Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, December 8, 2016
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 65
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Bình Xuyên
1 9h0 : 17/12/201611h0 : 17/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA 400KVA = 250KVA và các thiết bịDCL F 477-7E25.7/77Thị Trấn Thanh lãng BX -Vĩnh Phúc : Thị trấn Thanh Lãng,Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh3079PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
2 8h0 : 17/12/201612h0 : 17/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA 250KVA = 400KVA và các thiết bịCẦU ĐÁCầu Đá - Tam Hợp : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Tam Hợp311PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
3 8h30 : 16/12/201612h0 : 16/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA 560KVA = 250KVA và các thiết bịTÁI ĐỊNH CƯ SƯ 304Toàn bộ khách hàng thuộc khu giãn dân sư 304 Bình Xuyên Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Tam Hợp,Xã Quất Lưu110PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
4 8h30 : 16/12/201612h0 : 16/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA từ 250=400KVA và các thiết bịGIÃN DÂN BÁ THIỆNXã Bá Hiến - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc : Bình Xuyên,Thị trấn Hương Canh,Xã Bá Hiến245PA25BXĐiện Lực Bình Xuyên
Điện Lực Lập Thạch
5 5h0 : 16/12/201616h30 : 16/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Nâng công suất điện áp đường dây từ 10kV lên 22kVLZ977E25.3Xã Xuân Lôi, Tiển Lữ, Đồng Ích, Văn Quán, Đình Chu, C3 Văn Quán : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Lôi,Xã Tiên Lữ,Xã Văn Quán,Xã Đình Chu1458PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
6 5h0 : 15/12/201616h30 : 15/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Nâng cấp điện áp đường dây từ 10kV lên 22kVLZ977E25.3Xã Xuân Lôi, Tiển Lữ, Đồng Ích, Văn Quán, Đình Chu, C3 Văn Quán : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Lôi,Xã Tiên Lữ,Xã Văn Quán,Xã Đình Chu1458PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
7 5h0 : 14/12/201616h30 : 14/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Nâng cấp điện áp từ 10kV lên 22kVLZ977E25.3Xã Xuân Lôi, Tiển Lữ, Đồng Ích, Văn Quán, C3 Văn Quán : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Lôi,Xã Tiên Lữ,Xã Văn Quán,Xã Đình Chu1458PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
8 7h30 : 14/12/201610h30 : 14/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Hoán Chuyển MBATrạm Văn Quán 2Xã Văn Quán: Làng Cầu, Làng Cả, Xuân Quang Nam : Thị trấn Lập Thạch,Xã Văn Quán,Xã Đình Chu217PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
9 7h30 : 14/12/201610h0 : 14/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Hoán Chuyển MBATBA CC XUÂN LÔI 2Mot phan xa Xuan Loi : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Lôi404PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
10 8h0 : 12/12/20169h0 : 12/12/2016Khác : Nâng công suất MBA Liên Hòa 3trạm Liên Hoà 1(35)Liên Hoà : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Liên Hòa260PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
11 9h0 : 12/12/201613h0 : 12/12/2016Khác : Nâng công suất MBATrạm Liên Hoà 3Mot phan xã Liên Hoà : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Hòa,Xã Liên Hòa381PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
12 8h0 : 12/12/201613h0 : 12/12/2016Khác : Nâng công suất MBA Liên Hòa 3Trạm Liên Hoà 3Mot phan xã Liên Hoà : Lập Thạch ,Thị trấn Lập Thạch,Xã Xuân Hòa,Xã Liên Hòa381PA25LTĐiện Lực Lập Thạch
Điện Lực Phúc Yên
13 6h30 : 14/12/201611h30 : 14/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Để chuyển ĐZ 0.4kV sang ĐZ mớiLộ B---CC Trạm Hợp Tiến 2Khu Hợp Tiến : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc,Phường Đồng Xuân22PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
14 6h30 : 14/12/201611h30 : 14/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Để chuyển ĐZ 0.4kV sang ĐZ mớiLộ D+E---CC Trạm Hợp Tiến 2Khu Hợp Tiến : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc219PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
15 6h30 : 13/12/201611h30 : 13/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Để chuyển ĐZ 0.4kV sang ĐZ mớiLộ C---CC Hợp Tiến 1Khu Hợp Tiến : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc58PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
16 13h0 : 13/12/201617h0 : 13/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Để thay MBA Xuân Hòa 5 từ 250 kVA lên 400 kVADCLF 474-7/58 Trạm cắt XHP. Xuân Hòa - TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc1186PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
17 7h0 : 13/12/201611h30 : 13/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Để thay MBA từ 250 kVA lên 400 kVATBA: AN LẬP 3Cắt điện TBA An Lập 3 ( 471 TCXH) : Phường Trưng Trắc1PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
18 13h0 : 13/12/201617h0 : 13/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA từ 250kVA lên 400 kVATBA Xuân Hòa 5P. Xuân Hòa - TX Phúc Yên : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc170PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
19 6h30 : 13/12/201611h30 : 13/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Để chuyển ĐZ 0.4kV sang ĐZ mớiLộ D---CC Hợp Tiến 1Khu Hợp Tiến : Phúc Yên,Phường Trưng Trắc18PA25PYĐiện Lực Phúc Yên
Điênh Lực Sông Lô
20 5h0 : 16/12/201616h30 : 16/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Nâng cấp điện áp từ 10kV lên 22kVDZ977E25.3Xã Yên Thạch, Đồng Thịnh, CTy Gốm, Nguyễn Thị Hồng : Sông Lô,Huyện Sông Lô,Xã Yên Thạch257PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
21 5h0 : 15/12/201616h30 : 15/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Nâng ĐZ lên 22kVF997-7/24Sông Lô : Sông Lô11PA25SLĐiênh Lực Sông Lô
Điện Lực Tam Dương
22 12h0 : 16/12/201618h0 : 16/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Thí nghiệm đk các thiết bị C42.MC 474E25.5khu vực xã Hoàng Lâu, Hoàng Đan, NM Hoa quả, NM XZ, ... : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Hoàng Hoa,Xã Đồng Tĩnh,Xã Hướng Đạo,Xã Đạo Tú,Xã An Hòa,Xã Duy Phiên,Xã Hoàng Đan,Xã Hoàng Lâu4608PA25TDĐiện Lực Tam Dương
23 6h0 : 13/12/201613h0 : 13/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa trên lưới điện.Lộ 475E25.6Một phần khu vực xã Thanh Vân, KH: Nguyễn thị Đặt, DN Ngọc Tú, Công nghệ NT, Mooxie. : Tam Dương,Thị trấn Hợp Hòa,Xã Thanh Vân,Xã Duy Phiên956PA25TDĐiện Lực Tam Dương
Điện Lực Tam Đảo
24 8h0 : 13/12/20169h0 : 13/12/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đâu cưc MBA.Danh thang Tay ThienĐại đình : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Hợp Châu4PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
25 13h30 : 13/12/201614h30 : 13/12/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đâu cưc MBA.630-Z92-LO 971Nhà Máy Z92-Quang Hà : Thị trấn Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
26 10h0 : 13/12/201611h0 : 13/12/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đâu cưc MBA.Thôn 1Thôn 1 thị trấn Tam Đảo : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo69PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
27 13h30 : 12/12/201614h30 : 12/12/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đâu cưc MBA.Chieu sang QL2B T3-100Hợp Châu : Xã Hợp Châu1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
28 8h50 : 12/12/20169h50 : 12/12/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đâu cưc MBA.Chieu sang QL2B T2-100Kim Long-Tam Dương : Xã Hợp Châu1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
29 7h30 : 12/12/20168h30 : 12/12/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đâu cưc MBA.Đồng ĂngĐồng Ăng-Kim Long : Tam Đảo1PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
30 10h0 : 12/12/201611h0 : 12/12/2016Thay công tơ định kỳ : Thay TI đâu cưc MBA.Hợp Thànhkim long : Tam Đảo,Thị trấn Tam Đảo,Xã Hợp Châu40PA25TMĐiện Lực Tam Đảo
Điện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
31 14h30 : 18/12/201616h0 : 18/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đảo lèo tại cột 68 sang cột 11MV do không đồng vị phaDCLF 371-7E4.3/56Liên bảo : TP Vĩnh Yên2026PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
32 6h0 : 18/12/201610h0 : 18/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : tách lèo cột 53 và lắp DCLF MVĐoạn CDF37-CD70Khai Quang : TP Vĩnh Yên991PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
33 6h0 : 18/12/201614h0 : 18/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn lưới điệnDCLF372-7E4.3/5BNRKQ2 - Lộ 372E4.3Khai Quang : TP Vĩnh Yên1013PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
34 14h30 : 18/12/201616h0 : 18/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Khai QuangDCLF372-7E4.3/5BNRKQ2 - Lộ 372E4.3Khai Quang : TP Vĩnh Yên1013PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
35 6h0 : 18/12/201614h0 : 18/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp DCLF tại cột 56, 67 căng dây lấy độ võng.DCLF 371-7E4.3/56Liên bảo : TP Vĩnh Yên2026PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
36 14h30 : 18/12/201616h30 : 18/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu lèo tại cột 53Đoạn CDF37-CD70Khai Quang : TP Vĩnh Yên991PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
37 6h0 : 18/12/201610h0 : 18/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : tách lèo cột 53 và lắp DCLF MV tại cột 41/371 chung cột 48/372E4.3.Lộ 372E4.3Khai Quang : TP Vĩnh Yên,Phúc Yên2375PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
38 7h0 : 17/12/201614h0 : 17/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Hoán chuyển MBA với TBA Quán TiênTBA Vinh Thịnh 1Khu Vinh Thịnh, phường KHai Quang : TP Vĩnh Yên173PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
39 7h0 : 17/12/201614h0 : 17/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Hoán chuyển MBA Quán Tiên với MBA Vinh Thịnh 1TBA QUÁN TIÊNHội Hợp. : TP Vĩnh Yên335PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
40 6h0 : 14/12/201616h0 : 14/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớnDCL471-7E25.6/22HH1Đồng Tâm : TP Vĩnh Yên901PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
41 6h0 : 13/12/201613h0 : 13/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn ngày 13DCLF471-7E25.6/1 HH1Hội Hợp : TP Vĩnh Yên1320PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
42 6h0 : 13/12/201613h0 : 13/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớnLộ 475E25.6Đồng Tâm Vĩnh Yên : TP Vĩnh Yên4793PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
43 6h0 : 12/12/201616h0 : 12/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn ngày 12DCLF471-7E25.6/1 HH1Hội Hợp : TP Vĩnh Yên1320PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
44 7h30 : 12/12/201611h0 : 12/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Thu hồi cột cũ và lấy lại độ võng từ cột 7A1 đến cột 7A1-2 TBA Tỉnh Ủy 1Lộ B---Khu dân cư Tỉnh Ủy T1Đồng Tâm : TP Vĩnh Yên17PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
45 7h30 : 12/12/201611h0 : 12/12/2016Sửa chữa thường xuyên : Thu hồi cột 7A1-1 lấy lại độ võng từ cột 7A1-7A1-2 DZ 400VLộ A---Khu dân cư Tỉnh Ủy T1Khu DC tỉnh Ủy Phường Đồng Tâm : TP Vĩnh Yên66PA25VYĐiện Lực Thành Phố Vĩnh Yên
Điện Lực Yên Lạc
46 4h30 : 17/12/20165h0 : 17/12/2016Khác : Cắt điện ĐZ 477 NR Báo Văn chuyển phương thức cấp điệnF477-7E25.6/2BáoVănKhu vực Xã Đồng Văn - Yên Lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Đồng Văn1865PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
47 12h0 : 17/12/201612h30 : 17/12/2016Khác : Mất điện phục vụ chuyển PT cấp điện ĐZDCLF475-7E25.10/1Tam KỳKhu vực xã Đại Tự : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc1246PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
48 8h0 : 17/12/201612h0 : 17/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vu sửa chữa đường dâyDai TuKhu vực thôn Đại tự - xã Đại tự : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Đại Tự539PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
49 13h30 : 17/12/201616h30 : 17/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ sửa chữa đường dâyDCLF477-7E25.10/27 Yên ĐồngKhu vực Yên Đồng , Đại Tự , Liên Châu : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc406PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
50 11h0 : 17/12/201611h30 : 17/12/2016Khác : Cắt điện ĐZ 477 NR Báo Văn chuyển về phương thức cơ bản.F477-7E25.6/2BáoVănKhu vực Xã Đồng Văn - Yên Lạc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Đồng Văn1865PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
51 8h0 : 17/12/20168h30 : 17/12/2016Khác : Mất điện phục vụ chuyển PT cấp điện ĐZDCLF475-7E25.10/1Tam KỳKhu vực xã Đại Tự : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc1246PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
52 4h0 : 16/12/201611h0 : 16/12/2016Thí nghiệm định kỳ : Cắt điện ĐZ phục vụ thí nghiệm định kỳ MC 372E25.5372E25.5Khu vưc Nhà Máy thép đặc biệt 1 : Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
53 4h0 : 16/12/201611h0 : 16/12/2016Thí nghiệm định kỳ : Cắt điện ĐZ phục vụ thí nghiệm định kỳ MC 374 E25.5RG62VT-YLKhu vực thôn Hùng Vỹ - xã Đồng Văn : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc327PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
54 16h0 : 16/12/201617h0 : 16/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện ĐZ phục vu đấu lèo cột 32MC377E25.6Khu vực xã Đồng Văn - Yên lạc - Vĩnh Phúc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Đồng Văn133PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
55 6h0 : 16/12/201617h0 : 16/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện ĐZ phục phụ thay đây dẫn đoạn sau DCLF33CDF33Khu vực xã Đồng Văn - Yên Lạc - Vĩnh Phúc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Đồng Văn125PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
56 6h0 : 16/12/20167h0 : 16/12/2016Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện ĐZ phục vụ tách lèo cột 32 đường trục 377E25.6MC377E25.6Khu vực xã Đồng Văn - Yên lạc - Vĩnh Phúc : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc,Xã Đồng Văn133PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
57 8h0 : 15/12/201612h0 : 15/12/2016Khác : Cắt điện TBA phục vụ hoán đổi MBAĐại Tự 9Khu vực xã Đại Tự : Yên Lạc,Thị trấn Yên Lạc156PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
58 8h0 : 15/12/201612h0 : 15/12/2016Khác : Cắt điện TBA phục vụ hoản đổi MBATrung Kiên 5Khu vực xã Trung kiên - Yên Lạc - VP : Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
59 8h0 : 15/12/201610h0 : 15/12/2016Khác : Cắt điện TBA phục vụ thay công tơ định kỳ vệ sinh công nghiệp TBADCL375-7E25.10/1 Tân ThịnhKhu vực xã Nguyệt Đức : Thị trấn Yên Lạc2PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
60 10h3 : 15/12/201611h30 : 15/12/2016Thay công tơ định kỳ : Cắt điện TBA thay công tơ định kỳDAU TAM TOXã Nguyệt Đức - Yên Lạc - Vĩnh Phúc : Thị trấn Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
61 13h0 : 14/12/201614h0 : 14/12/2016Thay công tơ định kỳ : Cắt điện TBA thay công tơ định kỳTRAM XỬ LÝ RÁC THẢI TỀ LỖKhu vực làng nghề Tề Lỗ : Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
62 8h0 : 14/12/201612h0 : 14/12/2016Khác : Cắt điện phục vụ hoán chuyển MBAThu Ich 1Thôn Thủ ích - Xã Liên Châu - Yên Lạc - VP : Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
63 8h0 : 14/12/201612h0 : 14/12/2016Khác : Cắt điện TBA phục vụ Hoán đổi MBATrung Kien 3Khu vưc xã Trung kiên - Yên lạc - VP : Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
64 8h0 : 13/12/20169h0 : 13/12/2016Thay công tơ định kỳ : Cắt điện TBA thay công tơ định kỳTBA Việt Nga Sinh HoạtKhu Vực xã Đồng Văn - Yên Lạc : Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc
65 9h30 : 13/12/201610h30 : 13/12/2016Thay công tơ định kỳ : Cắt điện TBA thay công tơ định kỳTBA ANH DUCKhu Cầu củi - Tam dương - Vĩnh phúc : Thị trấn Yên Lạc1PA25YLĐiện Lực Yên Lạc