Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, October 19, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 58
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Lập Thạch
1 13h0 : 26/10/201716h0 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 400 v cũTBA CC THÁI HOÀ 2Xa Thai Hoa : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Thái Hòa418PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
2 8h0 : 26/10/201711h0 : 26/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400V.Trạm XBT Đông PhúKhu Tân Phú TT Lập Thạch : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch230PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
3 8h0 : 26/10/201711h0 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 400Vtrạm Liễn Sơn 2Xã Liẽn Sơn : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Liễn Sơn,Xã Xuân Hòa,Sông Lô281PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
4 15h0 : 26/10/201716h30 : 26/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400V.TBA CC NGỌC MỸ 8Xã Ngọc Mỹ : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Ngọc Mỹ131PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
5 8h50 : 26/10/201710h20 : 26/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400V.Trạm Quang Sơn 5Mot phan xa Quang Sơn : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Quang Sơn145PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
6 7h0 : 26/10/20178h30 : 26/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400V.XUÂN HÒA 7Xã Xuân Hòa : Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Hòa251PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
7 13h0 : 26/10/201714h30 : 26/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400V.TBA BÀN GIẢN 4Ban Gian Thôn Xuân Me : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Liễn Sơn,Xã Bàn Giản183PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
8 10h30 : 26/10/201712h0 : 26/10/2017Khác : Thay tủ tụ bù 400V.Trạm Quang Sơn 6Một phần xã Quang Sơn : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Quang Sơn255PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
9 8h0 : 26/10/201711h0 : 26/10/2017Khác : Thay tủ tụ bù 400V.trạm Đồng Ích 1Dong Ich : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Đồng ích339PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
10 13h0 : 26/10/201714h30 : 26/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400V.VĨNH THỊNHTT Lập Thạch : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch203PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
11 13h0 : 26/10/201714h30 : 26/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400V.PHÚ CHIỀNTT Lập Thạch : Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Hòa182PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
12 13h0 : 25/10/201715h0 : 25/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcCP Viwaseen3 (Xử lý nước)Thôn Phú Bình Xã Sơn Đông : Xã Sơn Đông1PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
13 7h0 : 24/10/20178h30 : 24/10/2017Khác : Chuyển nấc phân áp MBATrại LợnTrại lợn TH : Xã Xuân Hòa1PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
Điện Lực Phúc Yên
14 9h30 : 27/10/201711h0 : 27/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 0,4kVTBA Trạm Tin Lành 2Khu TBA Tin Lành 2 : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc281PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
15 7h30 : 27/10/20179h0 : 27/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 0,4kVTBA Hợp Tiến 1Cắt điện TBA Hợp Tiến 1: 400 kVA ( ĐZ 373 PYXH) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Trưng Nhị223PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
16 15h0 : 27/10/201716h30 : 27/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 0,4kVTBA CHÙA CẤMPhường Trưng Nhị TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Trưng Nhị270PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
17 13h0 : 27/10/201714h30 : 27/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 0,4kVTBA Đồi CấmTBA Đồi Cấm : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc331PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
18 13h0 : 26/10/201714h30 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 0,4kVTBA Xuân Hòa 6TBA Xuân Hòa 6 ( phường Xuân Hòa) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Đồng Xuân297PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
19 7h30 : 26/10/20179h0 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 0,4kVTBA Đại Lải 2Khu Đại Lải : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Đồng Xuân13PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
20 9h30 : 26/10/201711h0 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 0,4kVTBA Đức QuangCắt điện TBA Đức Quang: 400 kVA ( ĐZ 976 TGXH) : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
21 7h30 : 25/10/201711h0 : 25/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA Công An Xuân HòaCắt điện TBA Công An Xuân Hòa: 250 kVA ( ĐZ 373 PYXH) Phường Xuân Hòa TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Đồng Xuân151PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
22 13h30 : 25/10/201715h0 : 25/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA: Bơm Thanh CaoThôn Thanh Cao : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
23 13h0 : 25/10/201717h0 : 25/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA Xuân Hòa 1/35Cắt điện TBA Xuân Hòa 1/ 35 kV: 400 kVA ( ĐZ 373 PYXH) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc279PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
24 7h30 : 25/10/20179h0 : 25/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA Xuân Hòa 1/22 kVCắt điện TBA Xuân Hòa 1/10 kV ( 971 TGXH) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Xuân Hoà451PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
25 9h30 : 25/10/201711h0 : 25/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA: UBND XÃ CAO MINHCắt điện TBA UBND Xã Cao Minh: 400 kVA ( ĐZ 373 PYXH) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc192PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
26 7h30 : 24/10/20179h0 : 24/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA: ĐỒNG XUÂN 1P. Đồng Xuân : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc129PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
27 15h30 : 24/10/201717h0 : 24/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA: CHÙA QUÃNG CAO MINHCắt điện TBA Chùa Quãng: 100 kVA ( ĐZ 976 TGXH) : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
28 13h0 : 24/10/201714h30 : 24/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA: YÊN ĐIỀMThôn Yên Điềm : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
29 9h30 : 24/10/201711h0 : 24/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA: ĐỒNG XUÂN 2P. Đồng Xuân : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc137PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
30 7h30 : 24/10/201711h0 : 24/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA Hợp Tiến 2Cắt điện TBA Hợp Tiến 2: 560 kVA ( ĐZ 373 PYXH) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Trưng Nhị,Phường Đồng Xuân334PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
31 13h0 : 24/10/201717h0 : 24/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kV và tủ tụ bù 0,4kVTBA: TĂNG ÁPTBA Tăng Áp Xuân Hòa : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Đồng Xuân172PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
32 13h0 : 23/10/201717h0 : 23/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kV và tủ tụ bù 0,4kVTBA Xuân MAi 2Cắt điện TBA Xuân Mai 2: 560 kVA ( ĐZ 477 E25.1) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc351PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
33 7h30 : 23/10/20179h0 : 23/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA: HỒ SINH HỌCKhu Xuân Mỹ : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc38PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
34 9h30 : 23/10/201711h0 : 23/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA: NAM VIÊM 4Thôn Nam Viêm : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc239PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
35 13h0 : 23/10/201714h30 : 23/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA: PHÚ THỨ 2P. Hùng Vương : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Hùng Vương252PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
36 15h30 : 23/10/201717h0 : 23/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu điện tủ tụ bù 0,4kVTBA: ĐỒNG SƠN T1Khu Đô Thị Đồng Sơn : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc39PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
37 7h30 : 23/10/201711h15 : 23/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kV và tủ tụ bù 0,4kVTBA NHUẾ KHÚCCắt điện TBA Nhuế Khúc: 400 kVA ( ĐZ 477 E25.1) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Hùng Vương272PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
Điênh Lực Sông Lô
38 15h0 : 26/10/201716h30 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tử bù hạ thế 400VTrạm Như Thuỵ 3xã Như Thụy, Sông lô : Lập Thạch ,Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Lãng Công,Xã Như Thụy220PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
39 7h30 : 26/10/20179h0 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 400V + Thay Ti Đầu cực TBANHAO SON 3xã Nhạo Sơn, Sông lô : Sông Lô1PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
40 13h0 : 26/10/201714h30 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tử bù hạ thế 400VQUANG YÊN 7xã Quang Yên, Sông Lô : Sông Lô,Xã Quang Yên225PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
41 15h0 : 26/10/201716h30 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tử bù hạ thế 400VQUANG YÊN 8Xã Quang Yên : Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Quang Yên227PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
42 13h0 : 26/10/201714h30 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tử bù hạ thế 400VNHƯ THỤY 6Một phần thôn Tân Sơn, Bình Sơn, Như Sơn xã Như Thụy, Sông lô : Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Như Thụy105PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
43 7h30 : 26/10/20179h0 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tử bù hạ thế 400VCAO PHONG 8Xã Cao Phong : Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Quang Yên,Xã Cao Phong386PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
44 15h0 : 26/10/201716h30 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ bù hạ thế 400VKHOÁI TRUNGXã Đức Bác : Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Đức Bác392PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
45 13h0 : 26/10/201714h30 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ bù hạ thế 400VTỨ YÊN 6Xã Tứ Yên : Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Tứ Yên,Xã Quang Yên213PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
46 8h50 : 26/10/201710h20 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ bù hạ thế 400VĐÔN NHÂN 7Một phần thôn Đôn Mục, xã Đôn Nhân, Sông Lô : Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Đôn Nhân241PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
47 10h30 : 26/10/201712h0 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ bù hạ thế 400VNHÂN ĐẠO 3Xã Nhân Đạo : Sông Lô,Xã Nhân Đạo72PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
48 7h0 : 26/10/20178h30 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tử bù hạ thế 400vBẠCH LƯU 5xã Bạch Lưu, Sông Lô : Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Bạch Lưu105PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
49 9h30 : 26/10/201711h0 : 26/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tử bù hạ thế 400VĐỒNG QUẾ 5Xã Đồng Quế : Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Đồng Quế146PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
50 9h15 : 25/10/201711h15 : 25/10/2017Khác : Chuyển hòm công tơ từ cột TBA ra cột XTTrạm Sơn Cầu Nam - TT Tam SơnTT Tam Sơn, Sông Lô : Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Nhân Đạo,Xã Tam Sơn194PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
51 7h0 : 23/10/20178h30 : 23/10/2017Khác : Tháo thanh lý công tơ đầu cựcTrạm Đá Tân Trung 1XN Đá Tân Trung : Sông Lô1PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
Điện Lực Tam Đảo
52 10h0 : 24/10/201713h0 : 24/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400VMinh Quang 7Thôn Minh Tân - Minh Quang : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Minh Quang202PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
53 7h30 : 24/10/201710h0 : 24/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400VBồ Lý 6Xã Bồ Lý - Tam Đảo : Xã Yên Dương,Xã Bồ Lý,Xã Đại Đình187PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
54 14h0 : 24/10/201717h0 : 24/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400VĐại ĐiềnThôn Đại Điền - Đại Đình : Thị trấn Tam Đảo,Xã Đại Đình218PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
55 10h0 : 24/10/201713h0 : 24/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400VBồ Lý 7Xã Bồ Lý - Tam Đảo : Thị trấn Tam Đảo,Xã Yên Dương,Xã Bồ Lý,Xã Tam Quan251PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
56 14h0 : 24/10/201717h0 : 24/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400VMinh Quang 9Thôn Chùa Vàng - Minh Quang : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Minh Quang131PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
57 7h30 : 24/10/201710h0 : 24/10/2017Khác : Lắp tủ tụ bù 400VMinh Quang 6Thôn Bản Long - Minh Quang : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Minh Quang117PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
Điện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
58 6h30 : 23/10/201710h30 : 23/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối cáp xuất tuyến vào tủ 400V.TBA Khai Quang 6Khu Minh Quyết Khai Quang-VY-VP : TP Vĩnh Yên449PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên