Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Sunday, July 5, 2020
 
Điện lực Vĩnh Tường thực hiện giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
 
2019-07-21 15:41:21

              Để sẵn sàng đối phó với các sự cố có thể xảy ra với lưới điện, giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện đột xuất, trong thời gian qua, Điện lực Vĩnh Tường đã có những giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung ứng cho các nhu cầu khai thác và sử dụng điện của khách hàng.

Sáu tháng đầu năm 2019 vừa qua, điện thương phẩm toàn Điện lực đạt 120,749 tr.kWh, tăng trưởng 7,48 % so với sáu tháng đầu năm 2018; doanh thu tiền điện đạt 194,785 tỷ đồng, tăng 12,66 % so với 6 tháng đầu năm 2019.

Tính đến đầu tháng 7 năm 2019, huyện Vĩnh Tường được cung cấp điện từ 1 trạm 220 kV với 2 trạm biến áp 110 kV  cấp điện cho 309 trạm biến áp phân phối với tổng công suất là 129,18 MVA; 220,729 km đường dây trung áp; 126,97 km đường dây hạ áp. Điện lực đã quản lý và bán điện trực tiếp tại 10/29 xã, phường, thị trấn với tổng số khách hàng là 16.137 (trong đó 13570 khách hàng dân sự, 2567 khách hàng kinh tế).


Ảnh: Công nhân Điện lực Vĩnh Tường sửa chữa lưới điện

Có thể khẳng định rằng, lưới điện huyện Vĩnh Tường hiện nay đã đảm bảo cung ứng cho các nhu cầu khai thác và sử dụng điện của khách hàng. Vĩnh Tường đã cơ bản chủ động về nguồn điện; việc cấp điện từ trạm 110 kV Phú Thọ, trạm 110 kV Vĩnh Tường, trạm 220 kV Vĩnh Tường, trạm 110 kV Hội Hợp và ngược lại chỉ được thực hiện trong trường hợp khẩn cấp, có sự cố lớn về lưới điện xảy ra. Bên cạnh đó, mặc dù đã rất cố gắng xây dựng kế hoạch và phương thức cấp điện hợp lý cũng như có nhiều giải pháp hữu hiệu trong cung ứng điện, song có những thời điểm Điện lực phải ngừng cấp điện cho khách hàng như: tiết giảm điện do thiếu nguồn; cắt điện phục vụ công tác thi công xây dựng, sửa chữa, cải tạo lưới điện và đấu nối các công trình điện... Điều này đã gây bức xúc và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của khách hàng.

Bởi vậy, ngay từ đầu năm 2019, Điện lực Vĩnh Tường đã tổ chức các hội nghị nhằm đưa ra các giải pháp và chương trình, kế hoạch nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tính từ thời điểm đó đến nay, Điện lực đã triển khai thực hiện 4 nhóm giải pháp trọng tâm bao gồm:

Nâng cao hiệu quả công tác lập phương thức vận hành

        Để giảm thời gian và số lần ngừng cung cấp điện theo kế hoạch cho khách hàng, Điện lực đã căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện của từng đối tượng khách hàng và thời gian kế hoạch thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trong năm để xây dựng phương thức vận hành trung hạn hàng tháng, quý, thay vì chỉ xây dựng theo tuần như trước đây; đồng thời kết hợp ngừng cấp điện để thực hiện đồng loạt các công tác khác như: sửa chữa nhỏ, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện và đấu nối các công trình điện.

         Ngoài ra, Điện lực cũng lập phương án phối hợp chặt chẽ với các Điện lực bạn trong việc kết hợp sửa chữa lưới điện.

Ảnh: Rửa sứ hotline không cần cắt điện

Nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn

Trong thời gian vừa qua, nhằm củng cố và phát triển lưới điện của tỉnh, đảm bảo chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư và nhân dân; căn cứ Quy hoạch phát triển lưới điện. Điện lực  Vĩnh Tường đà đề nghị  tiếp tục đầu tư, sửa chữa, cải tạo các công trình điện, trong đó chú trọng vào các dự án chống quá tải, sửa chữa cải tạo lưới điện nông thôn…

Để đảm bảo chất lượng của các công trình điện, Điện lực cùng các đơn vị thi công giám sát chặt chẽ chất lượng thiết bị, cương quyết yêu cầu cam kết thời gian thi công (tiến độ, chất lượng công trình; không đảm bảo an toàn, nhân lực và thời gian đăng ký cắt điện theo phương án tổ chức thi công đã được duyệt).

Ngoài ra, còn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công, nhằm đảm bảo thời gian cắt điện để thực hiện cấp điện lại cho khách hàng như hoặc sớm hơn thời gian đã thông báo. Bên cạnh đó, Điện lực  sẽ có phương án hỗ trợ nhân lực tham gia cùng đơn vị thi công để đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra, giảm thiểu tối đa thời gian ngừng cung cấp điện để thi công.

Xử lý nhanh các sự cố xảy ra

Để sẵn sàng đối phó với các sự cố có thể xảy ra với lưới điện, giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện đột xuất, Điện lực đã chỉ đạo các điện lực lập phương án xử lý nhanh sự cố với một số nội dung cơ bản bao gồm:

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng.

- Đảm bảo chế độ trực vận hành, duy trì thông tin liên lạc 24/24.

- Phương án huy động phương tiện, dụng cụ và bố trí đủ nhân lực tham gia kiểm tra, phát hiện và xử lý nhanh sự cố trong nhiều tình huống.

Song song với các phương án xử lý sự cố, đã được Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cho  lắp đặt các thiết bị cảnh báo sự cố lưới điện. Tính năng của thiết bị là khi có sự cố xảy ra sẽ nhận biết vị trí sự cố, sau đó tự động gửi tin nhắn về smartphone và báo về chương trình máy tính của phòng điều độ. Thiết bị giúp nhân viên quản lý vận hành lưới điện nhanh chóng xác định vị trí nơi xảy ra sự cố, từ đó giảm thời gian xử lý sự cố và cung cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

Hòa đồng bộ các đường dây của các trạm 110 kV khác nhau

+ Tiến hành hòa đồng bộ các đường dây của các trạm biến áp 110 kV tính đến ngày 12/7 /2019 Điện lực Vĩnh Tường đã khép mạch vòng được 07 cặp đường dây như: Hòa  lộ 373 trạm 110 kV Vĩnh Tường với lộ 371 trạm 220 kV Vĩnh Tường; hòa lộ 473 trạm 110 kV Vĩnh Tường với lộ 473 trạm 220 kV Vĩnh Tường; hòa lộ 471 trạm 110 kV Vĩnh Tường với lộ 473 trạm 110 kV Vĩnh Tường; Hòa lộ 471 trạm 110 kV Vĩnh Tường với lộ 471 trạm 110 kV Lập Thạch;Hòa lộ 473 trạm 110 kV Vĩnh Tường với lộ 471 trạm 220 kV Vĩnh Tường; Hòa lộ 475 trạm 110 kV Vĩnh Tường với 476 trạm 110 kV Hội Hợp; Hòa lộ 474 trạm 110 kV Vĩnh Tường với lộ 474 trạm 110 kV Hộii Hợp. Như vậy việc đổi phương thức vận hành các đường dây thay vì phải cắt điện sẽ không phải cắt điện như trước kia.

Nhóm giải pháp về quản lý & kỹ thuật

Để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và tin cậy,  Điện lực đã thực hiện đồng bộ một loạt các giải pháp về quản lý và kỹ thuật bao gồm:

Các giải pháp về quản lý

+ Tăng cường chất lượng kiểm tra (ngày, đêm) lưới điện để phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết, nguy cơ gây sự cố.

+ Tăng cường kiểm tra và đảm bảo an toàn về hành lang lưới điện.

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ thí nghiệm định kỳ các trạm biến áp với chu kỳ 01 lần/năm.

+ Thường xuyên theo dõi sản lượng điện qua công tơ điện tử đo xa ở đầu nguồn để đảm bảo lưới điện không vận hành quá tải dẫn đến sự cố hệ thống.

+ Tiếp tục đề nghị khách hàng ký hợp đồng thuê bao, quản lý vận hành công trình điện với ngành điện và thực hiện chu kỳ thí nghiệm máy biến áp 01 lần/năm.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tới khách hàng.

Các giải pháp về kỹ thuật

+ Cải tạo chống quả tải đường dây trung áp để nâng cao khả năng truyền tải hỗ trợ cung cấp điện giữa các trạm biến áp 110kV.

+ Lắp đặt các bộ tụ bù trung và hạ áp để nâng cao chất lượng điện năng.

+ Lắp đặt bổ sung tủ điện 0,4kV để tách các lộ đường dây tại các TBA công cộng.

Với những giải pháp cụ thể đã đề ra, cùng với sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể CBCNV, độ tin cậy cung cấp điện của Điện lực Vĩnh Tường 6 tháng đầu năm 2019 đã tăng lên đáng kể. thời gian ngừng cung cấp điện trung bình/khách hàng/năm (SAIDI) của 6 tháng đầu năm 2019 là 97,66 phút, trong khi đó SAIDI của 6 tháng đầu năm 2018 là 230,99 phút  giảm 133,3 phút.

Năm

Mất điện do sự cố lưới điện (trường hợp a)

Mất điện kế hoạch

Tổng hợp

(cả 5 trường hợp mất điện)

 

MAIFI

SAIDI

SAIFI

MAIFI

SAIDI

SAIFI

MAIFI

SAIDI

SAIFI

Năm 2016

4,93

171,13

4,24

0

2524,6

13,1

7,66

3165,19

22,83

Năm 2017

2,29

41,25

1,86

0

442,7

3,76

2,65

764,67

8,19

Năm 2018

1,16

12,27

0,87

0

382,26

2,61

1,73

465,1

4,37

6 tháng đầu năm 2019

0,61

9,77

0,62

0,00

87,89

0,71

0,76

97,66

1,37

6 tháng đầu năm 2018

0,64

8,16

0,7

0

194,77

1,77

0,72

230,99

2,67

Tỷ lệ giảm só với 6 tháng đầu năm 2018 %

96,0

119,7

88,5

0

45,1

40,1

106,2

42,3

51,3

Các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện của Điện lực Vĩnh Tường  trong các năm 2016,2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

Trong thời gian tới, Điện lực Vĩnh Tường sẽ có những bước đột phá mới trong cung ứng điện, ngày càng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong huyện./.

                       Lê Hải Hưng – Giám đốc Điện lực Vĩnh Tường

 
Tin cùng thư mục :
CBCNV Điện lực Lập Thạch làm việc trong thời tiết nắng nóng
Điện lực Vĩnh Tường đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng các xã, thị trấn
Điện lực Tam Dương diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn năm 2020.
Điện lực Yên Lạc đảm bảo cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn Huyện Yên Lạc
Điện lực thành phố Phúc Yên tổ chức xử lý sự cố trong đêm
Điện lực Vĩnh Tường thực hiện đóng điện TBA xây dựng mới và nâng công suất các TBA trên lưới điện
Điện lực Lập Thạch đảm bảo cấp điện trong ba ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch
Điện lực Tam Dương đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng năm 2020
Điện lực TP Phúc Yên Đảm bảo cấp điện phục vụ Đại hội, Đại biểu Đảng bộ Phường Xuân Hòa
Điện lực Tam Dương tăng cường kiểm tra, rà soát mục đích sử dụng điện của khách hàng

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien