Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, July 4, 2020
 
EVNNPC, chuyển mình trong cuộc cách mạng 4.0
 
2019-06-28 15:11:17

               Năm 1995, cùng với sự ra đời của Tổng công ty Điện lực Việt nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Công ty Điện lực 1 được chuyển từ Bộ Năng lượng về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam từ 01/4/1995 theo quyết định số 96 NL/TCCB-LĐ ngày 04-3-1995 của Bộ Năng lượng. Có thể nói từ giai đoạn này trở đi Công ty Điện lực 1 hoàn thành vai trò sứ mệnh lịch sử của mình đó là về cơ bản đã xây dựng và hoàn thiện khép kín hệ thống điện miền Bắc Việt Nam, bàn giao sứ mệnh phát tải cho Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Công ty chỉ còn thực hiện nhiệm vụ chính là phân phối điện năng. Thực hiện đào tạo một đội ngũ cán bộ, công nhân viên có bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống điện. Đồng thời cũng là nơi cung cấp đội ngũ cán bộ cho ngành điện Việt Nam. Một lần nữa thực tế đã khẳng định vai trò của Công ty Điện lực 1 là“chiếc nôi” của ngành điện Việt Nam. Năm 2010, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) được thành lập theo quyết định số 0789/QĐ-BTC ngày 05/2/1010 của Bộ Công thương trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận trở lại các Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình. Tổng công ty được tổ chức theo hình thức Công ty TNHH MTV và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, EVNNPC đã nhanh chóng bắt tay vào công tác sắp xếp mô hình cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý từ Tổng công ty đến các Đơn vị thành viên, đổi mới cơ chế quản lý đạt nhiều bước tiến quan trọng trên tinh thần tinh giản, gọn nhẹ, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, lấy khách hàng làm đối tượng phục vụ theo tiêu chí "Tổng công ty Điện lực miền Bắc vì niềm tin của bạn". Khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, luôn bám sát thực tiễn là phương châm hành động của các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các Đơn vị thành viên cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty đã góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho. Tổng công ty Điện lực miền Bắc trú trọng và thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý các cấp từ Tổng công ty đến các Điện lực, tạo điều kiện đáp ứng kịp thời và đủ sức chủ động giải quyết những vấn đề mang tính cấp bách, trọng điểm theo yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Điều này giúp cho EVNNPC giữ được nhân sự chủ chốt, tỷ lệ thay thế nhân viên rất nhỏ. Phần lớn các nhân viên nghỉ là do hết tuổi lao động (nữ 55, nam 60).

EVNNPC có lực lượng lao động đông đảo với hơn 20 nghìn CBCNV. Cán bộ chủ chốt EVNNPC tâm huyết với nghề, có nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao. Tổ chức quản lý chặt chẽ, thống nhất từ Tổng công ty đến các đơn vị. Kể từ năm 2016, EVNNPC hướng tới việc tăng cường công tác quản trị, sắp xếp bộ máy quản lý, vận hành hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Với một loạt các giải pháp thực hiện nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp như hoàn thành và ban hành toàn bộ các quy chế, quy định để áp dụng trong EVNNPC; công khai và minh bạch chi phí, giá thành, giá điện để dân biết, dân kiểm tra; Tách bạch chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí công ích...Năm 2017, EVNNPCtriển khai chủ đề "Đẩy mạnh khoa học công nghệ" với mục tiêu đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động. Năng suất lao động của ngành Điện mặc dù tương quan vẫn cao hơn bình quân chung của đất nước, nhưng còn thấp hơn nhiều công ty cùng chuyên ngành trong khu vực. Đây là tồn tại mà EVN nói chung cũng như EVNNPC đang nỗ lực khắc phục, thay đổi tư duy, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu sức lao động chân tay.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ. Phạm vi ảnh hưởng của nó rộng lớn trên toàn cầu với hầu hết các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia. Tác động của nó vừa sâu, vừa rộng dẫn tới sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị của xã hội loài người. Trong khi đó, nền kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như của miền Bắc nói riêng phát triển không ngừng dẫn tới nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cả trong công nghiệp, dịch vụ cũng như tiêu dùng trong các gia đình. Điều này tạo nên một cơ hội to lớn cho EVNNPCphát triển nhanh chóng, kết hợp với việc giảm mạnh chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm sẽ giúp cho EVNNPC tối ưu hóa được lợi nhuận.

Để có thể thực hiện được các mục tiêu đề ra, Ban lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã áp dụng các chính sách nhân sự như:

+ Liên tục cải tiến chế độ lương, thưởng và các chính sách đãi ngộ, phúc lợi để tạo động lực cho người lao động cũng như thu hút được nhiều nhân tài từ các nơi khác về phục vụ cho công ty.

+ Thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là đối với các cán bộ làm công tác tham mưu. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ.

+ Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cũng như nhân viên trong Công ty. Trong đó, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải toàn diện, thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, chú trọng đào tạo chuyên sâu, đào tạo theo mục tiêu, nhiệm vụ chính Công ty. Kết hợp nhiều hình thức, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ.

+  Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp với giá trị cốt lõi xuyên suốt cho cả Tổng Công ty.

Đánh giá một cách thực sự công bằng và khách quan nhất, có thể dễ dàng nhận thấy được: Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt người dân thì công tác dịch vụ khách hàng đang được ngành Điện lực Việt Nam tập trung quan tâm và thực sự có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong những năm gần đây, với tốc độ phát triển về kinh tế ngày càng nhanh, kỳ vọng của khách hàng về chất lượng điện, chất lượng dịch vụ cùng với nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, nhờ thực hiện hiệu quả công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng theo phương châm “dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát”, từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tới các Công ty Điện lực  cùng các Điện lực trực thuộc đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện.

Bắt đầu từ năm 2016, EVNNPC  đã đưa vào triển khai hệ thống Trung tâm Chăm sóc khách hàng thường trực 24/24h và triển khai cung cấp dịch vụ cấp điện online thông qua website chăm sóc khách hàng. Tại các Công ty và Điện lực trực thuộc đã xây dựng đồng bộ các phòng giao dịch khách hàng và thường xuyên đào tạo đội ngũ giao dịch viên để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.  

Ngoài ra, EVNNPC đã thực hiện việc đánh giá chất lượng dịch vụ điện và sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện thông qua tư vấn độc lập. Mức độ hài lòng của khách hàng bình quân toàn ngành điện đã tăng dần qua các năm.  

 

Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng nhất của mùa hè, nhu cầu sử dụng điện rất cao tạo áp lực lớn cho ngành điện cũng như hệ thống dịch vụ điện đi kèm. Tuy nhiên, ghi nhận từ thực tế cho thấy đông đảo khách hàng đã tỏ ra hài lòng với dịch vụ ngành điện./.

 

Nguyễn Tư Hoàng - Điện lực thành phố Phúc Yên

 

 
Tin cùng thư mục :

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien