Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, May 21, 2019

         

Khi phát hiện mất an toàn về điện hãy thông báo khẩn cấp về số điện thoại : 02113.656.620

 

         Số điện thoại: 02113.656.620 hoạt động 24/24h với mục đích là khi phát hiện những vấn đề mất an toàn trên hệ thống lưới điện, mọi người hãy gọi điện ngay vào số điện thoại trên báo cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc biết để kịp thời giải quyết trong thời gian sớm nhất.

 

Danh bạ điện thoại trực vận hành 24/24h tại các Điện lực

 STT  Đơn vị  Địa chỉ  Điện thoại  Email  Khu vực quản lý
1 Phòng Điều Độ 195 Trần Phú - Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 02113.656.620 02113.656.621 dieudovinhphuc@gmail.com Tỉnh Vĩnh Phúc
2

Điện lực

TP Vĩnh Yên

Số 61 Lý Tự Trọng - Ngô Quyền - Vình Yên - Vĩnh Phúc

02113.862.866

dienlucvinhyen.vp@gmail.com TP Vĩnh Yên
 3

Điện lực

TX Phúc Yên

Số 17 Lạc Long Quân - Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 02113.881.741 dienlucphucyen@gmail.com Thị xã Phúc Yên
4

Điện lực

Bình Xuyên

Quất Lưu - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 02113.888.323 cndbinhxuyen@gmail.com Huyện Bình Xuyên
5

Điện lực

Tam Dương

Phố Me - TT Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

02113.833.380

02113.615.005

dltamduong@gmail.com Huyện Tam Dương
6

Điện lực

Tam Đảo

Km10 - Xã Hợp Châu - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc

 

02113.853.222

 

dienluctamdao@gmail.com Huyện Tam Đảo
7

Điện lực

Lập Thạch

TDP Văn Sơn - TT Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 02113.635.898 cndlapthach@gmail.com Huyện Lập Thạch
8

Điện lực Yên Lạc

Xã Tam Hồng - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 02113.763.892 pcvinhphuc.dlyenlac@gmail.com Huyện Yên Lạc
9

Điện lực

Vĩnh Tường

TT Thổ Tang - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

 

02112.260.165

 

cndvinhtuong@gmail.com Huyện Vĩnh Tường
10 Điện lực Sông Lô TT Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 02113.638.565 dlsonglo@gmai.com Huyện Sông Lô

 

         

Khi phát hiện mất an toàn về điện hãy thông báo khẩn cấp về số điện thoại : 02113.656.620

 

         Số điện thoại: 02113.656.620 hoạt động 24/24h với mục đích là khi phát hiện những vấn đề mất an toàn trên hệ thống lưới điện, mọi người hãy gọi điện ngay vào số điện thoại trên báo cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc biết để kịp thời giải quyết trong thời gian sớm nhất.

 

Danh bạ điện thoại trực vận hành 24/24h tại các Điện lực

 STT  Đơn vị  Địa chỉ  Điện thoại  Email  Khu vực quản lý
1 Phòng Điều Độ 195 Trần Phú - Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 02113.656.620 02113.656.621 dieudovinhphuc@gmail.com Tỉnh Vĩnh Phúc
2

Điện lực

TP Vĩnh Yên

Số 61 Lý Tự Trọng - Ngô Quyền - Vình Yên - Vĩnh Phúc

02113.862.866

dienlucvinhyen.vp@gmail.com TP Vĩnh Yên
 3

Điện lực

TX Phúc Yên

Số 17 Lạc Long Quân - Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 02113.881.741 dienlucphucyen@gmail.com Thị xã Phúc Yên
4

Điện lực

Bình Xuyên

Quất Lưu - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 02113.888.323 cndbinhxuyen@gmail.com Huyện Bình Xuyên
5

Điện lực

Tam Dương

Phố Me - TT Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

02113.833.380

02113.615.005

dltamduong@gmail.com Huyện Tam Dương
6

Điện lực

Tam Đảo

Km10 - Xã Hợp Châu - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc

 

02113.853.222

 

dienluctamdao@gmail.com Huyện Tam Đảo
7

Điện lực

Lập Thạch

TDP Văn Sơn - TT Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 02113.635.898 cndlapthach@gmail.com Huyện Lập Thạch
8

Điện lực Yên Lạc

Xã Tam Hồng - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 02113.763.892 pcvinhphuc.dlyenlac@gmail.com Huyện Yên Lạc
9

Điện lực

Vĩnh Tường

TT Thổ Tang - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

 

02112.260.165

 

cndvinhtuong@gmail.com Huyện Vĩnh Tường
10 Điện lực Sông Lô TT Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 02113.638.565 dlsonglo@gmai.com Huyện Sông Lô

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc