Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, December 16, 2017

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

http://cskh.npc.com.vn/

Tin Công ty Điện lực
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tập trung chốt chỉ số công tơ, đảm bảo lợi ích của khách hàng trong ngày điều chỉnh giá điện.
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tập trung chốt chỉ số công tơ, đảm bảo lợi ích của khách hàng trong ngày điều chỉnh giá điện
2017-12-05 14:35
-8
Thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giá bán điện
Thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Quyết định số 5070/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2017,
2017-12-04 10:00
-9
Thông báo giá bán điện mới từ ngày 01-12-2017
Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;
2017-12-04 09:50
-9
Giá bán điện mới
Ban hành kèm theo quyết định số 4495/QĐ-BCT
2017-12-04 09:39
-9
Điện lực Tam Đảo đảm bảo cấp điện phục vụ diễn tập phòng thủ khu vực huyện Tam Đảo năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Tam Đảo về việc phân công nhiệm vụ cho Điện lực Tam Đảo đảm bảo cấp điện phục vụ diễn tập khu vực huyện Tam Đảo năm 2017
2017-12-01 15:25
-12
Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Công thương tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng năng lượng trọng điểm đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2017.
2017-11-29 15:09
-14
Hội thi thợ giỏi khối phân phối điện EVN năm 2017
Hội thi thợ giỏi khối phân phối điện EVN năm 2017
2017-11-29 15:01
-14
Sóng hài và chất lượng điện năng
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc kiểm tra sóng hài tại các trạm biến áp đầu nguồn 110 kV cấp điện cho khu vực huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường. Trong các ngày từ ngày 16/11/2017 đến ngày 22/11/2017 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức phối hợp cùng Công ty thí nghiệm điện miền bắc (ETC1) thực hiện đo đếm, ghi nhận sóng hài và chất lượng điện năng tại các nhà máy sản xuất phôi thép trên địa bàn huyện Yên Lạc.
2017-11-29 14:13
-14
Ngành điện đổi mới công nghệ
Công nghệ đổi mới rất nhanh Thông số vận hành chính xác từng giây Phương thức điều khiển theo ngày Ngành điện nhấn nút được ngay an toàn Phần mềm đổi mới mở mang Chăm sóc khách hàng ngày một tốt hơn
2017-11-28 11:04
-15
Cán bộ An toàn giỏi –Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, tham dự hội thi Cán bộ An toàn giỏi lần thứ nhất cấp Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 2017.
Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Tập đoàn EVN về việc hiện đại hóa ngành Điện, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng Trung tâm điểu khiển xa, cải tạo các TBA 110kV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo tiêu chí Trạm biến áp không người trực.
2017-11-24 09:12
-19
12345678910...