Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, July 4, 2020
 
Kiểm tra việc Phòng chống tham nhũng và công tác pháp chế tại Điện lực năm 2019
 
2019-10-16 15:22:09

           Thực hiện công văn 552/TB- PCVP ngày 06/09/2019 về việc Kiểm tra Công tác PCTN tại các Điện lực trực thuộc năm 2019, đoàn Thanh kiểm tra của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra việc Phòng chống tham nhũng và công tác pháp chế tại các Điện lực trực thuộc. Đoàn do Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ & pháp chế làm chủ trì, đoàn gồm lãnh đạo và các đ/c làm nghiệp vụ của các phòng: KH, KT, KD, GS, AT, ĐĐ.

  

Ảnh: Điện lực Tam Dương và Đoàn thanh tra ngày 16/09/2019.

 

 Ảnh: Điện lực Phúc Yên và Đoàn thanh tra ngày 17/09/2019.

         Trưởng đoàn đề nghị các Giám đốc Điện lực trực thuộc giao nhiệm vụ cho các đồng chí phụ trách các bộ phận chuyên môn phối hợp tốt trong việc cung cấp tài liệu để Đoàn kiểm tra thực hiện công việc thanh tra, kiểm tra hoạt động Điện lực theo đúng các nội dung trong đề cương đã được Giám đốc Công ty duyệt và đảm bảo đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Đoàn Thanh kiểm tra luôn tuân thủ thực hiện xác định đúng tầm quan trọng của công tác tự kiểm tra, nội dung kiểm tra phải căn cứ vào các điều khoản các văn bản Pháp luật, Quy chế, Quy định Tập đoàn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc & Công ty Điện lực Vĩnh Phúc để xem xét, kết luận khách quan, trung thực, không làm chiếu lệ đối phó, song không làm ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả kiểm tra.

Công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động Điện lực là công việc thường xuyên, định kỳ của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nhằm đánh giá việc thực thi pháp luật của các đơn vị trực thuộc; Đồng thời với việc kiểm tra đoàn còn hướng dẫn cho các bộ phận nghiệp vụ tại các Điện lực thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đoàn kiểm tra nắm tình hình, đánh giá về sự lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị đối với việc chấp hành pháp luật về hoạt động Điện lực, chấp hành Luật PCTN, kịp thời ghi nhận kết quả và phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và làm rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất, kiến nghị, có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

 

Hà Thạch Thảo – P.TTBV&PC

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng
Tăng cường công tác QLVH hệ thống VTDR&CNTT để nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động
Ngành Điện minh bạch trong việc kiểm tra hóa đơn tiền điện của khách hàng
PC Vĩnh Phúc tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
EVNNPC triển khai phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai
PC Vĩnh Phúc nỗ lực đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức diễn tập công tác PCTT và TKCN, xử lý sự cố, an toàn năm 2020
Lãnh đạo Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tham gia cuộc thi tìm hiểu quy định pháp luật và QCQLNB do EVN tổ chức
Tổ chức sát hạch Quy trình Kinh doanh năm 2020
Tổ công tác giám sát thực hiện kế hoạch SXKD - ĐTPT 5 năm 2016-2020 của EVNNPC làm việc tại PC Vĩnh Phúc

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien