Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, October 27, 2016
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 6
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Phúc Yên
1 7h30 : 11/11/201611h30 : 11/11/2016Sửa chữa thường xuyên : Để lắp đặt đấu nối hộp đầu cột chia phaLộ B---CC BƠM TIỀN CHÂUXã Tiền Châu : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc142PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
2 13h0 : 11/11/201616h30 : 11/11/2016Sửa chữa thường xuyên : Để lắp đặt đấu nối hộp đầu cột chia phaLộ B---CC BƠM TIỀN CHÂUXã Tiền Châu : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc142PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
3 13h0 : 11/11/201616h30 : 11/11/2016Sửa chữa thường xuyên : Để lắp đặt đấu nối hộp đầu cột chia phaLộ A---CC BƠM TIỀN CHÂUXã Tiền Châu : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc107PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
4 13h0 : 11/11/201616h30 : 11/11/2016Sửa chữa thường xuyên : Để lắp đặt đấu nối hộp đầu cột chia phaLộ Bơm---CC BƠM TIỀN CHÂUXã Tiền Châu : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
5 7h30 : 08/11/201611h30 : 08/11/2016Sửa chữa thường xuyên : Để thay khóa hãm dây bị vỡ trên ĐZ 0.4kVLộ B---PYCE00154--|--TBA CQT XÃ NGỌC THANHThôn Đèo Bụt - xã Ngọc Thanh : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc23PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
6 7h30 : 08/11/201611h30 : 08/11/2016Sửa chữa thường xuyên : Để thay khóa hãm dây vỡ trên ĐZ 0.4kVLộ A---PYCE00154--|--TBA CQT XÃ NGỌC THANHThôn Đèo Bụt - Ngọc Thanh : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc9PA25PYĐiện Lực Phúc Yên