Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Monday, May 1, 2017

http://cskh.npc.com.vn/

http://cskh.npc.com.vn/

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn Công nghệ Thông tin và Viễn thông dùng riêng. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức thi Quy trình Kinh doanh Điện năng năm 2017
Theo kế hoạch đã được Công ty phê duyệt, ngày 22/4/2017, Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình tập huấn công tác công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng . Thực hiện thông báo số 55/TB-PCVP về việc “ Thi quy trình kinh doanh năm 2017”, từ ngày 09/3/2017 đến ngày 15/3/2017, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức thi quy trình kinh doanh cho tất cả các điện lực trực thuộc cùng toàn bộ CBCNV làm công tác kinh doanh và KTGSMBĐ tại công ty.
Điện lực Yên Lạc chặt cây phát quang hành lang lưới điện trước mùa mưa bão năm 2017. Điện lực Yên Lạc tham gia các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và 86 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Để đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục và chất lượng phục vụ nhân dân khi mùa mưa, bão đang đến gần. Ngày 18 tháng 4 năm 2017 Điện lực Yên Lạc thực hiện chặt cây phát quang hành lang lưới điện trên các tuyến đường có nhiều cây cối tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn hành lang lưới điện. Ngày 18 và 19/3 được sự đồng ý của Ban giám đốc, BCH Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Chi Đoàn thanh niên Điện lực Yên Lạc đã tham gia các hoạt động thể thao hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty và 86 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017).

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Bác Hồ đã nói “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” Công ty Điện lực Vĩnh Phúc hoàn thiện tính năng tra cứu chỉ số công tơ điện tử và điện năng tiêu thụ hàng ngày cho khách hàng mua điện sau TBA công cộng tại TP Vĩnh Yên và TX Phúc Yên.
Tập thể cán bộ nhân viên phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh./. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc hoàn thiện tính năng tra cứu chỉ số công tơ điện tử và điện năng tiêu thụ hàng ngày cho khách hàng mua điện sau TBA công cộng tại TP Vĩnh Yên và TX Phúc Yên.

http://cskh.npc.com.vn/

http://cskh.npc.com.vn/