Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, May 21, 2019
VBPQ KD Điện năng
Thông tư giá bán điện tháng 03 năm 2019
Thông tư giá bán điện tháng 03 năm 2019
2019-03-21 10:30
-58
Lịch ghi chỉ số công tơ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2019
Lịch ghi chỉ số công tơ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2019
2019-01-04 11:04
-134
Giá bán điện hiện hành
Giá bán điện
2018-10-29 08:58
-201
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều TT16/2014/TT-BCT quy định về thự hiện giá bán điện
Thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã yêu càu các đơn vị triển khai thực hiện niêm yết các điều sửa đổi, bổ sung theo quy định của Bộ Công Thương.
2018-10-22 08:51
-208
Lịch ghi chỉ số công tơ
Lịch ghi chỉ số công tơ của các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
2017-02-23 11:17
-814
THỦ TỤC CẤP ĐIỆN
Để tăng cường công tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng sử dụng điện, nhằm tạo điều kiện để khách hàng biết các quy định trong công tác kinh doanh điện năng, Tập đoàn đã biên tập lại và trích dẫn một số nội dung quy định về công tác Kinh doanh điện năng có liên quan đến khách hàng dùng điện
2016-04-06 10:07
-1137
Thông tư 16/2014/TT-BCT Ngày 29/5/2014 - Quy định về thực hiện giá bán điện
Ngày 29/5/2014, Bộ Công thương ban hành thông tư số 16/2014/TT-BCT Quy định về thực hiện giá bán điện. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.
2015-05-07 08:35
-1472
Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Bộ Công thương ban hành thông tư số 30/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2013 và Thông tư này thay thế quyết định số 39/2005/QĐ-BCT ngày 23/12/2005.
2015-05-07 08:35
-1472
Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 - Quy định về giá bán điện
Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Bộ Công thương ban hành quyết định số 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện. Thời gian áp dụng giá bán điện từ ngày 16/3/2015.
2015-05-07 08:32
-1472
Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 Quy định về mua bán công suất phản kháng
Ngày 28 tháng 5 năm 2014, Bộ Công thương ban hành thông tư số 15/2014/TT-BCT Quy định về mua, bán công suất phản kháng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2014. Theo thông tư quy định "Bên mua điện có trạm biến áp riêng hoặc không có trạm biến áp riêng, nhưng có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện từ 40kW trở lên và có hệ số công suất cosφ < 0,9 phải mua công suất phản kháng"
2015-05-07 08:32
-1472
12

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien