Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Friday, February 24, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 24
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Phúc Yên
1 7h0 : 18/02/201717h30 : 18/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Để thay trả lại MBA 750 kVATBA: CT.CP VIGLACERA T.LONG 750+2500 KVAP. Phúc Thắng : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
2 7h30 : 18/02/20179h30 : 18/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ đỡ cầu chì TTK , thay dây dòng CSVTBA Khu GaPhương Trưng Nhị TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc302PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
3 9h30 : 15/02/201711h0 : 15/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha 1 giá và VSCNTBA: ĐỒNG SƠN T10Cắt điện TBA Đồng Sơn 10: 400 kVA ( ĐZ 477 E25.1) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Phúc Thắng97PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
4 7h30 : 15/02/20179h0 : 15/02/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha 1 giá và VSCNTBA: PHÚC THẮNG 6Cắt điện TBA Phúc Thắng 6: 400 kVA ( ĐZ 477 E25.1) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Phúc Thắng307PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
5 7h30 : 15/02/20178h30 : 15/02/2017Thay công tơ định kỳ : Tháo công tơ vô công đầu cựcGÒ GIÀCắt điện TBA Gò Già: 100 kVA ( ĐZ 376 E4.3) : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
6 9h0 : 15/02/201710h0 : 15/02/2017Thí nghiệm định kỳ : Kiểm tra HTĐ đếm đầu cực và xác định dây mạchTBA: Trung Đoàn 113Cắt điện TBA Trung Đoàn 113: 250 kVA ( ĐZ 373 PYXH) : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
7 13h0 : 15/02/201714h30 : 15/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu cực và VSCNTBA: TUẤN TÀICắt điện TBA Tuấn Tài: 750 kVA ( ĐZ 973 TGPY) : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc110PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
8 15h0 : 15/02/201716h30 : 15/02/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ + TI đầu cực và VSCNTBA BƠM TIỀN CHÂUXã Tiền Châu - TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Đồng Xuân391PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
Điênh Lực Sông Lô
9 15h0 : 18/02/201716h0 : 18/02/2017Khác : VSCN, sử lý tiếp xúcTrạm Phương khoan 3xã Phương Khoan : Sông Lô,Xã Phương Khoan261PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
Điện Lực Tam Dương
10 8h0 : 15/02/201712h0 : 15/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo cáp bổ xung lộ A từ tủ hạ áp đến cột 4A; Lắp bổ xung 01 AB lộ.TBA XÓM CAO 2KH nhận điện TBA Xóm Cao 2. : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa218PA25TDĐiện Lực Tam Dương
11 10h0 : 14/02/201712h0 : 14/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây lộ B & Kết hợp TNĐK.Trạm CC - Liên HạKH nhận điện TBA Liên Hạ : Thị trấn Hợp Hòa,Xã Duy Phiên165PA25TDĐiện Lực Tam Dương
Điện Lực Vĩnh Tường
12 7h0 : 19/02/20179h0 : 19/02/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Lắp xà RN, đấu nối ĐZ 22KV cấp điện cho TBA CTy Hoàng Đạt 2500KVAF471-7E25.5/2 NR.TRUONGGIANGTT Thổ Tang - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc : Vĩnh Tường,Thị trấn Vĩnh Tường7PA25VTĐiện Lực Vĩnh Tường
Điện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
13 10h0 : 19/02/201712h0 : 19/02/2017Thay công tơ định kỳ : cắt điện TBA để thay TI định kỳ đầu nguồnCTYCPPT HA TANG VP - 180kVA - 476Khu CN khai Quang phường Khai Quang : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
14 8h0 : 19/02/201710h0 : 19/02/2017Thay công tơ định kỳ : cắt điện TBA để thay TI định kỳCông ty TNHH JAHWA VI NA ( T2 )khu cong nghiep : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
15 9h12 : 19/02/20179h18 : 19/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển PT cấp điện về cơ bản.CDF38 Lộ 476E4.3Khu công nghiệp khai quang : TP Vĩnh Yên17PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
16 5h30 : 19/02/20176h0 : 19/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Để chuyển PT cấp điện.CDF38 Lộ 476E4.3Khu công nghiệp khai quang : TP Vĩnh Yên17PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
17 6h0 : 19/02/20179h0 : 19/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay DCL Cty OREM.Lộ 476E4.3Khu công nghiệp Khai Quang phường KQ : Phường Khai Quang,TP Vĩnh Yên5PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
18 13h30 : 16/02/201715h0 : 16/02/2017Thí nghiệm định kỳ : cắt điện TBA để thí nghiệm định kỳ MBATBA Trần PhúPhường Liên Bảo-VY-VP : TP Vĩnh Yên349PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
19 15h0 : 16/02/201716h30 : 16/02/2017Thay công tơ định kỳ : cắt điện TBA để thay công tơ định kỳ đầu cựcCTY CP MÔI TRƯỜNG DV VĨNH YÊN - TBA 50kVA - 372khai quang-Vy-VP : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
20 8h0 : 16/02/201710h0 : 16/02/2017Thí nghiệm định kỳ : cắt điện để thí nghiệm định kỳ MBACTY CAP THOAT NUOC (M2 H.HOP)Hội Hợp : TP Vĩnh Yên1PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
21 6h0 : 15/02/20179h0 : 15/02/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp xà, sứ, kéo dây, lấy độ võng, đấu nối TBA Thanh Giã 3 XD mới. Tại cột DCLF372-7E4.3/1 NR. T2DC2.DCLF372-7E4.3/1NRKQ - Lộ 372E4.3Khu Khai Quang, Thanh Giã... : TP Vĩnh Yên,Phúc Yên1797PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
22 7h45 : 14/02/201710h0 : 14/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo vỡ bó gọn cáp sau công tơLộ C---Gốc Vừng 1khu gốc vừng-liên bảo VY-VP : TP Vĩnh Yên117PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
Điện Lực Yên Lạc
23 8h0 : 17/02/201712h0 : 17/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Cắt điện trạm đo đếm Thiên sơn thay hòm công tơ cũ hỏngYLDK00148--|--Thiên SơnKhu vực Cầu củi - Tam Dương - Vĩnh Phúc : Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
24 13h0 : 17/02/201716h30 : 17/02/2017Sửa chữa thường xuyên : Cắt điện TBA thay hòm công tơ đầu cực cũ hỏngYLDK00152--|--Cửu LongKhu Cầu Củi - Tam Dương - Vĩnh Phúc : Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc