Do đó, việc phòng, chống tai nạn lao động phải bắt đầu từ văn hóa An toàn lao động; Người lao động có ý thức tự bảo vệ mình, chấp hành nội quy, quy trình an toàn lao động là góp phần vào việc không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất.

Toàn thể CBCNV PC Vĩnh Phúc xin thề hưởng ứng chương trình tiếp tục đẩy mạnh VHDN

Để “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động” trong thời gian tới, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc chú trọng, tập trung các giải pháp trong công tác quản lý an toàn, huấn luyện và tuyên truyền như sau:

Đối với người lao động tự mình nêu cao ý thức chấp hành quy trình, quy định về ATLĐ đó là:

* Không ngừng học hỏi để nắm và hiểu được quy trình, quy định về an toàn cũng như chuyên môn nghiệp vụ;

*Không ngừng thực hành các kỹ năng trong công việc thường ngày để thành thạo tay nghề;

* Luôn luôn gương mẫu chấp hành và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện đúng đủ các biện pháp an toàn được quy định trong khi làm việc;

*Kiên quyết từ chối làm việc khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn tại nơi làm việc. Từ cán bộ quản lý các cấp, đến người lao động phải nhận thấy rõ trách nhiệm của mình trong ATVSLĐ và cam kết thực hiện tốt ATVSLĐ.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, từng bước thay đổi ý thức, thái độ và tạo niềm tin cho người lao động. Xây dựng truyền thống văn hóa doanh nghiệp, nhận diện thương hiệu, gìn giữ bản sắc và uy tín của doanh nghiệp gắn liền với ATVSLĐ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ người quản lý tới người lao động; Rà soát, ban hành các quy trình, quy định phù hợp với thực tế sản xuất; nâng cao chất lượng tự đánh giá nguy cơ rủi ro và biện pháp phòng tránh; cải tạo môi trường làm việc. Nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, thực hiện điều dưỡng, chăm sóc tốt sức khỏe người lao động; phân công công việc cụ thể và phù hợp. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, ứng dụng, trang bị các công cụ, dụng cụ sản xuất tiến tiến giảm sức lao động và nguy cơ mất an toàn. Xây dựng các qui định đảm bảo an toàn cho các TBA không người trực, Trung tâm điều khiển từ xa, các tổ trực, tổ thao tác lưu động,... Áp dụng khoa học công nghệ tự động hóa vào SXKD điện, nhằm tiết giảm lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xây dựng các qui định đảm bảo an toàn cho công tác sửa chữa nóng lưới điện nhằm giảm thiểu thời gian cắt điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện năng. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp khắc phục về công tác KTAT, giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn trong môi trường làm việc của người lao động, thực hiện 5S đối với lưới điện; từng bước cải tạo môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng lưới điện.

Để xây dựng thành công “Văn hóa an toàn lao động” là một chặng đường dài, nhiều khó khăn, thách thức, cần có sự chung sức, chung lòng của từng người lao động và lãnh đạo đơn vị các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể. Tin tưởng rằng “Văn hóa an toàn lao động” sẽ được hình thành và được tất cả CBCNV trong Công ty hưởng ứng triển khai, thực hiện, nhằm ngăn chặn tai nạn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Nguyễn Ngọc Anh Xuân - Phòng TT An toàn

 
Tin cùng thư mục :

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien