Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, August 24, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 18
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Tam Đảo
1 12h0 : 18/07/201713h0 : 18/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcTBA BAO QUAN 2Minh quang tam dao : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
2 12h0 : 18/07/201713h0 : 18/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcBảo Quân 5Minh quang tam dao : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
3 9h30 : 18/07/201710h30 : 18/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcTT thị trấn TĐ 3Tam Đảo 3 : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo50PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
4 12h0 : 18/07/201713h0 : 18/07/2017Khác : Kiểm tra HT đo đếmTBA BAO QUAN 3Minh quang : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
5 7h30 : 18/07/20179h0 : 18/07/2017Khác : Thay NCS TI đầu cựcDCL 473-7E25.4/5 NR Lạc HồngCty Lạc Hồng - Vinashin Tam Đảo : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
6 14h0 : 17/07/201715h0 : 17/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcKhoáng sản 400Khoáng sản VP : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
7 14h30 : 17/07/201715h30 : 17/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcTBA Ninh Hà 2Thôn ninh Hà - Kim Long : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
8 13h0 : 17/07/201714h0 : 17/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcTrung tâm 4Hợp châu trạm trung tâm 4 : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Hợp Châu,Xã Hồ Sơn233PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
9 10h0 : 17/07/201711h0 : 17/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcCầu Tre 2Cầu tre hồ sơn : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Hợp Châu,Xã Hồ Sơn180PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
10 11h0 : 17/07/201712h0 : 17/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ, TI đầu cựcThao trường bắnMinh quang Tam đao : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
11 9h0 : 17/07/201710h30 : 17/07/2017Khác : Kiểm tra HTĐĐ, Vệ sinh CNTân Phát T2-560Minh quang Tam Đao : Thị trấn Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
12 8h30 : 17/07/20179h30 : 17/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcQuan Đình 3Quan đình 3 : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Tam Quan128PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
13 7h0 : 17/07/20178h30 : 17/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcTân Phát 3Minh quang tam đao : Thị trấn Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
14 7h0 : 17/07/20178h0 : 17/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcGò Đẩu 2TBA Gò đẩu 2 : Xã Đại Đình262PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
Điện Lực Vĩnh Tường
15 5h0 : 22/07/20177h30 : 22/07/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối ĐZ vào TBA Đại Đồng 7 XDM475-7E25.5/1 D.Dong1Xã Đại Đồng : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Đại Đồng,Xã Vĩnh Sơn1008PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
16 6h0 : 20/07/201717h15 : 20/07/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay dây dẫnCD DN Trường DươngDoanh Nghiệp Trường Dương : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
17 6h0 : 20/07/20177h30 : 20/07/2017Khác : Tháo lèo NR Trường Dương phục vụ sửa chữaF47325.5/58DB-XCXã Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh : Thị trấn Vĩnh Tường8PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
18 15h30 : 20/07/201717h15 : 20/07/2017Khác : Đấu lèo NR Trường Dương sau sửa chữaF47325.5/58DB-XCXã Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh : Thị trấn Vĩnh Tường8PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường