Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, August 5, 2020
 
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tích cực Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
 
2019-11-25 08:33:53

              Ban Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đặc biệt coi trọng công tác phổ biến kiến thức pháp luật và chấp hành đúng pháp luật đối với mọi hoạt động của Công ty.

 Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 với chủ đề: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật”; Ngày 27/9/2019, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã có văn bản triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11/2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện treo khẩu hiệu tại trụ sở làm việc của Công ty và 8 Điện lực trực thuộc từ ngày 06/11/2019 đến ngày 12/11/2019, với nội dung:“Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

   Ảnh: Tại trụ sở Công ty treo khẩu hiệu hưởng ứng “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019

               Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thường xuyên, liên tục cập nhật triển khai các văn bản QPPL, các quy chế quy định mới ban hành kịp thời. Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có hiệu lực liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động như: Luật Đầu tư công; Luật thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Tại Công ty mở lớp tập huấn kiến thức pháp luật năm 2019; Hội nghị truyền hình tập huấn An toàn thông tin, huấn luyện, phổ biến, hướng dẫn quy định về QTATĐ số 959/QĐ-EVN và Tổ chức đại hội đại biểu Liên chi hội ATVSLĐ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024.Tổ chức tham gia triển khai học tập trực tuyến E-learning - Chương trình đào tạo giá trị cốt lõi và huấn luyện triển khai VHDN của Tổng công ty.

Tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin 2016" theo kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ để tăng cường củng cố công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như công tác quản lý. Thực hiện tìm hiểu, củng cố kiến thức pháp luật qua các trang thông tin phổ biến của Công ty, Tổng Công ty và Tập Đoàn. Các trang truy cập tìm kiếm thông tin:

+ http: //phapche.evn.com.vn.

+ http: //thuvienphapluat.vn

+ http://10.21.0.119/tcns/Vanban

Toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã nhận thức đúng đắn, thực hiện tuân thủ việc “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”, luôn duy trì tinh thần cầu tiến ham học hỏi liên tục cập nhật những thông tin pháp luật mới để áp dụng vào công việc tránh vi phạm, trái với luật pháp gây nên những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy mọi hoạt động của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đều tuân thủ đúng các qui định của Pháp luật, toàn Công ty không để xảy ra vụ tố tụng nào./.

 

 

 

 

    Hà Thạch Thảo - Phòng TTBV & PC

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khai mạc Huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 8 năm 2020
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban chỉ đạo ATTT và an ninh mạng EVNNPC làm việc tại PC Vĩnh Phúc
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng
Tăng cường công tác QLVH hệ thống VTDR&CNTT để nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động
Ngành Điện minh bạch trong việc kiểm tra hóa đơn tiền điện của khách hàng
PC Vĩnh Phúc tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
EVNNPC triển khai phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai
PC Vĩnh Phúc nỗ lực đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức diễn tập công tác PCTT và TKCN, xử lý sự cố, an toàn năm 2020

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien