Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Sunday, September 22, 2019
 nsLIST
Minimize
VBPQ KD Điện năng
Thông tư giá bán điện tháng 03 năm 2019
Thông tư giá bán điện tháng 03 năm 2019
2019-03-21 10:30
-182
Lịch ghi chỉ số công tơ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2019
Lịch ghi chỉ số công tơ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2019
2019-01-04 11:04
-258
Giá bán điện hiện hành
Giá bán điện
2018-10-29 08:58
-325
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều TT16/2014/TT-BCT quy định về thự hiện giá bán điện
Thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã yêu càu các đơn vị triển khai thực hiện niêm yết các điều sửa đổi, bổ sung theo quy định của Bộ Công Thương.
2018-10-22 08:51
-332
Lịch ghi chỉ số công tơ
Lịch ghi chỉ số công tơ của các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
2017-02-23 11:17
-938
1234

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien