Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, December 8, 2016

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

 

Tên tiếng việt : Công ty Điện lực Vĩnh Phúc         

Tên tiếng anh : Vinh Phuc Power Company

Tên viết tắt : PCVinhPhuc

Ngày thành lập công ty : 14/3/1997

Địa chỉ : Số 195 đường Trần Phú – Phường Liên Bảo – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02112.210.221

Fax : 02112.220.288 ;  02113.861.152

Trụ sở Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

             Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Được tách 1 phần cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người của Điện lực Vĩnh Phú và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo quyết định số: 245/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Vĩnh Phúc. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện, viễn thông công cộng; truyền hình cáp & Internet phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Những phần thưởng cao quý đã đạt được : 01 Huân chương lao động hạng hai, 04 Huân chương lao động hạng ba, 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,…….Cùng rất nhiều Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Giấy khen của các Sở ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

 

Tên tiếng việt : Công ty Điện lực Vĩnh Phúc         

Tên tiếng anh : Vinh Phuc Power Company

Tên viết tắt : PCVinhPhuc

Ngày thành lập công ty : 14/3/1997

Địa chỉ : Số 195 đường Trần Phú – Phường Liên Bảo – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02112.210.221

Fax : 02112.220.288 ;  02113.861.152

Trụ sở Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

             Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Được tách 1 phần cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người của Điện lực Vĩnh Phú và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo quyết định số: 245/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Vĩnh Phúc. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện, viễn thông công cộng; truyền hình cáp & Internet phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Những phần thưởng cao quý đã đạt được : 01 Huân chương lao động hạng hai, 04 Huân chương lao động hạng ba, 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,…….Cùng rất nhiều Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Giấy khen của các Sở ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc.