Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, January 24, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 83
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Bình Xuyên
1 8h0 : 21/01/201712h0 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : chuyển dây nguồn xuống hòm công tơ từ cột cũ sang cột mớiLỘ B- TBA NHÂN VỰC---NHÂN VỰCThôn Nhân Vực Xã Đạo Đức BX- VP : Thị trấn Hương Canh,Xã Đạo Đức37PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
2 11h0 : 21/01/201712h0 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mớiLỘ A- TBA NHÂN VỰC---NHÂN VỰCThôn Nhân Vực Xã Đạo Đức BX- VP : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Đạo Đức277PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
3 6h0 : 17/01/20178h0 : 17/01/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA mớiLZ477-E25.4Khu Vực Bá Hiến trung Mỹ : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Trung Mỹ,Xã Bá Hiến274PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
4 6h0 : 16/01/20179h30 : 16/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa ĐZCÔNG BÌNHTDP Công Bình Thị Trấn Thanh Lãng BX- VP : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Thị trấn Thanh Lãng219PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
5 6h0 : 16/01/20178h0 : 16/01/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA mớiDCL F477-7E25.7/25 Đ Đức - Viện 8Xã Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Tam Hợp,Xã Đạo Đức1567PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
6 6h0 : 16/01/20177h0 : 16/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa ĐZDCL F477-7E25.7/ 43Thị trấn Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Thị trấn Thanh Lãng3476PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
Điện Lực Lập Thạch
7 6h0 : 22/01/20178h0 : 22/01/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA Chi Cục Thuế Lập Thạch vào cột 03 ĐT 373 ĐT 373E25.3lộ 372 trạm 110kV lập ThạchXã: Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý;(Xã Xuân Hòa gồm thôn: Văn Lãng, Xuân Phong, Hồng Thái, Gia Hòa, Núi Ngọc, Xuân Phong, Hòa Phong, Cầu Thao). : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Quang Sơn,Xã Ngọc Mỹ,Xã Thái Hòa,Xã Liễn Sơn,TT Hoa Sơn,Xã Xuân Hòa,Xã Vân Trục,Xã Tử Du8991PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
8 6h0 : 22/01/20178h0 : 22/01/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA Chi Cục Thuế Lập Thạch vào cột 03 ĐT 373 ĐT 373E25.3ĐZ373E25.3Xã Tử Du, Bàn Giản, Gạch Quang Minh, Đồng Ích(Thôn: Viên Luận, Khu tái định cư, Tân Lập, Bì La, Hạ Tchs, Xậu Chùa). : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Quang Sơn,Xã Xuân Hòa,Xã Liên Hòa,Xã Tử Du,Xã Bàn Giản,Xã Đồng ích5799PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
9 7h30 : 18/01/201715h30 : 18/01/2017Khác : Thay, nâng công suất MBA từ 250kVA lên 400kVa.Trạm Triệu Đề 4Trieu De : Thị trấn Lập Thạch1PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
10 7h30 : 17/01/201715h30 : 17/01/2017Khác : Thay, nâng công suất MBA từ 180kVA lê 320kVa.Trạm Văn Quán 4Lập Thạch : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Văn Quán298PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
11 7h30 : 17/01/201715h30 : 17/01/2017Khác : Thay, nâng công suất MBA từ 180kVA lê 250kVa.TBA CC XUÂN LÔI 4Thôn Liên Sơn xã Xuân Lôi : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Lôi126PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
12 7h30 : 16/01/201715h30 : 16/01/2017Khác : Thay, nâng công suất MBA từ 180kVA lê 320kVa.TBA XUÂN HÒA 3Xuân Hoà : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Hòa290PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
13 7h30 : 16/01/201715h30 : 16/01/2017Khác : Thay, nâng công suất MBA từ 180kVA lê 320kVa.Trạm Liễn Sơn 4Một phần xã Liễn Sơn : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Liễn Sơn328PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
Điện Lực Phúc Yên
14 7h30 : 18/01/201717h30 : 18/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây khóa lên cột, thu hồi dây cũ, chuyển cáp xuống hòm công tơ sang dây mớiLộ B---PYCE00152--|--CC thanh tứơc 2Khu Thanh Tước - P. Hùng Vương : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc258PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
15 13h0 : 17/01/201714h30 : 17/01/2017Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra HTĐ đếm đầu cựcCTY TNHH NHUNG HỒNGTBA Cty Nhung Hồng : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
16 7h0 : 17/01/20178h30 : 17/01/2017Thay công tơ định kỳ : Để tháo công tơ vô côngTBA: XN ƯƠM TƠ (Tơ Tằm)Cắt điện TBA Tơ Tằm: ( ĐZ 374 E4.3) : Phường Trưng Trắc2PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
17 7h30 : 17/01/201717h30 : 17/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Để kéo cáp mới và khóa dây lên cộtLộ A---PYCE00152--|--CC thanh tứơc 2P. Hùng Vương - TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc148PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
18 7h30 : 17/01/201717h30 : 17/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Để kéo cáp mới và khóa dây lên cộtLộ A---PYCE00150--|--K74-2P. hùng vương - TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc22PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
19 7h30 : 17/01/201717h30 : 17/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Để kéo cáp mới và khóa dây lên cộtLộ A1---PYCE00150--|--K74-2P. Hùng Vương - TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc11PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
20 15h0 : 17/01/201717h0 : 17/01/2017Thay công tơ định kỳ : Khu Đô Thị Xuân HòaHOÀI NAM 1TBA KĐT Xuân Hòa : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
21 13h30 : 17/01/201715h30 : 17/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Để kéo bổ xung dây cáp phục vụ san tảiLộ A---Tiền Châu 4Xã Tiền Châu : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc122PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
22 15h0 : 17/01/201716h30 : 17/01/2017Thay công tơ định kỳ : Để thay công tơ đầu cựcTBA: Chè Tân Bình ( Hoàng Long )Thôn Tân Bình : Phúc Yên1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
23 13h0 : 17/01/201714h30 : 17/01/2017Thay công tơ định kỳ : Để kiểm tra HTĐ đếm đầu cựcTBA: SU DOAN 304 (K29)TBA K29 : Phúc Yên1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
24 9h30 : 17/01/201711h0 : 17/01/2017Thay công tơ định kỳ : Để kiểm tra HTĐ đếm đầu cựcTBA: Nhà Nghỉ TW Đại LảiTBA Nhà Nghỉ Đại Lải : Xã Ngọc Thanh1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
25 7h30 : 17/01/20179h0 : 17/01/2017Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra HTĐ đếm đầu cực, VSCNTBA: CTY NHẬT HẰNG T1TBA Nhật Hằng : Phường Trưng Trắc2PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
26 7h30 : 17/01/201717h30 : 17/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Để kéo dây mới và khóa dây lên cộtLộ B---PYCE00150--|--K74-2P. Hùng Vương - TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc250PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
27 9h0 : 16/01/201710h30 : 16/01/2017Thay công tơ định kỳ : Để thay công tơ đầu cựcTBA: Gạch Men Thăng Long ( Chung Cư )Cắt điện TBA Chung Cư Gạch Men: 180 kVA ( ĐZ 373 PYXH) : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
28 7h0 : 16/01/20178h30 : 16/01/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực, VSCN, thí nghiệm MBA, đo tiếp địa trạmPYCE00150--TBA: K74-2*Cắt diện TBA K74 - 2: 400 kVA - ĐZ 472 Trạm căt Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc343PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
Điênh Lực Sông Lô
29 6h0 : 22/01/20178h0 : 22/01/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Cắt điện để đấu nối TBA Chi Cục Thuế Lập Thạch vào cột 03 ĐT lộ 373E25.3LỘ 372E25.3Xí nghiệp đá Tân Trung, xã Như Thụy : Sông Lô2PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
30 6h0 : 20/01/20178h0 : 20/01/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đâí nối TBA mới vào cột 08 nhánh Thành CôngDCL474-7E25.3/1TCLãng Công : Xã Lãng Công3PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
Điện Lực Tam Dương
31 9h30 : 21/01/201710h30 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nối đất CSV.Trạm CC - Thanh Vân 7KH TBA Thanh Vân 7 : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Thanh Vân181PA25TDĐiện Lực Tam Dương
32 8h30 : 21/01/20179h30 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nối đất CSV.Trạm CC - Hoàng Đan 4KH nhận điện TBA Hoàng Đan 4 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hoàng Đan198PA25TDĐiện Lực Tam Dương
33 7h30 : 21/01/201710h0 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : đấu nối TBA Thanh Vân 10 tại cột 16 trục Đạo TúDCL F371-7/1B Trục Đạo TúMột phần khu vực xã Đạo Tú, Thanh Vân, Bơm tăng áp Đạo Tú, TT Giống gia súc,... : Xã Ngọc Thanh,Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Hướng Đạo,Xã Đạo Tú,Xã Thanh Vân1909PA25TDĐiện Lực Tam Dương
34 9h30 : 21/01/201710h30 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nối đất CSV.Trạm CC - Hoàng Đan 5KH nhận điện TBA Hoàng Đan 5 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hoàng Đan280PA25TDĐiện Lực Tam Dương
35 7h30 : 21/01/20178h30 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nối đất CSV.Trạm CC - Hoàng Đan 1KH nhận điện TBA Hoàng Đan 1 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hoàng Đan526PA25TDĐiện Lực Tam Dương
36 8h30 : 21/01/20179h30 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nối đất CSV.Trạm CC Thanh Vân 5KH TBA Thanh Vân 5 : Xã Ngọc Thanh,Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hướng Đạo,Xã Thanh Vân414PA25TDĐiện Lực Tam Dương
37 11h0 : 21/01/201712h0 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nối đất CSV.TBA An Hòa 6KH nhận điện TBA An Hòa 6 : Thị trấn Hợp Hòa,Xã An Hòa210PA25TDĐiện Lực Tam Dương
38 10h0 : 21/01/201711h0 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nối đất CSV.Trạm CC - Diên LâmKH nhận điện từ TBA Diên Lâm : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Duy Phiên355PA25TDĐiện Lực Tam Dương
39 10h0 : 21/01/201711h0 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nối đất CSVTBA Hoàng Đan 7KH nhận điện từ TBA Hoàng Đan 7 : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hướng Đạo,Xã Hoàng Đan508PA25TDĐiện Lực Tam Dương
40 9h0 : 21/01/201711h0 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nối đất CSV.Hoàng Đan 3KH nhận điện từ TBA Hoàng Đan 3. : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã An Hòa,Xã Hoàng Đan57PA25TDĐiện Lực Tam Dương
41 7h30 : 21/01/201710h0 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : đấu nối TBA Đạo Tú 9 tại cột 166 đ.trDCL F474-7/154 E25.5KHu vực xã Duy Phiên, Hoàng Đan, XZ 72 nhà máy Hoa Quả : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hoàng Hoa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Hướng Đạo,Xã Đạo Tú,Xã An Hòa,Xã Duy Phiên,Xã Hoàng Đan3569PA25TDĐiện Lực Tam Dương
42 10h30 : 21/01/201711h30 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nối đất CSV.TBA Thanh Vân 9KH nhận điện từ TBA Thanh Vân 9 : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Thanh Vân148PA25TDĐiện Lực Tam Dương
43 8h0 : 18/01/20179h30 : 18/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay AB lộ A; Lắp dây nối đất CSV.TBA Thanh Vân 8Khách hàng TBA Thanh Vân 8 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Thanh Vân309PA25TDĐiện Lực Tam Dương
44 10h0 : 18/01/201711h30 : 18/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay AB lộ B; Lắp dây nối đất CSVTBA Đạo Tú 1Xã Đạo Tú : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đạo Tú,Xã Duy Phiên263PA25TDĐiện Lực Tam Dương
45 13h30 : 18/01/201715h0 : 18/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay AB lộ A; Lắp dây nối đất CSVTDCE00057--|--TBA - AN HOA 4Khách hàng nhận điện TBA AN Hòa 4 : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã An Hòa275PA25TDĐiện Lực Tam Dương
46 5h0 : 18/01/20177h0 : 18/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối TBA Suối Đùm.TBA Đồng Tĩnh 10KH nhận điện từ TBA Đồng Tĩnh 10. : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Đồng Tĩnh220PA25TDĐiện Lực Tam Dương
47 15h0 : 18/01/201716h30 : 18/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay AB lộ A; Lắp dây nối đất CSV.TBA An Hòa 5KH nhận điện từ TBA An Hòa 5 : Thị trấn Hợp Hòa,Xã An Hòa203PA25TDĐiện Lực Tam Dương
48 10h30 : 17/01/201712h0 : 17/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp bổ xung 01 AB; Lắp dây nối đất CSV.TĐC HT ( HT 5 )KH nhận điện TBA TĐC Hợp Thịnh : Thị trấn Hợp Hòa1PA25TDĐiện Lực Tam Dương
49 9h30 : 17/01/201710h30 : 17/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay AB lộ; Lắp dây nối đất CSV.TBA Lê lợimột phần Xã Hợp Thịnh : Thị trấn Hợp Hòa1PA25TDĐiện Lực Tam Dương
50 8h0 : 17/01/20179h30 : 17/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp bổ xung 01 AB lộ; Lắp dây nối đất CSV.Hop Thinh 3TBA Hợp Thịnh 3 : Thị trấn Hợp Hòa1PA25TDĐiện Lực Tam Dương
Điện Lực Tam Đảo
51 6h0 : 22/01/201713h0 : 22/01/2017Khác : de sua chua luoi dienLỘ 377E4.3 TRẠM 110 VĨNH YÊNNhà Máy Z95 và Thôn Minh Hông ,xã Minh Quang : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Minh Quang148PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
52 6h0 : 22/01/201713h0 : 22/01/2017Khác : dê chuyen luoi dienCD1 Z95Hồ Sơn : 142PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
53 7h30 : 19/01/20179h0 : 19/01/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đau cưc MBAHội Nông dânKim Long _ Tam Dương : TP Vĩnh Yên1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
54 13h0 : 19/01/201714h30 : 19/01/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đau cuc MBABảo Quân 6Minh Quang-Tam Đảo : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
55 15h0 : 19/01/201716h30 : 19/01/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đauf cưc MBABảo Quân 7Minh Quang-Tam Đảo : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
56 9h30 : 19/01/201711h0 : 19/01/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đau cưc MBANHA DDUONG TD-BCAThị Trấn Tam đảo : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
57 7h30 : 19/01/20179h0 : 19/01/2017Khác : kiêm tra HTDD đau cưc MBACTY CTN va MT SO 1 VPthi tran Tam dao : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
58 9h30 : 19/01/201711h0 : 19/01/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ ,TI đau cưc MBATân Phát - T1-250Minh quang Tam đao : Thị trấn Tam Đảo3PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
59 15h0 : 19/01/201716h30 : 19/01/2017Thay công tơ định kỳ : Kiêm tra HTDD đaafu cưc MBATT Văn hóa TTHồ Sơn-Tam Đảo : Xã Hợp Châu1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
60 7h0 : 18/01/201714h0 : 18/01/2017Khác : Thay MBA Lên 400 kvaYên Dương 1- Đồng QuangĐồng Quang-Yên Dương : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Yên Dương312PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
61 5h0 : 18/01/20177h0 : 18/01/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : đau noi tba dong mo 2F971-7/7 TGYD Đạo Trù 2Xã đao trù tam dao : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Đạo Trù,Xã Bồ Lý,Xã Đại Đình1636PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
62 5h0 : 18/01/20177h0 : 18/01/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : dau noi TBA Bôf ly 9CD NHÁNH BỒ LÝ 3xa bo ly -tam dao : Thị trấn Tam Đảo,Xã Đạo Trù,Xã Bồ Lý,Xã Đại Đình284PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
63 7h0 : 18/01/201714h0 : 18/01/2017Khác : THay MBA Nâng công suât 250KVAYên Dương 6Yên dương : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Yên Dương183PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
64 7h0 : 18/01/201714h0 : 18/01/2017Khác : Thay MBA Nâng công suât lên 400 KVAYên Dương 5yen dương Tam đao : Thị trấn Tam Đảo,Xã Yên Dương,Tam Đảo299PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
Điện Lực Vĩnh Tường
65 6h0 : 22/01/20178h0 : 22/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối ĐZ 22KV vào TBA Thôn Táo sau dịch chuyểnREC473E25.5/31TT Thổ Tang, TT Vĩnh Tường, xã Thượng Trưng, Tân Cương, Phú Thịnh, xã Tuân Chính, Lý Nhân : Tỉnh Vĩnh Phúc,TP Vĩnh Yên,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Thị Trấn Thổ Tang,Xã Tân Cương,Xã Phú Thịnh2478PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
66 6h0 : 22/01/20178h0 : 22/01/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Lắp xà đỡ FCO, đấu nối ĐZ 35KV vào TBA mới XDDCLF373-7E25.5/59Cty may việt thiên,BVĐK,cty mỹ phẩm,cty 3-5,Xã minh châu,An Tuong,phu Đa ,vĩnh Ninh,Vĩnh Thịnh,Cty FLC : Phường Khai Quang,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Vũ Di,Xã Tứ Trưng,Xã An Tường,Xã Vĩnh Thịnh673PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
67 7h0 : 22/01/20179h0 : 22/01/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Lắp xà RN, đấu nối ĐZ 22KV cấp điện cho TBA - TTTM Thổ Tang 2F471-7E25.5/1-LUNGNGOAI 3Xã Lũng Hòa : Vĩnh Tường3PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
68 5h30 : 21/01/201716h30 : 21/01/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Cải tạo kết cấu phần sắt, thay xà, sứ, DCL, ghế TT-TBACC huyện lỵThi tran vinh tuong. : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường50PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
69 5h30 : 21/01/20176h30 : 21/01/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Tháo lèo NR vào TBA Huyện lỵF473-7E25.5/1N.TANTT Vĩnh Tường : Phường Liên Bảo,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Thị Trấn Thổ Tang,Xã An Tường1187PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
70 7h30 : 21/01/201717h0 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Bảo dưỡng các DCL 35KV xuống MBA, TN và VSCN -TBACD Tram C.ty Việt anh 1CTy Việt Anh : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
71 15h30 : 21/01/201716h30 : 21/01/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Đấu lèo NR vào TBA Huyện LỵF473-7E25.5/1N.TANTT Vĩnh Tường : Phường Liên Bảo,Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Thị Trấn Thổ Tang,Xã An Tường1187PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
72 5h0 : 19/01/20177h0 : 19/01/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Sang dây, đấu nối NR đường dây 22KV vào TBA Cao Đại 7F471-7E25.5/1-N.CAO ĐẠIXã Cao Đại : TP Vĩnh Yên,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Cao Đại9PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
73 9h0 : 19/01/201710h0 : 19/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo đầu cáp xuất tuyến 0,4KV lộ B, lắp mới HTĐĐ trừ phụCC trạm Nghĩa Hưng 2Xa Nghia Hung : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Nghĩa Hưng,Thị Trấn Thổ Tang150PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
74 6h0 : 19/01/201712h0 : 19/01/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Dựng cột, lắp thiết bị, đấu nối ĐZ 22KV cấp điện cho TBA Đại Đồng 8Trạm Đại Đồng 1Xã Đại Đồng : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Đại Đồng,Xã Vĩnh Sơn824PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
75 14h30 : 19/01/201715h30 : 19/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp thêm AB 0,4KV, lắp mới HTĐĐ trừ phụCC TBA Nghĩa Hưng 6Xã Nghĩa Hưng - Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường,Xã Nghĩa Hưng209PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
76 9h0 : 18/01/201710h0 : 18/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dòng tiếp địa CSV, lắp mới công tơ trừ phụCD Tram yên lập 2Xa Yen Lap : Thị trấn Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
77 7h0 : 18/01/20179h0 : 18/01/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Lắp xà RN, đấu nối ĐZ 22KV cấp điện cho TBA Thổ Tang 9CD Tram Thổ tang 3Xa tho tang : Vĩnh Tường1PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
Điện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
78 7h30 : 21/01/20178h30 : 21/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Tra lại chì trạm tụ TBN 3039 TGĐT.CD73E25.6 - lộ 371E25.6khu lai sơn đồng tâm vĩnh yên vĩnh phúc : TP Vĩnh Yên812PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
79 12h0 : 19/01/201718h0 : 19/01/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thu hồi dây cũ, lắp xà cách điện, đấu nối đường dây, tháo, căng lại dây dẫnLộ 475E4.3lam sơn-đồng tâm VY-VP : Phường Khai Quang2PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
80 6h0 : 18/01/20177h30 : 18/01/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tách lèo NR nhà máy nướcMC 373 E4.3Thanh Trù : TP Vĩnh Yên3PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
81 6h0 : 18/01/20178h0 : 18/01/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối đường dây 22kV và TBA Chiếu sáng XD mới 75kVA tại cột 25 đường trục.Lộ 471E25.6Khu Hội Hợp, Đồng Tâm, Tích Sơn, Định Trung. : Phường Tích Sơn,TP Vĩnh Yên4880PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
82 13h0 : 16/01/201716h30 : 16/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Dịch chuyển tủ TCT3B1 TBA DCSHTĐ.Lộ B---KHU DAN CU SONG HONG THU DOTích sơn vy : TP Vĩnh Yên5PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
83 9h30 : 16/01/201711h0 : 16/01/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh CN, thí nghiệm định kỳ MBA, đo tiếp địa trạm, thay dây dòng CSV và xử lý tiếp xúc đầu cốt lộ A,CTBA An Định 1Khu Dân cư An Định 1 : TP Vĩnh Yên208PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên