Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, March 28, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 35
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Bình Xuyên
1 9h12 : 23/02/20179h55 : 23/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Đổi PT trở lại PT cơ bản sau khi sửa chữa ĐZ xongDCL F471-7E25.4/4MV474E4.3Xã Thiện Kế BX -VP : Xã Kim Long,Thị trấn Tam Đảo,Xã Hợp Châu,Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Thị trấn Gia Khánh,Xã Thiện Kế1169PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
2 5h3 : 23/02/20176h37 : 23/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Đổi PT cấp điện kết hợp thay sứ vỡ ĐZDCL F471-7E25.4/4MV474E4.3Xã Thiện Kế BX -VP : Xã Kim Long,Thị trấn Tam Đảo,Xã Hợp Châu,Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Thị trấn Gia Khánh,Xã Thiện Kế1169PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
3 5h3 : 23/01/20179h55 : 23/01/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA XD mớiDCL F471-7E25.4/32MV (474E4.3)Xã Thiện Kế, Thị trấn gia Khánh BX- Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Thị trấn Gia Khánh,Xã Thiện Kế251PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
Điện Lực Lập Thạch
4 11h0 : 24/02/201712h0 : 24/02/2017Khác : Thu hồi dây CSĐZ373E25.3Xã Tử Du, Bàn Giản, Gạch Quang Minh, Đồng Ích(Thôn: Viên Luận, Khu tái định cư, Tân Lập, Bì La, Hạ Tchs, Xậu Chùa). : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Quang Sơn,Xã Xuân Hòa,Xã Liên Hòa,Xã Tử Du,Xã Bàn Giản,Xã Đồng ích5824PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
5 11h0 : 24/02/201712h0 : 24/02/2017Khác : Thu hồi dây CSlộ 372 trạm 110kV lập ThạchXã: Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý;(Xã Xuân Hòa gồm thôn: Văn Lãng, Xuân Phong, Hồng Thái, Gia Hòa, Núi Ngọc, Xuân Phong, Hòa Phong, Cầu Thao). : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Quang Sơn,Xã Ngọc Mỹ,Xã Thái Hòa,Xã Liễn Sơn,TT Hoa Sơn,Xã Xuân Hòa,Xã Vân Trục,Xã Tử Du8600PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
6 11h0 : 24/02/201712h0 : 24/02/2017Khác : Thu hồi dây CSLộ 971E25.3Lap Thach : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Lôi,Xã Văn Quán,Xã Đình Chu,Xã Sơn Đông3599PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
7 8h0 : 22/02/20179h0 : 22/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cựcTrạm Hạ ÍchĐồng Ích : Thị trấn Lập Thạch1PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
8 10h30 : 20/02/201712h30 : 20/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực , VSCN, XLTX thiết bị TBATBA THU PHÍ IC6 - VĂN QUÁNLap Thach : Xã Văn Quán1PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
9 10h0 : 20/02/201712h0 : 20/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay TI định kỳ đầu cực, VSCN, XLTX thiết bị TBATrạm Liễn Sơn 5Mot phan xa Liễn Sơn : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Liễn Sơn,Xã Xuân Hòa198PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
10 8h0 : 20/02/201710h0 : 20/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ đầu cực, VSCN, XLTX tiết bị TBATrạm Văn Quán 5Lập Thạch : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Văn Quán124PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
Điện Lực Phúc Yên
11 7h0 : 21/02/201712h0 : 21/02/2017Khác : sửa chữa đường dâyDCLF477-7E25.1/14 NR 973Cty in nhãn, khu ga... : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Trưng Nhị,Phường Đồng Xuân1340PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
Điênh Lực Sông Lô
12 11h0 : 24/02/201712h0 : 24/02/2017Khác : Thu hồi dây CSLỘ 372E25.3Xí nghiệp đá Tân Trung, xã Như Thụy : Sông Lô2PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
13 11h0 : 23/02/201712h0 : 23/02/2017Khác : Thu hồi dây CSLỘ 971E25.3Xã Cao Phong, Đức Bác. : Xã Đạo Đức,Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Lãng Công,Xã Đức Bác,Xã Quang Yên,Xã Cao Phong4554PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
14 13h30 : 20/02/201715h30 : 20/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực, VSCN, XLTX thiết bị TBABOM THEN 2xã Tân Lập : Sông Lô1PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
Điện Lực Tam Dương
15 8h0 : 20/02/20179h20 : 20/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ đầu cực định kì.Hop Thinh 1Xã Hợp Thịnh - Tam Dương - Vĩnh Phúc : Thị trấn Hợp Hòa3PA25TDĐiện Lực Tam Dương
Điện Lực Lập Thạch
16 3h0 : 23/02/20176h0 : 23/02/2017Khác : ĐL Lập Thạch sửa chữa đường dâylộ 372e25.3Xã Đạo Trù-Bồ Lý-Yên Dương-Bắc Bình : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Hợp Châu,Xã Đạo Trù,Xã Yên Dương,Xã Bồ Lý,Xã Đại Đình7718PA25TMĐiện Lực Lập Thạch
Điện Lực Vĩnh Tường
17 7h30 : 25/02/20179h0 : 25/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳPhòng cháy chữa cháyKhu vực công an PCCC. : Xã Bình Dương1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
18 13h0 : 25/02/201714h30 : 25/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCD trạm C.Ty CP Việt PhápD trạm C.Ty CP Việt Pháp : Thị trấn Vĩnh Tường2PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
19 9h30 : 25/02/201711h0 : 25/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCD trạm bơm vân xuânTrạm Bơm Vân Xuân : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
20 13h0 : 24/02/201714h30 : 24/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCD trạm bồ sao 1Xa Bo Sao : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
21 9h30 : 21/02/201711h0 : 21/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳGA BẠCH HẠCxã việt xuân : Xã Việt Xuân1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
22 7h30 : 21/02/20179h0 : 21/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCD Tram Việt xuân 1TBA Việt Xuân 1, Xã Việt Xuân : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
23 15h0 : 21/02/201716h30 : 21/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCD trạm Cty Thắng cườngCông Ty Anh Vương : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
24 13h0 : 21/02/201714h30 : 21/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCty BOT Cầu Việt TrìKhu vực cầu Hạc Trì. : Xã Việt Xuân1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
Điện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
25 10h0 : 26/02/201712h0 : 26/02/2017Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra hệ thống đo đếm và thay TI định kỳ đầu cực MBA.CONG TY TNHH EXEDY - VIỆT NAMKhu CNKQ, phường Khai Quang. : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
26 8h0 : 26/02/201712h0 : 26/02/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Lắp xà, giá đỡ, DCLF, CSV, đầu cáp nối thiết bị cấp điện cho TBA Cty HeaSung 3x2500kVA.CDF51 MV (477-476E4.3).Khai Quang : Phường Khai Quang,TP Vĩnh Yên225PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
27 13h30 : 26/02/201715h30 : 26/02/2017Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra hệ thống đo đếm và thay công tơ định kỳ đầu cực.TRUONG CAO ĐẲNG GHỀ VIỆT ĐỨCPhường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
28 8h0 : 26/02/201710h0 : 26/02/2017Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra hệ thống đo đếm và thay TI định kỳ đầu cực MBA.CTY CPXD&TM HÒA BÌNH MINH - 180kVA - 371Khai quang : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
29 8h0 : 24/02/20179h30 : 24/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay CSV 35kV.Trạm 1 dân cư 1Khu DC1 phường Liên Bảo : TP Vĩnh Yên188PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
30 8h0 : 21/02/201711h30 : 21/02/2017Thí nghiệm định kỳ : Xử lý tiếp xúc thí nghiệm MBATBA Lạc Ý 1Khu Lạc Ý, phường Đồng Tâm : TP Vĩnh Yên437PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
Điện Lực Yên Lạc
31 10h0 : 24/02/201711h30 : 24/02/2017Khác : cắt điện phục vụ thay khóa hãm sử lý đe dọa sự cố ĐZLo B---VĨNH TRUNG 4Khu vực thôn Vĩnh Trung TT Yên Lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc149PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
32 8h0 : 24/02/20179h30 : 24/02/2017Khác : Cắt điện phục vụ thay khóa hãm sử lý đe dọa sự cố ĐZLộ A-Thị trấn Yên Lạc 2---TT Yen Lac 2Khu vực thôn Đông TT Yên Lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc28PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
33 13h0 : 24/02/201715h0 : 24/02/2017Khác : Cắt điện phục vụ choongcs quá tải ĐZ 0,4kVLộ A-Hùng Vỹ 1---Hung vi 1Khu vực Thôn Hùng Vỹ Xã Đồng Văn -Yên Lạc - VP : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc326PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
34 13h30 : 24/02/201715h0 : 24/02/2017Khác : Cắt đigện phục vụ thay khóa hãm sử lý đe dọa sự cố ĐZLộ A-Vĩnh Tiên 1---Vĩnh Tiên IKhu vực thôn Vĩnh Tiên TT Yên Lac j : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc55PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
35 8h0 : 24/02/20179h30 : 24/02/2017Khác : Cắt điện thay khóa hãm sử lý đe dọa sự cố ĐZLộ D-Vĩnh Trung 1---Vinh TrungKhu vực thôn Vĩnh Trung TT Yên Lac : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc110PA25YLĐiện Lực Yên Lạc