Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, May 24, 2016
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 34
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO
1 10h30 : 30/05/201614h30 : 30/05/2016Khác : Bổ xung dầu MBAYên Dương 4yên dương : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Yên Dương202PA25TMĐIỆN LỰC TAM ĐẢO
ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
2 13h30 : 02/06/201615h30 : 02/06/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ ,TI,day dòng tiếp địaCD tram bơm đại định 2Trạm bơm đại định : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
3 16h0 : 02/06/201617h0 : 02/06/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ ,TI,day dòng tiếp địaCD trạm CôngTy Xây Dựng Vĩnh Lạccông ty vĩnh lạc : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
4 7h30 : 02/06/20169h30 : 02/06/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ ,TI,day dòng tiếp địaCD trạm C.Ty CP Việt PhápD trạm C.Ty CP Việt Pháp : Thị trấn Vĩnh Tường2PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
5 15h30 : 31/05/201617h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra HTĐ đầu cực,thay dây dòng tiếp địaTrạm Xóm DầuXã Ngũ Kiên : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
6 7h30 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra HTĐ đầu cực,thay dây dòng tiếp địaLạc TrungXa Binh Duong : Xã Bình Dương1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
7 9h30 : 31/05/201611h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra HTĐ đầu cực,thay dây dòng tiếp địa,thay TICD trạm bình dương 2xa Binh Duong : Xã Bình Dương1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
8 13h30 : 31/05/201615h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra HTĐ đầu cực,thay dây dòng tiếp địaCD Trạm Ngũ kiên 3Xã Ngũ Kiên : Thị trấn Vĩnh Tường2PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
9 9h30 : 31/05/201611h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra HTĐ đầu cực,thay dây dòng tiếp địaCD trạm Ngũ Kiên 6Xã Ngũ Kiên : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
10 13h30 : 31/05/201615h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra HTĐ đầu cực,thay dây dòng tiếp địa,thay TICD trạm Yên Bình 3Xa yen binh : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
11 15h30 : 31/05/201617h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra HTĐ đầu cực,thay dây dòng tiếp địa,thay TICD Tram Yên bình 1Xa Yen Binh. : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
12 7h30 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra HTĐ đầu cực,thay dây dòng tiếp địaCD Tram Thổ tang 5Thị Trấn Thổ Tang : Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
13 9h30 : 30/05/201611h0 : 30/05/2016Sửa chữa thường xuyên : kiêm tra HTDD thay dây dong tiếp địaCD trạm Khách Nhi Xuôixa Vĩnh Thịnh : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
14 13h0 : 30/05/201615h0 : 30/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra HTĐ đầu cực,thay dây dòng tiếp địaCD trạm yên nhiênXa Yen Nhien : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
15 15h30 : 30/05/201617h0 : 30/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra HTĐ đầu cực,thay dây dòng tiếp địaCD Trạm Vũ Di 3Xã Vũ Di : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
16 7h0 : 30/05/20168h30 : 30/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Lắp bổ xung xà lệch 0,4KV tại cột 9A1-ĐZ 0,4KV lộ A sau TBA Đại Đồng 2Lộ A---Trạm Đại Đồng 2Xã Đại Đồng : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Đại Đồng183PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
17 9h30 : 30/05/201611h0 : 30/05/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTrạm CTy TNHH Sông PhanTrạm CTy TNHH Sông Phan : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
18 7h30 : 30/05/20169h0 : 30/05/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCD DN Trường DươngDoanh Nghiệp Trường Dương : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
19 7h30 : 30/05/20169h0 : 30/05/2016Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCD trạm DN TN Anh mỹCTy Anh My : Xã Nghĩa Hưng,Xã Vĩnh Sơn,Tỉnh Vĩnh Phúc,Vĩnh Tường1PA25VTĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
20 7h30 : 04/06/20169h30 : 04/06/2016Thay công tơ định kỳ : Để thay TI đầu cực TBA.BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH VP - 250kVAXã Định Trung : TP Vĩnh Yên2PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
21 9h30 : 04/06/201611h30 : 04/06/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đầu cực TBACTY TNHH MEISEI VN - T3khu công nghiệp : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
22 6h0 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Để san tải đường Dây 400VLộ A---Trung TâmNgô Quyền : TP Vĩnh Yên166PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
23 6h0 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Để san tải DZ 400VLộ B---Ngô QuyềnPhường Ngô Quyền : TP Vĩnh Yên,TP Vĩnh Yên136PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
24 6h0 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Để san tải DZ 400VLộ A---Ngô Quyềnphường ngô Quyền : TP Vĩnh Yên173PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
25 6h0 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Để san tải DZ 400VLộ B---Ngô QuyềnPhường Ngô Quyền : TP Vĩnh Yên136PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
26 6h0 : 31/05/201611h30 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Để san tải DZ 400VLộ A---Hội Hợp 4phường hội hợp vĩnh yên vĩnh phúc : TP Vĩnh Yên112PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
27 6h0 : 31/05/201611h30 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Để san tải DZ 400VLộ A---Hội Hợp 2Khu Hội Hợp 2, phường Hội Hợp VY-VP : TP Vĩnh Yên282PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
28 6h0 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Để san tải DZ 400VLộ B---Trạm 3 dân cư 1Phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên112PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
29 6h0 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Để san tải DZ 400VLộ B---Trạm 1 dân cư 1Phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên59PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
30 6h0 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Để san tải DZ 400VLộ A---Bến XePhường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên108PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
31 6h0 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : San tải DZ 400VLộ C---An Định 1Khu An Định Phường Đống Đa : TP Vĩnh Yên182PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
32 6h0 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : San tải DZ 400VLộ B---Đống Đa 1Phường Đống Đa : TP Vĩnh Yên128PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
33 6h0 : 31/05/20169h0 : 31/05/2016Sửa chữa thường xuyên : San tải ĐZ 400VLộ A---Đống ĐaPhường Đống Đa : TP Vĩnh Yên226PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
34 4h0 : 21/05/201614h0 : 21/05/2016Sửa chữa thường xuyên : Cắt điện thay công tơ định kỳLộ A---TT TAI NGUYEN MT & QUAN TRAC PT M.TRUONGPhuong Khai Quang : TP Vĩnh Yên3PA25VYĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN