Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, February 18, 2020
 
PC Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt nội dung nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị
 
2019-07-31 15:13:20

      Ngày 13/7/2019, tại Hội trường Công ty, BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho toàn thể cán bộ Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công ty.

      Dự hội nghị có đồng chí Ninh Viết Thủy, Phó bí thư Đảng ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; cùng toàn thể 250 Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công ty.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Ninh Viết Thủy, Phó bí thư Đảng ủyKhối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúcquán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban bí thư, kế hoạch số 60-KH/ĐUK ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

      Trong tình hình hiện nay, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ kéo theo sự phát triển bùng nổ của mạng Internet và hoạt động của các mạng xã hội toàn cầu cùng những thông tin xấu độc nhanh chóng được lan truyền; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; bên cạnh đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bối cảnh đó, việc ra đời Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hết sức cấp thiết. Thực hiện Nghị quyết số 35 sẽ giúp chúng ta tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, thống nhất trong việc giải quyết những khó khăn và hạn chế mà thực tiễn đang đặt ra.

 Ảnh: Đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc phổ biến tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị cho Đảng viên Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

      Kế hoạch số 60-KH/ĐUK ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúcđã chỉ rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết 35 đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, những thành tựu cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường thông tin, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới./.

Nguyễn Bốn - Điện lực Thành Phố Phúc Yên

 
Tin cùng thư mục :
Chi bộ Kinh doanh kết nạp Đảng viên mới
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thực hiện các hoạt động nhân tháng “Tri ân khách hàng” năm 2019
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức trung thu cho con CBCNV
PC Vĩnh phúc: Tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt nội dung các chỉ thị số 28-CT/TW, 30-CT/TW, 33-CT/TW của ban Bí thư khóa XII
PC Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức lễ kỷ niệm ngày 08-03 cho nữ CBCNV
Chi bộ Điện lực Vĩnh Tường kết nạp Đảng viên mới
Đoàn thanh niên Điện lực Phúc Yên chung tay bảo vệ môi trường thành phố
Chi bộ Điện lực Vĩnh Tường kết nạp Đảng viên mới
Điện lực Lập Thạch tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien