Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Friday, April 3, 2020
 
Áp dụng công nghệ cao trong sửa chữa, đấu nối hệ thống điện trên đường dây trung áp (6,10, 22kV )đang vận hành, không cắt điện ( Hotline)
 
2019-08-22 10:18:31

 

        Công ty Điện lực Vĩnh Phúc xác định rõ công tác an toàn trong các ứng dụng khoa học – công nghệ của các dự án đầu tư hiện đại hóa lưới điện, quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đều có yêu cầu nghiên cứu, khảo sát ứng dụng các thành quả KHCN, nhất là trong lĩnh vực trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, áp dụng công nghệ cao, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động.

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện cung cấp ổn định và liên tục cho phụ tải, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã áp dụng giải pháp công nghệ cao Hotline trong sửa chữa, đấu nối hệ thống điện trên đường dây trung áp 22kV đang vận hành, mà không phải cắt điện, công việc này đã góp phần giảm tối đa thời gian cắt điện, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu SXKD và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, thông qua chương trình về Nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện, đạt tiêu chí cơ bản về tự động hóa trong đó có giải pháp tăng cường áp dụng công nghệ mới. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và đầu tư đúng mức cho công tác đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, CNTT trong hoạt động sản xuất.

 Áp dụng công nghệ mới vào sản xuất đảm bảo cấp điện liên tục, không gián đoạn so với phương pháp lắp đặt, sửa chữa điện truyền thống là phải cắt điện, ngừng cung cấp điện khi công tác trên lưới điện và xử lý đe dọa sự cố lưới điện. Trong khi đó tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh có rất nhiều tiềm năng phát triển các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, thu hút rất nhiều nguồn nhân lực cho SX công nghiệp, nguồn điện đóng vai trò đặc biệt quan trọng, mỗi khi tạm ngừng cung cấp điện sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD và đời sống sinh hoạt của người dân.

 

Ảnh: Chuẩn bị, kiểm tra trang bị dụng cụ sẵn sàng làm việc

 

Ảnh: Phổ biến nội dung công việc – biện pháp an toàn trước giờ làm việc

 

Ảnh: Sử dụng xe gầu để đấu nối cấp điện cho TBA khi đường dây 22kV đang mang điện

Công tác lắp đặt, sửa chữa, đấu nối trên đường dây trung áp 22kV đang vận hành đã được Công nhân ngành điện thực hiện nhanh chóng, an toàn, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật mà không làm gián đoạn việc cung cấp điện của các khách hàng, đặc biệt là khách hàng khu công công nghiệp đang trong giờ SX.

Trong thời gian tới Công ty tiếp tục áp dụng giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc cho người lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng các sản phẩm có chất lượng và ứng dụng công nghệ cao trong công tác kỹ thuật – vận hành, ATVS-LĐ và Đầu tư XD nhằm tăng năng suất lao động, giảm thiểu rủi ro về an toàn điện trong công tác SXKD và nâng cao mức độ tự động hóa trên lưới điện.

Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho CBCNV nhằm đảm bảo an toàn khi công tác trên lưới điện và tăng năng suất, hiệu quả lao động. Sử dụng tối đa các phương tiện đã được trang cấp như: máy rửa sứ bằng nước áp lực cao, công cụ, phương tiện, thiết bị Hotline, xe cẩu, xe nâng,…để sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác vận hành lưới điện, hạn chế thấp nhất việc ngừng cung cấp điện./.

Nguyễn Ngọc Anh Xuân - Phòng An toàn

 
Tin cùng thư mục :
Trung tâm điều khiển xa PC Vĩnh Phúc thực hiện cách ly tập trung, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định, liên tục trong thời gian chống dịch Covid-19
Điện lực Bình Xuyên tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020 - 2023
PC Vĩnh Phúc triển khai diễn tập phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất năm 2020
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nhanh chóng khắc phục sự cố sau mưa đá
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị truyền hình chuyên đề công tác Quản lý kỹ thuật vận hành, An toàn vệ sinh lao động và Đầu tư xây dựng năm 2020
Công văn thực hiện chế độ tạm thời cho NLĐ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của Tổng công ty
PC Vĩnh Phúc phối hợp đẩy nhanh tiến độ đóng điện TBA110kV Khai Quang trong tháng 3/2020
Công văn về việc theo dõi, cách ly và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien