Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, December 3, 2020
 
Điện lực Tam Dương tăng cường các giải pháp giảm tổn thất điện năng
 
2020-09-29 20:07:17

            Với nhận thức tổn thất điện năng (TTĐN) là một chỉ tiêu hết sức quan trọng đối với hiệu quả sản xuất - kinh doanh, trong 8 tháng đầu năm 2020, Điện lực Tam Dương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý đo đếm và giao nhận điện năng… để giảm tổn thất điện năng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tiểu ban giảm TTĐN Điện lực Tam Dương đã họp bàn phương án, chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác giảm  TTĐN của đơn vị, các giải pháp hiệu quả cũng sẽ được tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới, các giải pháp đã thực hiện chưa hiệu quả, sẽ được điều chỉnh cho phù hợp tình hình lưới điện đặc thù trên địa bàn. Các giải pháp hiệu quả trong công tác giảm TTĐN của đơn vị được cụ thể hóa triển khai như sau :

Thứ nhất, về công tác quản lý kỹ thuật vận hành :

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ ngày và đêm lưới điện trung hạ áp để kịp thời phát hiện các khiếm khuyết của lưới điện để xử lý khắc phục.

- Lập phương án cân đảo pha, xử lý các tiếp xúc trên ĐZ và  TBA có tổn thất cao Đảm bảo các MBA phân phối vận hành với các trị số dòng điện các pha và trung tính theo đúng quy định tại Quyết định số 269/QĐ-EVN ngày 04/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy trình vận hành và bảo dưỡng TBA phân phối trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tăng cường sử dụng thiết bị camera nhiệt, thiết bị rửa sứ hot-line.

- Thường xuyện kiểm tra tình hình hoạt động của các tủ tụ bù hạ áp để phát hiện kịp thời các lỗi nhằm xử lý khôi phục vận hành trong trường hợp có thể.

- Nâng cao hệ số công suất Cosφ cho các đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp phân phối.

- Rà soát điều chuyển tụ bù trên lưới phù hợp với nhu cầu phụ tải để tối ưu trong vận hành.

- Tiếp tục theo dõi tình hình mang tải của các trạm biến áp phân phối trên địa bàn để kịp thời đề xuất hoán chuyển, nâng công suất MBA đảm bảo cấp điện vận hành kinh tế cho các máy biến áp.

- Tiếp tục áp dụng phần mềm PSS/ADEPT tính toán tổn thất lưới điện trung, hạ thế, làm cơ sở so sánh và nhận dạng tổn thất trên lưới điện và có quyết định giao tổn thất cho từng trạm biến áp.

- Kiểm tra, phát quang hành lưới điện trung, hạ áp.

 

CNQLVH đang xử lý diều mắc trên ĐZ trung thế

Thứ hai, trong công tác kinh doanh điện năng :

            + Thực hiện ghi, giám sát công tác GCS chỉ số công tơ tại các TBA có tổn thất >7%, các TBA có tổn thất biến động thất thường, đặc biệt đối với các TBA mới đóng điện san tải nhằm rà soát lại khách hàng đúng địa chỉ sử dụng điện và ghi chỉ số công tơ đầu cực 100% các TBA công cộng tổ dịch vụ ghi.

+ Tiếp tục duy trì công tác phúc tra chỉ số công tơ và lộ trình ghi chỉ số các tổ DV tại các TBA tổ DV ghi.

+ Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện và kiểm tra tổn thất ngoài hiện trường. 

+ Tăng cường công tác khoán quản của các cá nhân được giao nhiệm vụ tại các khu vực.

Thứ ba, trong công tác ĐTXD, SCL, SCTT, SCTX lưới điện:

- Tiếp tục rà soát tổng thể lưới điện để lập các danh mục đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn. Đặc biệt là xây dựng thêm các trạm biến áp để CQT, san tải giảm bán kính cấp điện cho các trạm biến áp có bán kính cấp điện xa, phụ tải cuối nguồn. Ưu tiên các trạm biến áp đang có tổn thất cao và mang tải cao mà chưa có danh mục đầu tư.

- Phối hợp khảo sát và triển khai các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung năm 2020 nhằm chống quả tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện.

- Phối hợp nhà thầu thi công triển khai công trình lụt bão cải tạo lưới điện.

Tính đến hết tháng 8 năm 2020, TTĐN đơn vị thực hiện đạt 4.87%, giảm 0.68% so với tháng 7 năm 2020, lũy kế 8 tháng đầu năm 2020 đạt 4.98%. Bằng các giải pháp thực hiện, triển khai quyết liệt, Điện lực Tam Dương phấn đấu 4 tháng cuối năm 2020, TTĐN toàn đơn vị năm 2020 đạt 4,51%, hoàn thành chỉ tiêu Công ty Điện lực Vĩnh Phúc giao./.

                                                       Lê Việt Cường – Điện lực Tam Dương

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Tam Dương triển khai ký HĐMBĐ sinh hoạt sang hợp đồng điện tử
Điện lực Tam Dương triển khai lắp đặt công tơ điện tử đọc chỉ số từ xa
Điện Lực Yên Lạc thực hiện công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng
Điện lực Tam Dương Diễn tập xử lý sự cố, khắc phục nhanh hậu quả sự cố năm 2020
Điện lực Bình Xuyên tích cực đẩy nhanh tiến độ lắp đặt tụ bù lưới điện trung thế năm 2020
Điện lực Yên Lạc đảm bảo cung cấp điện trong mùa mưa bão
Điện Lực Yên Lạc tổ chức huấn luyện thực hành công tác PCCC&CNCH năm 2020
Điện lực Tam Dương tăng cường công tác rửa sứ Hotline
Điện lực Vĩnh Tường đảo đảm an toàn lưới điện mùa mưa bão
Điện lực TP. Vĩnh Yên thực hiện chỉnh trang lưới điện phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien