Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, August 5, 2020

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 nsLIST
Minimize
Thông tin đầu tư - dự án
Hoàn thành dự án xóa đấu nối chữ T đường dây và TBA110kV Lập Thạch
Sau hơn bốn năm triển khai dự án với sự phối hợp sát sao và vào cuộc mạnh mẽ của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc với vai trò đơn vị thụ hưởng dự án, đơn vị giám sát C và là thành viên thường trực của hội đồng nghiệm thu dự án “Chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên các đường dây 110kV giai đoạn 2 - khu vực 1, hạng mục: Đường dây và TBA 110kV Lập Thạch”
2020-07-13 20:25
-20
Công văn số 1873 về việc đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Công văn số 1873 về việc đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
2019-09-03 10:58
-334

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien