Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Monday, May 1, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 73
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Bình Xuyên
1 8h30 : 30/04/201710h30 : 30/04/2017Khác : Cắt điện để kiểm tra đồng vị pha giữa lộ 474E4.3 Và 471E4.3DCLF474-7E4.3/103Khu GĐ T500 Thành Phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc : TP Vĩnh Yên,Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Hương Sơn178PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
2 5h0 : 29/04/20178h0 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Tách lèo+đấu lèo cột 07 và cột 14 đường trục lộ 376E4.3. Để phục vụ sửa chữa đường dâyLộ 376E4.3Một phần xã Quất Lưu, Hương Sơn, Tam Hợp, Thiện Kế - Bình Xuyên - VP : Phường Khai Quang,Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Thiện Kế,Xã Hương Sơn,Xã Tam Hợp,Xã Quất Lưu645PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
3 5h0 : 28/04/20178h0 : 28/04/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Cắt điện để đấu nối TBA CQT477E25.7Thị trấn Gia Thanh Lãng, Xã Phú Xuân, Tân Phong, Đạo Đức BX - VP : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Tam Hợp,Xã Đạo Đức,Thị trấn Thanh Lãng6039PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
4 16h0 : 26/04/201717h30 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Bổ sung 01 AB lộ tại tủ PP400VTD PHÂN XƯỞNG ĐIỆNToàn bộ khách hàng sau TBA Tự dùng PXĐ xã Quất Lưu Bình Xuyên VP : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Quất Lưu65PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
5 13h30 : 26/04/201715h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công định kỳLỘ C-TBA YÊN LỖThôn Yêm Lỗ xã Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Tam Hợp,Xã Đạo Đức25PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
Điện Lực Lập Thạch
6 15h0 : 23/04/201718h0 : 23/04/2017Khác : Sửa chữa trạm 110kV E25.3lộ 372 trạm 110kV lập ThạchXã: Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý;(Xã Xuân Hòa gồm thôn: Văn Lãng, Xuân Phong, Hồng Thái, Gia Hòa, Núi Ngọc, Xuân Phong, Hòa Phong, Cầu Thao). : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Quang Sơn,Xã Ngọc Mỹ,Xã Thái Hòa,Xã Liễn Sơn,Xã Xuân Hòa,Xã Vân Trục,Xã Tử Du8698PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
7 5h0 : 23/04/201710h0 : 23/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa cữa lớn ĐZ trung thếĐZ373E25.3Xã Tử Du, Bàn Giản, Gạch Quang Minh, Đồng Ích(Thôn: Viên Luận, Khu tái định cư, Tân Lập, Bì La, Hạ Tchs, Xậu Chùa). : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Hòa,Xã Liên Hòa,Xã Tử Du,Xã Bàn Giản,Xã Đồng ích5141PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
8 0h0 : 23/04/201710h0 : 23/04/2017Khác : Sửa chữa trạm 110kV E25.3lộ 372 trạm 110kV lập ThạchXã: Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý;(Xã Xuân Hòa gồm thôn: Văn Lãng, Xuân Phong, Hồng Thái, Gia Hòa, Núi Ngọc, Xuân Phong, Hòa Phong, Cầu Thao). : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Quang Sơn,Xã Ngọc Mỹ,Xã Thái Hòa,Xã Liễn Sơn,Xã Xuân Hòa,Xã Vân Trục,Xã Tử Du8698PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
Điện Lực Vĩnh Tường
9 5h0 : 28/04/201713h0 : 28/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Để phục vụ công tác sửa chữa trên lưới điệnLộ 474E25.5Xã Hoàng Đan, Hoàng Lâu,Duy Phiên, Giầy da VY, NM Hoa quả, NM XZ 72, ... : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hoàng Hoa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Đạo Tú,Xã An Hòa,Xã Duy Phiên,Xã Hoàng Đan,Xã Hoàng Lâu4830PA25TDĐiện Lực Vĩnh Tường
10 7h30 : 26/04/201714h30 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Hoán chuyển MBA, tủ, cáp tổng cho TBA Thanh Vân 9, lắp dây dòng tiếp địa chống sét van 35kVTBA Bảo ChúcKH TBA Bảo Chúc - TT Hợp Hòa : Phường Liên Bảo,Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa196PA25TDĐiện Lực Tam Dương
11 7h30 : 26/04/201713h30 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA Tam Dương 4 - 320KVA - 35/0.4kV bằng MBA 180KVA - 35/0.4kV.TBA Tam Dương 4Khách hàng nhận điện từ TBA Tam Dương 4. : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Thanh Vân8PA25TDĐiện Lực Tam Dương
12 7h30 : 26/04/201714h30 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Hoán chuyển MBA, tủ, cáp tổng cho TBA Bảo Chúc, lắp dây dòng tiếp địa csv 35kVTBA Thanh Vân 9KH nhận điện từ TBA Thanh Vân 9 : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Thanh Vân151PA25TDĐiện Lực Tam Dương
13 7h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa đường dây hạ thếTBA Đạo Tú 8Khách hàng TBA Đạo Tú 8 : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đạo Tú142PA25TDĐiện Lực Tam Dương
Điện Lực Tam Đảo
14 16h0 : 30/04/201718h0 : 30/04/2017Khác : Để đấu lèo cột 24 ĐZ 377E4.3LỘ 377E4.3 TRẠM 110 VĨNH YÊNNhà Máy Z95 và Thôn Minh Hông ,xã Minh Quang : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Minh Quang149PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
15 6h30 : 29/04/20179h0 : 29/04/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : - Đấu nối Đ.dây và TBA Trung Tâm 4F471-7/1-NRTRUNGTAM1Xã Hợp Châu -Tam Đảo : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Hợp Châu,Xã Hồ Sơn971PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
16 6h30 : 29/04/20179h0 : 29/04/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : - Đấu nối Đ.dây và TBA Gò Đẩu 2.CD nhánh Gò ĐẩuGò Đẩu - Đại Đình : Xã Đại Đình696PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
17 5h0 : 29/04/20177h0 : 29/04/2017Khác : Để tách lèo cột 24 ĐZ 377E4.3LỘ 377E4.3 TRẠM 110 VĨNH YÊNNhà Máy Z95 và Thôn Minh Hông ,xã Minh Quang : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Minh Quang149PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
Điện Lực Vĩnh Tường
18 5h0 : 28/04/201713h30 : 28/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngLộ 474E25.5Xã Nghĩa hưng,kim xá,Yên Bình : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Kim Xá,Xã Nghĩa Hưng,Thị Trấn Thổ Tang,Xã Vân Xuân1256PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
19 7h30 : 28/04/201720h30 : 28/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh Tường kết hợp sửa chữa ĐZLộ 374 E25.5Xã : Tân Tiến,Đại Đồng,Chấn Hưng,Nghĩa Hưng : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Đại Đồng,Xã An Tường427PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
20 7h30 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 kV ,kết hợp Lắp đặt tiếp địa ngọn cộtLộ 471E25.10Thị Trấn Vĩnh Tường,Xã Tứ Trưng,Tam phúc,Phú Đa,TH Đội Cấn : Phường Liên Bảo,Xã Định Trung,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Thị Trấn Thổ Tang,Xã Bình Dương,Xã Vũ Di,Xã An Tường1718PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
21 7h30 : 27/04/201710h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối NR CQT Bích Chu 2Bích Chu 2Thôn Bích Chu Xã An Tường : Xã An Tường443PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
22 17h30 : 27/04/201718h0 : 27/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 kV Vinh Tường ,chuyển về phương thức cơ bảnLộ 475E25.10Xã Vĩnh Thịnh,Cty Trương Dương,Vĩnh Ninh : Thị trấn Vĩnh Tường9PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
23 17h30 : 27/04/201718h0 : 27/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 kV ,chuyển về phương thức cơ bảnLộ 473E25.10Xã Tứ Trưng,Ngũ Kiên,,Phú Đa,Vĩnh Thịnh,An Tường : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Vĩnh Sơn,Xã An Tường,Xã Vĩnh Thịnh2154PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
24 7h30 : 27/04/201710h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ phóng điệnF471-7E25.10/2PhuDa2Xã phú Đa : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường4PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
25 7h30 : 27/04/201710h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ phóng điệnF471-7E25.10/3TRAI CAXã vu di ,binh duong : Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Bình Dương3PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
26 23h0 : 26/04/201723h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngLộ 471E25.10Thị Trấn Vĩnh Tường,Xã Tứ Trưng,Tam phúc,Phú Đa,TH Đội Cấn : Phường Liên Bảo,Xã Định Trung,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Thị Trấn Thổ Tang,Xã Bình Dương,Xã Vũ Di,Xã An Tường1718PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
27 5h0 : 26/04/20175h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 kV Vinh TuongLộ 477E25.6Xã Đại Đồng : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Đại Đồng539PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
28 23h0 : 26/04/201723h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngLộ 475E25.10Xã Vĩnh Thịnh,Cty Trương Dương,Vĩnh Ninh : Thị trấn Vĩnh Tường9PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
29 23h0 : 26/04/201723h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngLộ 473E25.10Xã Tứ Trưng,Ngũ Kiên,,Phú Đa,Vĩnh Thịnh,An Tường : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Vĩnh Sơn,Xã An Tường,Xã Vĩnh Thịnh2154PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
30 5h0 : 26/04/201710h0 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngCD1 NHÁNH VÂN XUÂNXã văn Xuân : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Thị Trấn Thổ Tang,Xã Bình Dương,Xã Vân Xuân,Xã An Tường1612PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
31 5h0 : 26/04/20175h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngLộ 475 E25.5Xa Tan Tien, Xa Dai Dong, Xa Vinh Sơn, Xa Binh Duong, Xa Van Xuan : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Đại Đồng,Xã Vĩnh Sơn,Xã Bình Dương1694PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
32 19h30 : 26/04/201720h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngCDF4-375E25.5Xã Bồ Sao,Yên lập ,Việt Xuân, : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Yên Lập,Xã Việt Xuân,Xã Bồ Sao,Xã Cao Đại168PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
33 19h30 : 26/04/201720h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngCDF20-371E25.5Xã Đại Đồng, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng : Phường Liên Bảo,TP Vĩnh Yên,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Nghĩa Hưng,Xã Việt Xuân,Xã Đại Đồng1073PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
34 12h30 : 26/04/201713h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngLộ 473 E25.5Vinh Son (Tram 1), TT Vinh Tuong, TT Tu trung, , Xa Vu Di, Xa Ngu Kien, Binh Duong (Tu ky 1), Phu Thinh, xa Tan Cuong,Xa Thuong Trung : Xã Định Trung,TP Vĩnh Yên,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Thị Trấn Thổ Tang,Xã Vĩnh Sơn,Xã Phú Thịnh,Xã Vân Xuân,Xã Tứ Trưng990PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
35 19h30 : 26/04/201720h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngLộ 373E25.5Xã Tho Tang ,Xa Vĩnh Son,Ngũ Kiên,Phú Đa,An Tường,Vũ Di,Minh Châu,Vĩnh Thịnh : Phường Khai Quang,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Nghĩa Hưng,Xã Vĩnh Sơn,Xã Vũ Di,Xã Tứ Trưng,Xã An Tường,Xã Vĩnh Thịnh1512PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
36 13h0 : 26/04/201713h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 kV Vĩnh TườngLộ 373E25.5Xã Tho Tang ,Xa Vĩnh Son,Ngũ Kiên,Phú Đa,An Tường,Vũ Di,Minh Châu,Vĩnh Thịnh : Phường Khai Quang,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Nghĩa Hưng,Xã Vĩnh Sơn,Xã Vũ Di,Xã Tứ Trưng,Xã An Tường,Xã Vĩnh Thịnh1512PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
37 7h30 : 26/04/201713h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 kV Vĩnh TườngLộ 471E25.5Thị trấn thổ Tang,Xã Lũng Ngoại,Hòa loan,Bồ Sao,Cao Đại,Việt Xuân : TP Vĩnh Yên,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Cao Đại,Thị Trấn Thổ Tang229PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
38 5h0 : 26/04/20175h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 vK Vĩnh TườngLộ 471E25.5Thị trấn thổ Tang,Xã Lũng Ngoại,Hòa loan,Bồ Sao,Cao Đại,Việt Xuân : TP Vĩnh Yên,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Cao Đại,Thị Trấn Thổ Tang229PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
39 5h0 : 26/04/201713h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngCDF20-371E25.5Xã Đại Đồng, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng : Phường Liên Bảo,TP Vĩnh Yên,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Nghĩa Hưng,Xã Việt Xuân,Xã Đại Đồng1073PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
40 7h30 : 26/04/201713h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngCDF4-375E25.5Xã Bồ Sao,Yên lập ,Việt Xuân, : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Yên Lập,Xã Việt Xuân,Xã Bồ Sao,Xã Cao Đại168PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
41 12h30 : 26/04/201713h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngLộ 475 E25.5Xa Tan Tien, Xa Dai Dong, Xa Vinh Sơn, Xa Binh Duong, Xa Van Xuan : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Đại Đồng,Xã Vĩnh Sơn,Xã Bình Dương1694PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
42 5h0 : 26/04/20175h30 : 26/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 Vĩnh TườngLộ 473 E25.5Vinh Son (Tram 1), TT Vinh Tuong, TT Tu trung, , Xa Vu Di, Xa Ngu Kien, Binh Duong (Tu ky 1), Phu Thinh, xa Tan Cuong,Xa Thuong Trung : Xã Định Trung,TP Vĩnh Yên,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Thị Trấn Thổ Tang,Xã Vĩnh Sơn,Xã Phú Thịnh,Xã Vân Xuân,Xã Tứ Trưng990PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
43 12h0 : 01/04/201713h30 : 01/04/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA 110 kV Vĩnh TườngLộ 477E25.6Xã Đại Đồng : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Đại Đồng539PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
Điện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
44 5h0 : 30/04/201711h0 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Để tách và đấu lèo NR xóm trũng do giao chéo DZ.CDF35Phường khai quang : Phường Khai Quang,TP Vĩnh Yên176PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
45 5h0 : 30/04/201711h0 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Để tách và đấu lèo NR Xóm trũng do giao chéo DZ và đảo lèo DZ cột 3 NR Đức Minh.CDF35Phường khai quang : Phường Khai Quang,TP Vĩnh Yên176PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
46 5h0 : 30/04/20178h45 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Để Tách và đấu lèo NR Xóm trũng do giao chéo DZ.MC472E4.3Khu CN khai quang : Phường Khai Quang,TP Vĩnh Yên741PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
47 15h0 : 30/04/201717h0 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo lưới điệnLộ 471E4.3khu CNKQ+một phần phường KQ : TP Vĩnh Yên948PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
48 5h0 : 30/04/201713h0 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo lươi điệnCDF35Phường khai quang : Phường Khai Quang,TP Vĩnh Yên176PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
49 5h0 : 30/04/201718h30 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp xà xứ,DClF, kéo dây lấy độ võng NR lô X1KD.DCLF472-7E4.3/33 LX1Khu công nghiệp khai quang : TP Vĩnh Yên25PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
50 5h0 : 30/04/20175h30 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo lưới điện (chuyển PT)DCLF472-7E4.3/7B NR.KQMR- Lộ 472E4.3KCN Khai Quang : TP Vĩnh Yên7PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
51 5h0 : 30/04/20175h30 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Chuyển PT Cấp điệnCDF1 NR.KQMR - lộ 477E4.3KCN Khai Quang : TP Vĩnh Yên14PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
52 5h0 : 30/04/201713h0 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : NR Xóm TrũngLộ 472E4.3Khu công nghiệp Khai Quang : Phường Khai Quang,TP Vĩnh Yên734PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
53 15h0 : 30/04/201717h0 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : NR Xóm TrũngLộ 472E4.3Khu công nghiệp Khai Quang : Phường Khai Quang,TP Vĩnh Yên734PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
54 5h0 : 30/04/201718h30 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp xà sứ, DCLF, căng dây lấy độ võng NR lô X1KD.CDF49 Lô X1 Kéo DàiKCN Khai Quang : TP Vĩnh Yên13PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
55 5h0 : 30/04/201713h0 : 30/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo lưới điệnLộ 471E4.3khu CNKQ+một phần phường KQ : TP Vĩnh Yên948PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
56 6h0 : 29/04/201710h30 : 29/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay DCLF 56 và đấu nối TBA TÍch Sơn 5Tủ RMU - CDF từ TBA Xóm Am đếnĐồng Tâm, Tích Sơn : TP Vĩnh Yên,Phường Tích Sơn1672PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
57 6h0 : 29/04/201710h30 : 29/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay thê DCLF 56 và đâu nối TBA Tích Sơn 5DCLF 484-7E4.3/4XĐTích Sơn : Phường Tích Sơn,TP Vĩnh Yên1143PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
Điện Lực Yên Lạc
58 13h0 : 30/04/201714h0 : 30/04/2017Khác : Cắt điện phục vụ san tải ĐZMC373E25.6Khu vực Cầu củi - Tam dương : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc23PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
59 14h36 : 30/04/201717h10 : 30/04/2017Khác : Cắt điện phục vụ đấu lèo cột 67 san tải ĐZ 374 E25.5 cấp hỗ trợ ĐZ 373 E25.6RG62VT-YLKhu vực Thôn Hùng Vỹ - xã Đồng Văn : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Đồng Văn329PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
60 5h30 : 28/04/201717h30 : 28/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ cải tao nâng cấp sửa chưũa đường dâyMC974THKhu vực xã Tam hồng , Yên phương , Hồng Phương , Hồng châu , Trung kiên : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Tam Hồng,Xã Yên Phương,Xã Hồng Phương4150PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
61 15h0 : 27/04/201718h0 : 27/04/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Cắt điện phục vụ chuyển PT cấp điện đấu nối ĐZ & TBARecloser 52TH-NKKhu vực TT Yên Lạc , xã Tam Hồng , Yên Phương , Hồng Phương , Hồng Châu , Trung Kiên , Trung Nguyên : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Tam Hồng,Xã Yên Phương,Xã Hồng Phương7203PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
62 17h30 : 27/04/201718h0 : 27/04/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt điện phục vụ chuyển PT cấp điện phuc vụ sửa chữa tại trạm 110kV E25.10MC375E25.10Khu vực TT Yên Lạc,xã Tam Hồng , Yên đồng , Yên Phương , Hồng Phương ,Hồng Châu : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Tam Hồng,Xã Yên Phương,Xã Hồng Phương7631PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
63 5h30 : 27/04/201717h30 : 27/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ cải tạo nâng cấp đường dâyLZ974TAMHONGKhu vực xã Tam hồng , Yên Phương , Hồng phương ,Trung Kiên , Hồng châu : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Tam Hồng,Xã Yên Phương,Xã Hồng Phương4150PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
64 5h30 : 26/04/201717h30 : 26/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ sửa chữa đường dâyF974-7TGTH/1TTHKhu vưc xã Tam Hồng , Yên Phương, Hồng Phương, Hồng Châu, Liên Châu, Trung Hà , Trung Kiên : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Yên Phương,Xã Hồng Phương3790PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
65 23h0 : 26/04/201723h30 : 26/04/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt điện chuyển PT cấp điện ĐZ phục vụ sửa chữa tại trạm 110kV E25.10MC375E25.10Khu vực TT Yên Lạc,xã Tam Hồng , Yên đồng , Yên Phương , Hồng Phương ,Hồng Châu : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Tam Hồng,Xã Yên Phương,Xã Hồng Phương7631PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
66 12h30 : 26/04/201713h0 : 26/04/2017Khác : Cắt điện phục vụ chuyển PT cấp điện ĐZF477-7E25.6/2BáoVănKhu vực Xã Đồng Văn - Yên Lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Đồng Văn1882PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
67 5h30 : 26/04/20176h30 : 26/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ tách lèo ĐZMC974THKhu vực xã Tam hồng , Yên phương , Hồng Phương , Hồng châu , Trung kiên : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Tam Hồng,Xã Yên Phương,Xã Hồng Phương4150PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
68 14h30 : 26/04/201717h30 : 26/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ đấu lèo đường dâyMC974THKhu vực xã Tam hồng , Yên phương , Hồng Phương , Hồng châu , Trung kiên : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Tam Hồng,Xã Yên Phương,Xã Hồng Phương4150PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
69 5h0 : 26/04/20175h30 : 26/04/2017Khác : Cắt điện phục vụ chuyển PT cấp điện đường dâyF477-7E25.6/2BáoVănKhu vực Xã Đồng Văn - Yên Lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Đồng Văn1882PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
70 15h0 : 25/04/201716h30 : 25/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ đấu lèo đường dâyRecloser 477-7E25.10/1Nhật ChiểuKhu vực xã Đại tự , Liên Châu, : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc405PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
71 5h30 : 25/04/20177h30 : 25/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ tách lèo đường dâyRecloser 477-7E25.10/1Nhật ChiểuKhu vực xã Đại tự , Liên Châu, : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc405PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
72 5h30 : 25/04/201717h30 : 25/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ cải tạo sửa chữa đường dâyMC974THKhu vực xã Tam hồng , Yên phương , Hồng Phương , Hồng châu , Trung kiên : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Tam Hồng,Xã Yên Phương,Xã Hồng Phương4150PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
73 5h30 : 24/04/201716h30 : 24/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ sửa chữa nâng cấp cải tạo đường dâyMC974THKhu vực xã Tam hồng , Yên phương , Hồng Phương , Hồng châu , Trung kiên : Xã Tam Hồng,Xã Yên Phương,Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Hồng Phương4150PA25YLĐiện Lực Yên Lạc