Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, January 21, 2021
 
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công tác cán bộ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
 
2020-05-19 09:37:07

Ngày 06/5/2020 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai nội dung chuẩn bị công tác cán bộ Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 . Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty. 

Tại hội nghị các đại biểu đã được Ban tổ chức thông báo nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 3/7/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, và đặc biệt là hướng dẫn số 16-HD/TU ngày 8/11/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo yêu cầu của kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phải tiếp tục đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, Đảng viên và công nhân viên tham gia xây dựng Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy chú trọng phát triển giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý để bầu tham gia cấp ủy.

 

Các đại biểu bỏ phiếu quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phuc thực hiện 04 nội dung chính gồm: Tổng kết, đánh giá đúng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020, xác định nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên theo cơ cấu, thành phần được phân bổ.

Để tổ chức đại hội thành công, BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ đại hội. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức xong Đại hội trong tháng 3 năm 2020, đại hội đảng bộ Công ty dự kiến tổ chức đại hội xong trước 30 tháng 6 năm 2020. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã thực hiện theo đúng quy trình 05 bước để kiện toàn, bổ sung các nhân sự còn thiếu chuẩn bị cho Đại hội đại biểu đảng bộ Công ty theo quy định./.  

 Nguyễn Bốn - Điện lực TP. Vĩnh Yên

 
Tin cùng thư mục :
Lễ công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn PC Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017-2022
Chi bộ Điện lực Tam Dương long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Tổ chức nhân sự - Văn phòng kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Đảng Điện lực Lập Thạch kết nạp Đảng viên mới
Phát triển Đảng viên Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức Họp BCH Đảng bộ, thống nhất quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Chi bộ Điện lực Vĩnh Tường lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2023
Đại Hội Chi Bộ Điện Lực Tam Đảo Nhiệm Kỳ 2020-2023
Đại hội Chi bộ Kế hoạch – Tài chính tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien