Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, July 26, 2016
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 77
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Bình Xuyên
1 5h0 : 31/07/20165h30 : 31/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Cắt điện để ĐL Phúc Yên Sửa chữa ĐZTD PHÂN XƯỞNG ĐIỆNToàn bộ khách hàng sau TBA Tự dùng PXĐ xã Quất Lưu Bình Xuyên VP : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Quất Lưu64PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
Điện Lực Lập Thạch
2 5h30 : 30/07/20166h30 : 30/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcTrạm Rừng VõKhu Văn Sơn, Văn Thịnh, Long Cương TT Lập Thạch : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Tử Du,Xã Xuân Lôi351PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
3 7h0 : 30/07/20168h30 : 30/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay AB tổng tủ tụ bù, tách lộ XTTrạm Đình Chu 2Thôn Bắc Sơn, Đông Sơn, Ngọc Vị, Thái Bình xã Đình Chu : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Đình Chu362PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
4 12h0 : 27/07/201612h30 : 27/07/2016Khác : Đổi phương thứcCDF1 mạch vòng lộ 973E25.3-973TG Yên DươngLiễn Sơn, Thái Hòa, TT Hoa Sơn : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Thái Hòa,Xã Liễn Sơn,TT Hoa Sơn,Xã Xuân Hòa,Xã Văn Quán1811PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
5 5h0 : 25/07/201610h0 : 25/07/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo thu hồi trạm tụ cũ, lắp đặt trạm tụ bù cột 26 nhánh Liễn Sơn 2CDF 3 Nhánh Liễn Sơn 2Xã Liễn Sơn; xã Thái Hòa(các thôn: Gò Diềng, Đông Định, Tây Sơn) : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Thái Hòa,Xã Liễn Sơn,TT Hoa Sơn,Xã Xuân Hòa,Xã Văn Quán2814PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
6 5h0 : 25/07/201610h0 : 25/07/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo thu hồi trạm tụ cũ, lắp trạm tụ mới ccotj 98ĐT lộ 971E25.3CDF82ĐT lộ 971-E25.3Các xã: Triệu Đề; Sơn Đông; Cao Phong; Đình Chu(các thôn:Phấn Khởi, Kiến Thiết, Thái Bình, Trung Kiên, Tiên Phong, Tự Do, Trung Thành, Ái Quốc). : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Văn Quán,Xã Đình Chu,Xã Sơn Đông1161PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
Điện Lực Phúc Yên
7 5h0 : 31/07/20165h30 : 31/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để chuyển đổi phương thức sang nhận điện ĐZ 477 E25.4 do ĐL Bình Xuyên sửa chữaDCLF 481-7 trạm cắt XHXã Ngọc Thanh, Cao Minh, Nam Viêm, P. Xuân Hòa, Đồng Xuân : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Đồng Xuân,Xã Ngọc Thanh4729PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
8 18h0 : 31/07/201618h30 : 31/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để chuyển đổi phương thức về cơ bản ĐZ 475 E25.4DCLF 481-7 trạm cắt XHXã Ngọc Thanh, Cao Minh, Nam Viêm, P. Xuân Hòa, Đồng Xuân : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Đồng Xuân,Xã Ngọc Thanh4729PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
9 6h0 : 30/07/20167h30 : 30/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để thay công tơ, TI đầu cựcCC ĐỒNG SƠN T10Cắt điện TBA Đồng Sơn 10: 400 kVA ( ĐZ 477 E25.1) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc74PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
10 5h0 : 29/07/20167h0 : 29/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để đấu nối TBA CQT Dốc Dinh 2 và TBA CQT K74-2DCLF 472-2 TCPYP. Hùng Vương : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Đồng Xuân649PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
11 6h45 : 29/07/20167h0 : 29/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để đóng không điện DCL 472-7 TCPY/1DCL481-7 TCPYP. Trưng Trắc, Trưng Nhị, Hùng Vương, Xã Tiền Châu : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Hùng Vương,Phường Trưng Nhị,Phường Đồng Xuân,Xã Tiền Châu5778PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
12 5h0 : 29/07/20165h15 : 29/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để cắt không điện DCL 472-7 TCPY/1DCL481-7 TCPYP. Trưng Trắc, Trưng Nhị, Hùng Vương, Xã Tiền Châu : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Hùng Vương,Phường Trưng Nhị,Phường Đồng Xuân,Xã Tiền Châu5778PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
13 8h0 : 28/07/20168h30 : 28/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để tháo tiếp địa tại DCLF 473-7 TCXH/02 NR Đại Phùng 1DCLF 473-7/26 Trạm cắt XHXã Nam Viêm : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc2298PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
14 5h0 : 28/07/20168h30 : 28/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để lắp đặt tụ bù tại cột 05 NR Đại Phùng 1DCLF473-7/2 NR Đại PhùngThôn Đại Phùng : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc262PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
15 5h0 : 28/07/20165h30 : 28/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để làm tiếp địa tại DCLF 473-7TCXH/02 NR Đại Phùng 1DCLF 473-7/26 Trạm cắt XHXã Nam Viêm : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc2298PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
16 5h0 : 28/07/201611h0 : 28/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để lắp đặt tụ bù tại cột 02 NR Phúc Thắng 6DCL477-7/41B E25.1P. Phúc Thắng : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Phúc Thắng,Phường Đồng Xuân1391PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
17 5h0 : 26/07/20165h30 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để cắt không điện DCL 471-7TCXH/97DCLF 471-7/73 trạm cắt XHXã Ngọc Thanh : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc5PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
18 5h0 : 26/07/20168h30 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để lắp đặt tụ bù cột 107 - lộ 471 TCXHDCL471-7/97 TCXHThôn Thanh Cao, Thanh Niên - xã Ngọc Thanh : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc38PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
19 8h0 : 26/07/20168h30 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để đóng không điện DCL 471-7TCXH/97DCLF 471-7/73 trạm cắt XHXã Ngọc Thanh : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc5PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
20 8h0 : 26/07/20168h30 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để đóng DCL 477-7E25.4/2 NR Đồng TrầmMC khoang vùng sự cố Đồng CâuThôn Đồng Câu, Đồng Trầm, Đồng Tâm, Tân Bình 1,2 : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc2PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
21 5h0 : 26/07/20168h30 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để lắp đặt tủ tụ bù cột 09 NR Đồng TrầmCD2 nhánh Đồng TrầmXã Ngọc Thanh : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc14PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
22 5h0 : 26/07/20165h30 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Để cắt không điện DCL 2 NR Đồng TrầmMC khoang vùng sự cố Đồng CâuThôn Đồng Câu, Đồng Trầm, Đồng Tâm, Tân Bình 1,2 : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc2PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
Điênh Lực Sông Lô
23 5h0 : 25/07/201610h0 : 25/07/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo thu hồi trạm tụ cũ, lắp trạm tụ mới cột 98ĐT lộ 971E25.3971-7/19RG Cao PhongXã Cao Phong : Xã Đạo Đức,Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Lãng Công,Xã Đức Bác,Xã Cao Phong3735PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
Điện Lực Tam Dương
24 7h0 : 29/07/20169h0 : 29/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ đầu cực và Thay dây nối đất chông sét van.Trạm CC- TTY Tế TDKH nhận điện từ TBA T.T y tế : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa355PA25TDĐiện Lực Tam Dương
Điện Lực Tam Đảo
25 6h0 : 30/07/201611h0 : 30/07/2016Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Thay MBA. Thay cáp tổng, thay ATM tổng, thay TI đầu cực, thay đồng hồ Am pe.Bồ Lý 2Xã Bồ Lý - Tam Đảo. : Xã Bồ Lý,Xã Đại Đình282PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
Điện Lực Vĩnh Tường
26 15h30 : 29/07/201617h0 : 29/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực TBACD trạm C.ty gốm XD hoàng thịnh(971dt)Xã Kim Xá : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
27 13h30 : 29/07/201615h0 : 29/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực TBACD trạm cty VLXD bồ sao (400)CTy VLXD Bồ Sao : Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
28 7h0 : 29/07/201610h30 : 29/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực TBANM nước Việt XuânXã Việt Xuân : Thị trấn Vĩnh Tường2PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
29 14h0 : 28/07/201615h30 : 28/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực TBACD trạm viễn thông chấn hưngXã Chấn Hưng : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
30 9h30 : 28/07/201611h30 : 28/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 400V-TBACD trạm Trường PTTH Đội CấnTruong THPT Đoi Can : Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
31 7h0 : 28/07/20169h0 : 28/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ tụ bù 400V-TBACD trạm phù chínhXã Tuân Chính : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
32 9h0 : 28/07/201610h30 : 28/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực TBACD C.ty TNHH BMCCTy BMC : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
33 7h0 : 28/07/20168h30 : 28/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đầu cực TBACD C.ty Hoang Thinh (yLập)CTy Hoang Thinh, CTy HDN. : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường2PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
34 5h0 : 27/07/201610h30 : 27/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Tháo , lắp tụ bù trung thế, FCO 24KV, CSV và các thiết bị kèm theo tại cột 21Vĩnh Thịnh lộ 471E25.5DCLF471-7E25.5/1 VĨNH THỊNHXã Vĩnh thịnh,An Tường,thôn vân giang,vân hà : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Vĩnh Sơn,Xã An Tường,Xã Vĩnh Thịnh2113PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
35 7h30 : 27/07/20169h30 : 27/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Cẩu thay MBA 320KVA bằng MBA 560KVA -TBA Nghĩa Hưng 4CDF20-371E25.5Xã Đại Đồng, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng : 705PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
36 6h30 : 27/07/201615h30 : 27/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Tháo lắp thiết bị phục vụ thay MBA nâng công suất từ 320KVA lên 560KVA-35/0,4KVCC trạm Nghĩa Hưng 4xã nghĩa hưng : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Nghĩa Hưng417PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
37 5h0 : 27/07/201610h30 : 27/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Tháo thu hồi tụ bù trung thế tại cột 50, lắp tụ bù trung thế và các thiết bị tại cột 52 nhánh Ngũ KiênRecloser1.nhánh Ngũ Kiên-473E25.5Xa Vinh Son, Xa Vu Di, Thi tran Vinh Tuong, Thi tran Tu Trung, Xa Ngu Kien : Phường Liên Bảo,Xã Định Trung,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Thị Trấn Thổ Tang,Xã Vĩnh Sơn,Xã Bình Dương,Xã Phú Thịnh,Xã Vân Xuân,Xã An Tường2284PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
38 6h30 : 26/07/201614h30 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA nâg công suất và các phụ kiện phù hợp công suất MBA, kiểm tra TN các thiết bị tại vị trí vận hànhCD Tram Bồ sao 2Xã Bồ Sao : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
39 7h0 : 26/07/201610h0 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA, kiểm tra TN các thiết bị tại vị trí vận hànhCD Tram Yên lập 1Xa Yen Lap : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
Điện Lực TP Vĩnh Yên
40 5h0 : 31/07/201610h0 : 31/07/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu nối hoàn thiện trạm tụ tại cột 47 đường trục lộ 477E4.3CDF35 lộ 477E4.3KCN Khai Quang : TP Vĩnh Yên25PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
41 13h0 : 31/07/201615h0 : 31/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đầu cực.CTY TNHH BH VINA - T2 - 1000kVA - 472KCN Khai Quang : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
42 6h0 : 31/07/201610h0 : 31/07/2016Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : cắt điện TBA số 4 để đấu nối TBA số 2 XD mớiCông ty TNHH Haesung Vina Xưởng 3-2500KVA -477Phường khai quang VY-VP : Phường Khai Quang1PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
43 5h30 : 31/07/20168h0 : 31/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối TBA Học Viện Quốc Tế Bộ Công An XD mớiTBA Bảo Sơn 3Phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên276PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
44 5h0 : 31/07/201610h0 : 31/07/2016Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : cắt điện đường dây để đấu nối trạm tụ cột 8 NR hoàn mỹCDF35Phường khai quang : Phường Khai Quang,TP Vĩnh Yên165PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
45 15h0 : 31/07/201617h0 : 31/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI định kỳCTY TNHH BH VINA - T1 1000kVA - 472KCN Khai Quang. : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
46 8h0 : 31/07/201610h0 : 31/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đầu cựcCTY TNHH HIROTA PRECISION VN - 560kVA - 472KCN Khai Quang. : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
47 13h0 : 31/07/201617h0 : 31/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ TBACTY TNHH BH VINA - T1 1000kVA - 472KCN Khai Quang. : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
48 5h0 : 31/07/20165h30 : 31/07/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Chuyển PT cấp điệnCDF48 lộ 477E4.3Khu CN khai Quang : Phường Khai Quang,TP Vĩnh Yên232PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
49 13h0 : 31/07/201617h0 : 31/07/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI Định KỳCTY TNHH BH VINA - T1 1000kVA - 472KCN Khai Quang. : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
50 5h0 : 30/07/20168h0 : 30/07/2016Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : cắt điện để đấu nối trạm tụ cột 6 NR xóm đậuCDF Đầu TBA K.Bạc đi Hoàng QuyTích Sơn Vĩnh Yên : Phường Tích Sơn,TP Vĩnh Yên1128PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
51 5h0 : 30/07/20168h0 : 30/07/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : cắt điện để đấu nối hoàn thiện đưa trạm tụ vào hoạt độngCDF Nhánh rẽ 204Địa chất, Xóm Tấm, 204 xã Định Trung : TP Vĩnh Yên327PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
52 5h0 : 30/07/20168h0 : 30/07/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu nối trạm tụ bù trung thế tại cột 18 NR H.Hợp 1CDF33 lộ 471E25.6Khu xóm Yên, phường Hội Hợp : TP Vĩnh Yên2217PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
53 15h0 : 30/07/201617h0 : 30/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp phập cáp nguồn xuống hòm công tơ.Lộ B---Xóm Hốpphường hội hợp TP vĩnh yên -VP : TP Vĩnh Yên185PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
54 8h0 : 30/07/201610h30 : 30/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp phập cáp nguồn xuống hòm công tơ và tách đấu lèo san tải lộ A.Lộ A---Xóm HốpLàng lẻ _hôi hợp _vĩnh yên : TP Vĩnh Yên199PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
55 5h30 : 30/07/20167h0 : 30/07/2016Thay công tơ định kỳ : cắt điện TBA để thay công tơ đầu cựcBỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH VP - 250kVAXã Định Trung : TP Vĩnh Yên2PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
56 7h30 : 30/07/20169h0 : 30/07/2016Thay công tơ định kỳ : cắt điện TBA để thay công tơ đầu cựcTT PHÒNG CHỐNG HIV/S - 250kVAxã định trung-vĩnh yên VP : TP Vĩnh Yên2PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
57 9h0 : 30/07/201610h30 : 30/07/2016Thay công tơ định kỳ : cắt điện TBA để thay công tơ đấu cựcCTY TNHH TB DIEN TU THKPhường khai quang VY-VP : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
58 5h0 : 30/07/20167h0 : 30/07/2016Thay công tơ định kỳ : cắt điện TBA để thay công tơ đầu cựcTBA Tích Sơn 3khu Tich Sơn 3-phường Tích Sơn : Phường Tích Sơn,TP Vĩnh Yên224PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
59 15h0 : 30/07/201617h0 : 30/07/2016Thay công tơ định kỳ : cắt điện TBA để thay công tơ đầu cựcCTY TNHH CAP DIEN SH - VINAKhu công nghiệp Khai Quang : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
60 15h0 : 29/07/201617h0 : 29/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp phập cáp nguồn xuống hòm công tơ.Lộ B---Đông Đạo 2Khu Đông Đạo 2. : TP Vĩnh Yên76PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
61 6h0 : 29/07/201610h30 : 29/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp phập cáp nguồn xuống hòm công tơ.Lộ A---Đông Đạo 2Đồng tâm : TP Vĩnh Yên217PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
62 15h0 : 28/07/201617h0 : 28/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp phập cáp nguồn xuống hòm công tơ.Lộ D---Ngã Tư Tam DươngĐồng Tâm : TP Vĩnh Yên77PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
63 9h0 : 28/07/201610h30 : 28/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp phập cáp nguồn xuống hòm công tơ.Lộ C---Ngã Tư Tam DươngĐồng Tâm : TP Vĩnh Yên61PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
64 6h0 : 28/07/20169h0 : 28/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp phập cáp nguồn xuống hòm công tơ.Lộ A---Ngã Tư Tam DươngĐồng Tâm : TP Vĩnh Yên32PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
65 5h0 : 26/07/20167h0 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : cắt điện DCL 484-7/5T50 E4.3 để thay đế CSV bị gãyCD1- SH Thủ Đôđống đa vĩnh yên VP : TP Vĩnh Yên24PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
66 5h0 : 26/07/201610h0 : 26/07/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : cắt điện để thay TI,TU đo đếm ranh giới cột 53 NRTGTĐCD3 NRTGTDKhu 15,16 Phường Liên Bảo và các TBA Chuyên dùng Sau CDF3 Nhánh Rẽ TG Tam Đảo : TP Vĩnh Yên667PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
67 15h0 : 25/07/201617h0 : 25/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơLỘ B---Trần PhúLiên Bảo : TP Vĩnh Yên101PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
68 15h0 : 25/07/201617h0 : 25/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơLỘ A---Trần PhúLiên Bảo : TP Vĩnh Yên133PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
69 6h0 : 25/07/201610h30 : 25/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơLỘ C---Trần PhúLiên Bảo : TP Vĩnh Yên112PA25VYĐiện Lực TP Vĩnh Yên
Điện Lực Yên Lạc
70 7h0 : 28/07/201610h0 : 28/07/2016Khác : Cắt điện ĐZ 374 E25.5 phục vụ thi công kéo cáp quang ĐZ 110kV Vĩnh Yên - Việt TrìRG62VT-YLKhu vực thôn Hùng Vỹ - xã Đồng Văn : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc325PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
71 7h0 : 28/07/201610h0 : 28/07/2016Khác : Mất điện do thi công cáp quang ĐZ 110kV Vĩnh Yên - Việt trì377E25.5Khu vực Đồng văn Yên lạc , Cụm CN Cầu Củi - Tam Dương : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Đồng Văn127PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
72 7h0 : 28/07/201610h0 : 28/07/2016Khác : Cắt điện phục vụ thi công kéo cáp quang ĐZ 110kV Vĩnh Yên - Việt Trì375E25.6Khu vực xã Đồng Văn- Yên Lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc13PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
73 5h0 : 27/07/201610h30 : 27/07/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Mất điện ĐZ 473 E25.5 phục vụ sửa chữa ĐZRG1HLOCKhu Vực thôn Tam Kỳ - Đại tự - Yên Lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc1310PA25YLĐiện Lực Vĩnh Tường
74 5h0 : 27/07/201610h30 : 27/07/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Mất điện ĐZ 473 E25.5 phục vụ sửa chữa ĐZRecloser6Khu vực xã Đại tự, Liên Châu,Yên Đồng, Tam Hồng : Thị trấn Yên Lạc,Xã Đại Tự,Yên Lạc1548PA25YLĐiện Lực Vĩnh Tường
75 5h0 : 26/07/20167h0 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Mất điện TBA Trung nguyên 3 thay tủ bù 400VTBA TRUNG NGUYÊN 3Khu vực xã Trung Nguyên - Yên Lạc - Vĩnh phúc : 1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
76 7h30 : 26/07/20169h30 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Cắt điện TBA Tam kỳ 2 thay thế tủ bù 400VTBA TAM KY 2Khu vực xã Đại Tự - Yên Lạc - VP : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc174PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
77 7h30 : 26/07/20169h30 : 26/07/2016Sửa chữa thường xuyên : Cắt điện TBA Trung nguyên 1 phục vụ thay tủ bù 400VTrung Nguyên 1Khu Vực xã Trung nguyên - Yên Lạc - Vĩnh phúc : Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc