Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Sunday, June 25, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 62
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Bình Xuyên
1 5h0 : 28/05/201712h0 : 28/05/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA XD mớiLộ SH TCQKThôn vũ khi thị trấn Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Thị trấn Gia Khánh43PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
2 8h0 : 27/05/201710h0 : 27/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay TI đầu cực , thay AB , tách lộ, VSCN trạmBÌNH XUYÊN 1Thị trấn Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Tam Hợp192PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
3 7h30 : 26/05/201711h30 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Luồn ống HDPE vào Dây dẫn , xử lý tiếp xúc,, Thay dây nguồn xuống hòm công tơ buộc lai dây cổ sứLộ B - TBA Khu B UBHBX---KHU B UBND HUYỆN BXXã Tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Tam Hợp204PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
4 13h30 : 26/05/201717h0 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Luồn ống HDPE vào Dây dẫn , xử lý tiếp xúc,, Thay dây nguồn xuống hòm công tơ buộc lai dây cổ sứLộ A - TBA Khu B UBHBX---KHU B UBND HUYỆN BXXã tam Hợp BX- VP : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Tam Hợp181PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
Điện Lực Lập Thạch
5 4h0 : 28/05/201717h0 : 28/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn lưới trung ápĐZ373E25.3Xã Tử Du, Bàn Giản, Gạch Quang Minh, Đồng Ích(Thôn: Viên Luận, Khu tái định cư, Tân Lập, Bì La, Hạ Tchs, Xậu Chùa). : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Quang Sơn,Xã Liễn Sơn,Xã Xuân Hòa,Xã Liên Hòa,Xã Tử Du,Xã Bàn Giản,Xã Đồng ích5843PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
6 6h0 : 24/05/201718h0 : 24/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn lưới trung ápCDF44 lộ 971 E25.3Xã Văn Quán, Sơn Đông, Đình Chu,Triệu Đề : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Lôi,Xã Văn Quán,Xã Đình Chu,Xã Sơn Đông,Xã Cao Phong2756PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
7 6h0 : 22/05/201718h0 : 22/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn lưới trung ápCD1 nhánh Bắc BìnhXã Thái Hòa +Liễn Sơn + Bơm nước sạch : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Thái Hòa,Xã Liễn Sơn,Xã Xuân Hòa2209PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
Điện Lực Phúc Yên
8 7h30 : 27/05/20178h30 : 27/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo lèo phục vụ sang tảiLộ B---CC Bến Xe 1P. Hùng Vương TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc99PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
9 6h30 : 27/05/201711h0 : 27/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo bổ xung dây và đấu lèo san tảiLộ C---CC Dốc Dinh 2Phường Hùng Vương : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc83PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
10 14h0 : 27/05/201717h30 : 27/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo lèo phục vụ san tảiLộ B---CC PHÚ THỨ 2Thôn Phú Thứ : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Hùng Vương9PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
11 14h0 : 26/05/201717h0 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Để cắt lèo phục vụ san tảiLộ A---CC Phúc Thắng 2P. Hùng Vương : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc30PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
12 7h30 : 26/05/20178h30 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Để san tảiLộ A---CC XUÂN HÒA 7P. Xuân Hòa : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc130PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
13 14h0 : 26/05/201717h0 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Để tách lèo phuc vụ san tảiLộ C---PYCE00150--|--K74-2P Hùng Vương : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Hùng Vương65PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
14 7h30 : 26/05/20178h30 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Để san tảiLộ A---CC Xuân Hòa 1/35P. Xuân Hòa : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc129PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
15 14h0 : 26/05/201717h0 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Để tách lèo phục vụ san tảiLộ A---CC K74/3P. Hùng Vương : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Hùng Vương88PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
16 9h30 : 26/05/201711h0 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Để tháo lèo phuc vụ san tảiLộ B---TBA: CC XN 951P. Xuân Hòa : Phúc Yên1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
17 9h30 : 26/05/201711h0 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Để tháo lèo phục vụ san tảiLộ A---CC XN 951P. Xuân Hòa : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc150PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
18 7h0 : 22/05/201710h0 : 22/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Để xử lý tiếp xúc và thay khóa vỡ cột 4CLộ C---CC Đồng Xuân 1Khu Đồng Xuân - P. Đồng Xuân - Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc11PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
Điện Lực Tam Dương
19 6h0 : 28/05/201720h0 : 28/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lưới điệnMC 973 TG Yên DươngTBA Đồng Tĩnh 10 : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đồng Tĩnh221PA25TDĐiện Lực Tam Dương
20 8h0 : 27/05/201711h0 : 27/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cột bị gãy tại cột 1ABCTBA Đạo Tú 9Khách hàng nhận điện từ TBA Đạo Tú 9 : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đạo Tú175PA25TDĐiện Lực Tam Dương
21 14h0 : 27/05/201716h0 : 27/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cột tại cột 10B7Lộ B---TBA Duy Phiên 7Khách hàng nhận điện từ lộ B TBA Duy Phiên 7 : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Duy Phiên141PA25TDĐiện Lực Tam Dương
22 22h0 : 27/05/20171h0 : 28/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lưới điệnMC 973 TG Yên DươngTBA Đồng Tĩnh 10 : Xã Đồng Tĩnh,Thị trấn Hợp Hòa221PA25TDĐiện Lực Tam Dương
23 6h0 : 27/05/201717h0 : 27/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lớnLộ 475E25.6Một phần khu vực xã Thanh Vân, KH: Nguyễn thị Đặt, DN Ngọc Tú, Công nghệ NT, Mooxie. : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Thanh Vân,Xã Duy Phiên969PA25TDĐiện Lực Tam Dương
24 5h30 : 26/05/201710h0 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Phục vụ sửa chữa nâng cấp lưới.DCL F973-7/2 Gà Tam DươngXã Hoàng Hoa, một phần xã Hướng Đạo, TBA Gà Tam Dương 1, TBA Gà Tam dương 3 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hoàng Hoa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Hướng Đạo,Xã Hoàng Đan,Xã Tam Quan2794PA25TDĐiện Lực Tam Dương
25 5h30 : 26/05/201714h0 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Phục vụ sửa chữa nâng cấp lưới từ 10kV lên 22kV.Tháo lèo NR Hoàng Hoa 1 tại cột 25 NR Gà Tam Dương 1TBA Hoàng Hoa2, Gà Tam Dương 3, Tiên Lộng : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hoàng Hoa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Hướng Đạo,Xã Hoàng Đan,Xã Tam Quan2070PA25TDĐiện Lực Tam Dương
26 14h0 : 26/05/201717h0 : 26/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Phục vụ nâng cấp cải tạo lưới từ 10kV lên 22kVĐD 471E25.4 đến lèo cột 31 nhánh Hoàng Hoa 1TBA Hoàng Hoa 1, Đồng Láng : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hoàng Hoa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Hướng Đạo,Xã Hoàng Đan,Xã Tam Quan1294PA25TDĐiện Lực Tam Dương
27 5h0 : 25/05/201711h30 : 25/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lưới điệnDCL F471-7E25.4/1 MV ( T. Đảo - Tam Dương)Hoàng Hoa : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hoàng Hoa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Hướng Đạo,Xã Hoàng Đan,Xã Tam Quan1293PA25TDĐiện Lực Tam Dương
28 7h0 : 22/05/201715h0 : 22/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Mất điện để thay thế MBATrạm CC - Hướng Đạo 4Khách hàng TBA Hướng Đạo 4 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hướng Đạo377PA25TDĐiện Lực Tam Dương
29 7h0 : 22/05/201715h0 : 22/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Mất điện để thay thế MBATrạm CC - Đồng Tĩnh 3Khách hàng TBA Đồng Tĩnh 3 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đồng Tĩnh495PA25TDĐiện Lực Tam Dương
Điện Lực Tam Đảo
30 4h0 : 28/05/201716h0 : 28/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Phục vu sửa chũa tram 110 E25.3lộ 372e25.3Xã Đạo Trù-Bồ Lý-Yên Dương-Bắc Bình : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Hợp Châu,Xã Đạo Trù,Xã Yên Dương,Xã Bồ Lý,Xã Đại Đình7740PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
31 22h0 : 27/05/201723h0 : 27/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Phuc vụ thao tác DCL 131-1 E25.3lộ 372e25.3Xã Đạo Trù-Bồ Lý-Yên Dương-Bắc Bình : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Hợp Châu,Xã Đạo Trù,Xã Yên Dương,Xã Bồ Lý,Xã Đại Đình7729PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
32 22h0 : 27/05/201723h0 : 27/05/2017Khác : Phuc vụ thao tác trạm 110 E25.3Suối Đùmlán than đai đình : Xã Đại Đình146PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
33 7h0 : 25/05/20179h30 : 25/05/2017Khác : Thay MBABồ Lý 6Xã Bồ Lý - Tam Đảo : Xã Yên Dương,Xã Bồ Lý,Xã Đại Đình186PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
34 10h0 : 25/05/201712h30 : 25/05/2017Khác : Thay MBABồ Lý 7Xã Bồ Lý - Tam Đảo : Thị trấn Tam Đảo,Xã Yên Dương,Xã Bồ Lý247PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
35 6h0 : 22/05/201717h0 : 22/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : sửa chữa đường dâySuối Đùmlán than đai đình : Xã Đại Đình146PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
Điện Lực Vĩnh Tường
36 9h30 : 27/05/201711h0 : 27/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay AB lộ 0,4KV 300 bị gãy núm thao tácCD Trạm Bồ Sao 3Xã Bồ Sao : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
37 7h30 : 27/05/20179h0 : 27/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay AB 0,4 KV lộ 160A lên 200ATBA CQT Khách Nhi XuôiXã Vĩnh Thịnh : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
38 5h0 : 25/05/201719h0 : 25/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột , sửa chữa cải tạo TBACD Trạm Hoà loan 1Xa Lung Hoa : Vĩnh Tường2PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
39 5h0 : 25/05/20177h0 : 25/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Phục vụ sửa chữa đường dâyRE 471E25.5/24BXã :Cao Đại ,Bỗ Sao,Lũng Hòa,Việt Xuân : TP Vĩnh Yên,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Cao Đại,Thị Trấn Thổ Tang92PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
40 14h0 : 25/05/201719h0 : 25/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Phục vụ sửa chữa đường dâyCDF7 N. QL ĐêXa Lung Hoa, Xa Viet Xuan : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Việt Xuân6PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
41 16h0 : 25/05/201719h0 : 25/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Phục vụ sửa chữa đường dâyRE 471E25.5/24BXã :Cao Đại ,Bỗ Sao,Lũng Hòa,Việt Xuân : TP Vĩnh Yên,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Cao Đại,Thị Trấn Thổ Tang92PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
42 7h0 : 23/05/201716h30 : 23/05/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Lắp phụ kiện kéo dây, thu hồi dây dẫn cũ, chuyển dây nguồn xuống hòm công tơ, đấu nốiCC trạm Vĩnh Sơn 2Xã Vĩnh Sơn : Xã Nghĩa Hưng,Xã Vĩnh Sơn633PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
43 15h30 : 23/05/201717h0 : 23/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu lèo sau SC TBA Thôn LiễuF473-7E25.10/91Xã Vĩnh Thịnh,An Tường,Lý Nhân, : Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Vĩnh Thịnh8PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
44 6h0 : 23/05/20176h30 : 23/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Đổi phương thức cấp điệnRec 473E25.10/131Xã An Tường : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Vĩnh Sơn,Xã An Tường2145PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
45 17h0 : 23/05/201717h30 : 23/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Đổi phương thức cấp điệnRec 473E25.10/131Xã An Tường : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Vĩnh Sơn,Xã An Tường2145PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
46 6h0 : 23/05/20177h30 : 23/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo lèo phục vụ SC TBA Thôn LiễuF473-7E25.10/91Xã Vĩnh Thịnh,An Tường,Lý Nhân, : Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Vĩnh Thịnh8PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
Điện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
47 13h30 : 28/05/201715h15 : 28/05/2017Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra HTĐ Đ và thay công tơ định kỳCTY TNHH ĐỨC MINH - T2KCN Khai Quang : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
48 9h0 : 28/05/201710h30 : 28/05/2017Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra hệ thống đo đếm và thay công tơ dịnh kỳ đầu cực.CTY TNHH HIROTA PRECISION VN - 560kVA - 472KCN Khai Quang. : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
49 7h30 : 28/05/20179h0 : 28/05/2017Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra hệ thống đo đếm và thay công tơ dịnh kỳ đầu cực.Công ty TNHH Partron Vina - T3: 2000kVA-22/0.4kV-476KCN Khai Quang : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
50 6h0 : 27/05/201715h0 : 27/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : cất điện DCLF 475-7E25.6/1ĐT1 để sửa chữa lớn đường dây.CDF1NR.ĐTR1 - Lộ 475E25.6Khu xóm nọi, định Trung 1,Xóm chám Xã Định trung : TP Vĩnh Yên606PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
51 6h0 : 27/05/201710h0 : 27/05/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA Xóm Thủy 3DCLF372-7E4.3/1NR.T2DC2 - Lộ 372E4.3khu DC số 2+Xóm thủy phường liên bảo VY-VP : TP Vĩnh Yên,Phúc Yên820PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
52 6h0 : 24/05/201712h0 : 24/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thu Hồi dây và bó gon cáp.Lộ B---TBA QUÁN TIÊNkhu quán tiên-Hội hợp VY-VP : TP Vĩnh Yên101PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
53 6h0 : 24/05/201712h0 : 24/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thu hồi dây và bó gọn cápLộ E---TBA QUÁN TIÊNHội Hợp : TP Vĩnh Yên3PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
54 12h0 : 24/05/201716h0 : 24/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thu hồi dây và bó gọn cápLộ D---TBA QUÁN TIÊNkhu quán tiên Hội hợp VY-VP : TP Vĩnh Yên30PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
55 12h0 : 24/05/201716h0 : 24/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thu hồi dây và bó gọn dây nguồnLộ C---TBA QUÁN TIÊNkhu quán tiên Hội hợp VY-VP : TP Vĩnh Yên124PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
56 6h0 : 24/05/201712h0 : 24/05/2017Sửa chữa thường xuyên : Thu hồi dây và bó gọn cápLộ A---TBA QUÁN TIÊNkhu quán tiên-Hội hợp VY-VP : TP Vĩnh Yên114PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
Điện Lực Yên Lạc
57 6h0 : 26/05/201716h30 : 26/05/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : C ắt điện phuc vụ sửa chữa ĐZ 400VLộ B-Vĩnh Tiên 1---Vĩnh Tiên IKhu vực thôn Tiên - TT Yên lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc188PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
58 6h0 : 25/05/201716h30 : 25/05/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cắt điện phục vụ thay dây dẫn ĐZ0,4kVLộ C-Vĩnh Trung 1---Vinh TrungKhu vực thôn Trung - TT Yên Lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc113PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
59 6h0 : 25/05/201716h0 : 25/05/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cắt điện phục vụ thay dây dẫn ĐZ0,4kVLộ D-Vĩnh Trung 1---Vinh TrungKhu vực thôn Vĩnh Trung TT Yên Lac : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc111PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
60 6h0 : 25/05/201716h30 : 25/05/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Cắt điện phục vụ sửa chữa ĐZLộ A-Vĩnh Trung 2---TBA VĨNH TRUNG CQTKhu vực thôn trung TT Yên lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc242PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
61 6h0 : 24/05/201716h30 : 24/05/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cắt điện phục vụ thay dây dẫn ĐZ 0,4kVLộ C-Vĩnh Đoài1---Vinh DoaiKhu vực thôn đoài - TT Yên lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc150PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
62 6h0 : 23/05/201716h30 : 23/05/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cắt điện phục vụ sửa chữa ĐZ 0,4kvLộ A-Vĩnh Tiên 4Khu vực thôn Tiên - TT Yên Lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc108PA25YLĐiện Lực Yên Lạc