Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, December 16, 2017

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

http://cskh.npc.com.vn/

Văn bản nhà nước
Phổ biến kiến thức Pháp Luật: Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
Ngày 14/11/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
2013-12-20 11:18
-1454
PCVP đang khẩn trương hoàn chỉnh theo quy định mới của Chính Phủ
Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc phổ biến triển khai áp dụng thực hiện các Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2013/TT-BCT vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
2013-11-22 09:46
-1482
Một số văn bản nhà nước
Các nghị định, luật, bộ luật....của nhà nước
2012-09-24 08:56
-1906