Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, August 27, 2016
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 22
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Bình Xuyên
1 9h30 : 31/08/201611h0 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay Kẹp hãm bị vỡLỘ A - TBA BÌNH XUYÊN 2Thị Trấn Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh37PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
2 7h30 : 31/08/20169h0 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay kẹp hãm bị vỡLỘ B - TBA CQT XÓM PHỔXóm Phổ Xã Quất Lưu Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Thị trấn Hương Canh,Xã Quất Lưu,Bình Xuyên34PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
3 13h30 : 31/08/201614h30 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay Kẹp hãm bị vỡLỘ A-TBA CQT ĐẠO ĐỨCXã Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Đạo Đức197PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
4 15h0 : 31/08/201616h30 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay kẹp hãm bị vỡLỘ A - TBA CQT ĐỘC LẬPThị Trấn Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Thị trấn Thanh Lãng155PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
Điện Lực Phúc Yên
5 6h30 : 31/08/201611h0 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Để đấu nối hộp chia pha và chuyển sang cáp mớiLộ C---CC Tiền Châu 3Xã Tiền Châu : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Xã Tiền Châu109PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
6 14h0 : 31/08/201615h0 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Để đấu nối hộp chia pha đầu cộtLộ A---CC Tiền Châu 3Xã Tiền Châu : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc114PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
7 6h30 : 31/08/201611h0 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Để đấu nối hộp chia pha và chuyển sang cáp mớiLộ B---CC Tiền Châu 3Xã Tiền Châu : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc151PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
Điện Lực Tam Dương
8 8h0 : 03/09/20169h0 : 03/09/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay TI định kìTùng PhátDNTN Tùng Phát : Thị trấn Hợp Hòa1PA25TDĐiện Lực Tam Dương
9 8h30 : 31/08/201610h30 : 31/08/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đảo lèo tại cột 33 đ.tr lộ ĐD 371E25.6 phục vụ khép mạch vòng.MC Recloser 32Khu vực xã Hợp Thịnh, xã Vân Hội, một phần xã Duy Phiên; KH: Lập Đào, Ngô Việt, Chè thế hệ mới,.. : Xã Ngọc Thanh,Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Đạo Tú,Xã Thanh Vân,Xã Duy Phiên,Xã Vân Hội4593PA25TDĐiện Lực Tam Dương
10 5h30 : 31/08/20166h0 : 31/08/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Chuyển Phương thức sang nhận điện ĐD 371E25.5 phục vụ đo đồng vị pha.MC Recloser 32Khu vực xã Hợp Thịnh, xã Vân Hội, một phần xã Duy Phiên; KH: Lập Đào, Ngô Việt, Chè thế hệ mới,.. : Xã Ngọc Thanh,Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Đạo Tú,Xã Thanh Vân,Xã Duy Phiên,Xã Vân Hội4593PA25TDĐiện Lực Tam Dương
Điện Lực Tam Đảo
11 14h0 : 29/08/201615h30 : 29/08/2016Khác : Kiểm tra hệ thống đo đếm cao thế C.Ty Khoáng Sản V.Phúc.CDF1 nhánh Quan ĐìnhQuan Đình-Tam Quan : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Tam Quan619PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
12 9h30 : 29/08/201611h0 : 29/08/2016Khác : Kiểm tra hệ thống đo đếm đầu cực MBA và VSCN.Sân Golf - T5Hồ Sơn. : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
Điện Lực TP Vĩnh Yên
13 8h30 : 31/08/201610h30 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa đường dây.Xuyết Tuyến 371-E25..6Khu Đông Hòa, Đồng Tâm, Đồi Son Phường Đồng Tâm : TP Vĩnh Yên975PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
14 5h30 : 31/08/20166h0 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa đường dây.Xuyết Tuyến 371-E25..6Khu Đông Hòa, Đồng Tâm, Đồi Son Phường Đồng Tâm : TP Vĩnh Yên975PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
15 7h0 : 31/08/201610h0 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Dịch chuyển cột 8B TBA Thanh Giã 2 Lộ 372E4.3.Lộ B---Thanh Giã 2Thanh giã khai quang. : TP Vĩnh Yên79PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
16 6h0 : 31/08/201611h0 : 31/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơLộ A---Vinh Thịnh 2Khai Quang : TP Vĩnh Yên22PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
17 6h0 : 29/08/201611h0 : 29/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơ.Lộ B---Kho 405 T2Vinh thịnh khai quang vĩnh yên : TP Vĩnh Yên83PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
18 14h0 : 29/08/201617h0 : 29/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơ.Lộ C---Lam SơnĐồng Tâm : TP Vĩnh Yên22PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
19 14h0 : 29/08/201617h0 : 29/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơ.Lộ C---Kho 405 T2Khu Vinh Thịnh K.Quang : TP Vĩnh Yên60PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
20 6h0 : 29/08/201611h0 : 29/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơ.Lộ A---Lam SơnĐồng Tâm : TP Vĩnh Yên114PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
21 6h0 : 29/08/201611h0 : 29/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơ.Lộ A---Kho 405 T2Khu Vinh Thịnh K.Quang : TP Vĩnh Yên68PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
22 14h0 : 29/08/201617h0 : 29/08/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơ.Lộ B---Lam SơnĐồng Tâm : TP Vĩnh Yên31PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên