Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Friday, July 01, 2016
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 25
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Lập Thạch
1 7h30 : 13/07/20169h30 : 13/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay AB Tổng 400V - VSCN TBAtrạm Đình ChuDinh Chu : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Đình Chu445PA25LTĐiện lực Lập Thạch
2 5h30 : 13/07/20167h30 : 13/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay AB Tổng 400V - VSCN TBATBA CC XUÂN LÔI 1Xuan Loi : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Lôi332PA25LTĐiện lực Lập Thạch
3 5h30 : 12/07/20167h30 : 12/07/2016Khác : Thay TI đầu cực - VSCN TBATBA Hồng QuảngXã Xuân Hoà : Thị trấn Lập Thạch1PA25LTĐiện lực Lập Thạch
4 10h0 : 17/06/201612h0 : 17/06/2016Sửa chữa thường xuyên : Lap dat dau noi tu bu ha the,VSCN,SLTXtrạm Đồng Ích 1Dong Ich : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Đồng ích330PA25LTĐiện lực Lập Thạch
5 14h0 : 17/06/201616h0 : 17/06/2016Sửa chữa thường xuyên : Lap dat tu tu bu,VSCN,SLTXtrạm Liễn Sơn 1Mot phan TT Hoa Son : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Liễn Sơn,TT Hoa Sơn630PA25LTĐiện lực Lập Thạch
6 14h0 : 16/06/201615h30 : 16/06/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay cong to DC;VSCN;SLTXTBA CC TỬ DU 4TT Lap Thach : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Tử Du185PA25LTĐiện lực Lập Thạch
7 9h30 : 16/06/201611h0 : 16/06/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay cong to DC;VSCNl;SLTXTBA Yên HòaSơn đông : Thị trấn Lập Thạch1PA25LTĐiện lực Lập Thạch
8 15h30 : 16/06/201617h0 : 16/06/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay cong to DC,VSCN,SLTXtrạm Tử Du 2 (35)Tử Du : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Quang Sơn,Xã Tử Du,Xã Bàn Giản426PA25LTĐiện lực Lập Thạch
9 8h0 : 16/06/20169h30 : 16/06/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ đầu cực;VSCN;SLTXTrạm Quan Tửxa son dong : Thị trấn Lập Thạch1PA25LTĐiện lực Lập Thạch
10 14h0 : 16/06/201615h30 : 16/06/2016Thay công tơ định kỳ : Thay cong to DC,VSCN,SLTXTBA CC TỬ DU 4TT Lap Thach : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Tử Du185PA25LTĐiện lực Lập Thạch
ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO
11 5h30 : 12/06/20167h0 : 12/06/2016Sửa chữa thường xuyên : Bổ xung dâu MBA TG Yên dương,thay sứ cột 16 NR TGYDCD GIANH DỚI 6BXã Đạo tru, Bồ lý, Yên dương ,Băc binh : Xã Hợp Châu,Xã Đạo Trù,Xã Yên Dương,Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Bồ Lý,Xã Đại Đình7511PA25TMĐIỆN LỰC TAM ĐẢO
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
12 9h0 : 16/07/201610h30 : 16/07/2016Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra HTDD và thay công tơ đầu cực định kỳ.Trường TCKT Vĩnh PhúcKhu DC1 phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên2PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
13 14h0 : 16/07/201616h0 : 16/07/2016Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ.CTY HH CN KYB VIET NAM - T2Khai Quang : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
14 5h0 : 16/07/20166h30 : 16/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ và TI đầu cực.SỞ GTVT TỈNH VP - 250kVA - 372Liên bảo : TP Vĩnh Yên4PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
15 5h0 : 16/07/20166h30 : 16/07/2016Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra HTDD và thay công tơ đầu cực định kỳ.TRUONG QUAN SU QK2-T2Khu DC2 phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
16 7h0 : 16/07/20168h30 : 16/07/2016Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra HTDD và thay công tơ đầu cực định kỳ.HOC VIEN KTQSKhu DC số 1, phường Liên Bảo. : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
17 9h0 : 16/07/201610h30 : 16/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ định kỳ đầu cực TBA.TRAI TAM GIAM VPTỈnh Ủy. : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
18 7h0 : 16/07/20168h30 : 16/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Tháo Lắp CSV và bổ xung dây dòng tiếp địa chống sét.BENH VIEN 109Lam Sơn : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
19 14h0 : 16/07/201616h0 : 16/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Tháo Lắp CSV và bổ xung dây dòng tiếp địa chống sét.TBA Bệnh viện tâm thầnxã đinh trung : TP Vĩnh Yên52PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
20 7h30 : 13/07/201610h30 : 13/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Tháo Lắp CSV và bổ xung dây dòng tiếp địa chống sét.CÔNG TY CP PRIME - Yên BìnhKhai Quang : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
21 14h0 : 13/07/201617h0 : 13/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay Ti định kỳ đầu cựcCTY CPTM SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ - 800kVAphường khai quang : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
22 7h0 : 11/07/20168h30 : 11/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực.CTY C.PHAN P.TRIEN HA TANG V.PHUC- 100kVA - 477KCN Khai Quang. : TP Vĩnh Yên4PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
23 9h0 : 11/07/201610h30 : 11/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực bổ xung dây dòng chống Sét.TRƯỜNG CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT - T2Khu Hội Hợp, Phường Hội Hợp : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
24 5h0 : 11/07/20166h30 : 11/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực bổ xung dây dòng chống Sét.TRUONG DHCONG NGHE GIAO THONG 320kVALam Sơn : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
25 11h0 : 11/07/201612h30 : 11/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực bổ xung dây dòng chống Sét.Công ty TNHH BE Vĩnh PhúcKhai quang. : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN