Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, December 16, 2017

 

http://cskh.npc.com.vn/

 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 59
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Tam Dương
1 8h0 : 15/11/20179h0 : 15/11/2017Khác : Thay TI đầu cực.Trạm CC - Đồng Tĩnh 3Khách hàng TBA Đồng Tĩnh 3 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Thanh Vân501PA25TDĐiện Lực Tam Dương
2 14h45 : 15/11/201715h45 : 15/11/2017Khác : Thay TI đầu cực.Trạm CC - Đạo Tú 3Khách hàng TBA Đạo Tú 3 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đạo Tú286PA25TDĐiện Lực Tam Dương
3 13h30 : 15/11/201714h30 : 15/11/2017Khác : Thay TI đầu cực.Trạm CC - Đạo Tú 5Khách hàng TBA Đạo Tú 5 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đạo Tú368PA25TDĐiện Lực Tam Dương
4 9h30 : 15/11/201710h30 : 15/11/2017Khác : Thay TI đầu cực.TDCE00054--|--Trạm CC - Điền Lương 2KH TBA Điền Lương 2 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Thanh Vân273PA25TDĐiện Lực Tam Dương
5 13h30 : 14/11/201714h30 : 14/11/2017Khác : Thay TI đầu cực.Trạm CC Phú Vinh 1Khách hàng nhận điện từ TBA Phú Vinh 1 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Duy Phiên400PA25TDĐiện Lực Tam Dương
6 10h0 : 14/11/201711h30 : 14/11/2017Khác : Thay TI đầu cực.Hop Thinh 1Xã Hợp Thịnh - Tam Dương - Vĩnh Phúc : Thị trấn Hợp Hòa3PA25TDĐiện Lực Tam Dương
7 8h0 : 14/11/20179h0 : 14/11/2017Khác : Thay TI đầu cực.Hop Thinh 3TBA Hợp Thịnh 3 : Thị trấn Hợp Hòa1PA25TDĐiện Lực Tam Dương
8 9h15 : 14/11/201710h15 : 14/11/2017Khác : Thay TI đầu cực.TBA Lê lợiTBA Lê Lợi - Hợp Thịnh : Thị trấn Hợp Hòa1PA25TDĐiện Lực Tam Dương
Điện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
9 5h30 : 19/11/20177h0 : 19/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo hạ cáp trung thế sở TT&TT.DCLF371-7E4.3/37Phường Liên bảo. : TP Vĩnh Yên715PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
10 13h30 : 19/11/201715h0 : 19/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu lại cáp trung thế sở TT&TT.DCLF371-7E4.3/37Phường Liên bảo. : TP Vĩnh Yên715PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
11 5h30 : 19/11/201715h0 : 19/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ trung thế sở TT&TT.DCL 371-7E4.3/1 Sở TT và TTKhai Quang : TP Vĩnh Yên285PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
12 14h0 : 18/11/201716h30 : 18/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Công Sở 4Phường Đống Đa : TP Vĩnh Yên11PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
13 15h0 : 18/11/201716h30 : 18/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTBA Khai Quang 1Khu Khai Quang phường Khai Quang. : TP Vĩnh Yên162PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
14 7h30 : 18/11/20179h30 : 18/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTBA Đoàn Thể 1phường đông đa : TP Vĩnh Yên15PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
15 15h0 : 18/11/201716h30 : 18/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TRUONG DHCONG NGHE GIAO THONG 320kVALam Sơn : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
16 9h30 : 18/11/201710h30 : 18/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTBA Kho 405 - T1Khu 405 phường Khai Quang-VY-VP : TP Vĩnh Yên254PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
17 13h0 : 18/11/201715h0 : 18/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ và B kết hợp đấu nối cáp xuât tuyến vào lộ CTBA Kho 405 T2Khu 405 phường Khai Quang-VY-VP : TP Vĩnh Yên120PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
18 6h0 : 18/11/201714h0 : 18/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay vỏ trạm ki ốt, thay tủ trung thế TBA Hà Tiên 1.TBA Hà Tiên 1khu đô thị hà Tiên-Phường Liên Bảo-vĩnh yên -VP : TP Vĩnh Yên118PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
19 15h30 : 17/11/201716h30 : 17/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTBA Liên BảoTBA Liên Bảo phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên342PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
20 13h30 : 17/11/201715h30 : 17/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ 400VTBA Chi nhánh điệnKhu Lý Bôn, phường Liên Bảo. : TP Vĩnh Yên251PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
21 14h0 : 16/11/201714h30 : 16/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển PT cấp điện.DCLF482-7E4.3/44Phường Đồng Tâm : Phường Đồng Tâm,TP Vĩnh Yên800PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
22 5h30 : 16/11/20176h0 : 16/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển PT cấp điện.DCLF482-7E4.3/44Phường Đồng Tâm : Phường Đồng Tâm,TP Vĩnh Yên800PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
23 15h30 : 16/11/201717h0 : 16/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTBA Hội Hợp 6Hội Hợp : TP Vĩnh Yên332PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
24 13h30 : 16/11/201715h0 : 16/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTBA Rửa XeHội Hợp : TP Vĩnh Yên74PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
25 9h30 : 16/11/201711h0 : 16/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Bảo SơnKhu Bảo Sơn, phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên221PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
26 13h30 : 16/11/201715h0 : 16/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Định Trung 6Định Trung : TP Vĩnh Yên248PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
27 8h0 : 16/11/20179h30 : 16/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Vị Thanh 5Xã Thanh trù : TP Vĩnh Yên306PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
28 9h30 : 16/11/201711h30 : 16/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Vị Thanh 4Xã Thanh Trù : TP Vĩnh Yên192PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
29 8h0 : 16/11/20179h30 : 16/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.KHU DAN CU SONG HONG THU DOPhường Tích Sơn : TP Vĩnh Yên22PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
30 15h0 : 16/11/201716h30 : 16/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Tích Sơn 5Phường Tích Sơn : Phường Tích Sơn,TP Vĩnh Yên138PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
31 13h30 : 16/11/201715h0 : 16/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Xóm Hốpkhu phố hốp -hội hợp VY-VP : TP Vĩnh Yên511PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
32 15h0 : 16/11/201716h30 : 16/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.HOI HOP 5Phường Hội Hợp : TP Vĩnh Yên128PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
33 10h0 : 15/11/201711h30 : 15/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Ao Hải 2Phường Đống Đa : TP Vĩnh Yên82PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
34 8h0 : 15/11/20179h30 : 15/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Liên Bảo 2liên bảo Vĩnh Yên-VP : TP Vĩnh Yên308PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
35 9h30 : 15/11/201711h0 : 15/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA 5 Dân cư 1Phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên68PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
36 13h30 : 15/11/201715h0 : 15/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Hà Tiên 4Khu Hà tiên 4 Phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên63PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
37 9h30 : 15/11/201711h30 : 15/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp mới tủ tụ bùTBA QUÁN TIÊNHội Hợp. : TP Vĩnh Yên378PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
38 13h0 : 15/11/201716h0 : 15/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù và tủ 400VTBA Hội Hợp 1Phường Hội Hợp : TP Vĩnh Yên433PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
39 15h0 : 15/11/201716h30 : 15/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTrạm 1 dân cư 3Xóm Tiếc Phường tich sơn : Phường Tích Sơn,TP Vĩnh Yên252PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
40 7h30 : 15/11/20179h30 : 15/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTBA Trung TâmKhu DC Trung Tâm -ngô quyền-VY : TP Vĩnh Yên112PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
41 13h0 : 15/11/201715h0 : 15/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTBA Khu vui chơi giải tríKhu DC Cống Vuông : TP Vĩnh Yên96PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
42 13h30 : 15/11/201715h0 : 15/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Xóm Đậu 2xóm đậu xã định trung vĩnh yên vĩnh phúc : TP Vĩnh Yên222PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
43 15h0 : 15/11/201716h30 : 15/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Đồng Tâm 2Phường Đồng Tâm : TP Vĩnh Yên178PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
44 7h30 : 15/11/20179h30 : 15/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTBA Đông Đạo 7Khu Đông Đạo 7, phường Đồng Tâm : TP Vĩnh Yên65PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
45 9h30 : 15/11/201711h30 : 15/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTBA Cống Vuôngkhu cống vuông-ngô quyền VY-VP : TP Vĩnh Yên115PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
46 15h0 : 15/11/201716h30 : 15/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Đống Đa 2đống đa Vĩnh yên-VP : TP Vĩnh Yên247PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
47 15h30 : 14/11/201716h30 : 14/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ, thay tủ 400V.TBA Lạc Ý 2Thôn lạc ý Phường Đồng Tâm : TP Vĩnh Yên345PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
48 13h30 : 14/11/201715h30 : 14/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đo đếm ranh giới VY-YL.DCLF482-7E4.3/44Phường Đồng Tâm : Phường Đồng Tâm,TP Vĩnh Yên799PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
49 8h0 : 14/11/20179h30 : 14/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Ngô Quyền 2Phường Ngô Quyền : TP Vĩnh Yên336PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
50 10h0 : 14/11/201711h30 : 14/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Ngô Quyền 3Ngô Quyền : TP Vĩnh Yên211PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
51 10h0 : 14/11/201711h30 : 14/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Đông Đạo 1Khu Đông Đạo 1-phường Đồng Tâm-VY-VP : TP Vĩnh Yên258PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
52 9h30 : 14/11/201711h30 : 14/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp mới tủ tụ bùVinaconex Xuân Mai 2Liên Bảo : TP Vĩnh Yên113PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
53 8h0 : 14/11/201710h0 : 14/11/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ.TBA Khai Quang 11khai quang : TP Vĩnh Yên146PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
54 13h0 : 14/11/201715h0 : 14/11/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp mới tủ tụ bùVinaconex Xuân Mai 1khu xuân mai phường liên bảo VY-VP : TP Vĩnh Yên175PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
55 15h0 : 14/11/201716h30 : 14/11/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp mới tủ tụ bùĐèn đường T3Khai Quang : TP Vĩnh Yên170PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
56 7h30 : 14/11/20179h30 : 14/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế tủ tụ bùTrạm 1 dân cư 1Khu DC1 phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên188PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
Điện Lực Yên Lạc
57 12h0 : 19/11/201713h0 : 19/11/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ đấu lại lèo ĐZ sau khi sửa chữaRecloser 52/375-E25.10Khu vực TT Yên Lạc , xã Tam Hồng , Yên Phương , Hồng Phương , Hồng Châu , Trung Kiên , Trung Nguyên : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Bình Định,Xã Tam Hồng3143PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
58 6h0 : 19/11/20177h0 : 19/11/2017Khác : Cắt điện phục vụ tách lèo đấu nối máy cắt ĐZRecloser 52/375-E25.10Khu vực TT Yên Lạc , xã Tam Hồng , Yên Phương , Hồng Phương , Hồng Châu , Trung Kiên , Trung Nguyên : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Bình Định,Xã Tam Hồng3143PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
59 10h0 : 15/11/201711h0 : 15/11/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ đấu lèo kết thúc sửa chữa ĐZDCLF479-7E25.10/59Khu vực Xã Tam Hồng , Yên Phương , Hồng châu , Hồng Phương , Trung kiên : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Yên Phương,Xã Hồng Phương3814PA25YLĐiện Lực Yên Lạc