Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Monday, February 26, 2018

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

 Tên đơn vị: Điện lực Vĩnh Tường – Công ty  Điện lực Vĩnh Phúc

-Nơi đặt trụ sở: TT Thổ Tang - H Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc

-Ngày thành lập: 30/ 6/1996, tên gọi: Chi nhánh điện Vĩnh lạc

-Tháng 6/2010, Chi nhánh điện Vĩnh Tường được đổi tên thành Điện lực Vĩnh Tường 

                                         

Trụ sở Điện lực Vĩnh tường

-Tổng số lao động: 40 CBCNV:

Về trình độ chuyên môn: Kỹ sư, cử nhân 6 đ/c và 34 CBCNV có trình độ cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật .

-   Cơ cấu tổ chức của Điện lực Vĩnh Tường:  

 Ban Giám đốc

            Phòng kế hoạch - Kỹ thuật  và An toàn

            Phòng kinh doanh tổng hợp

Đội sản xuất

Tổ Viễn thông.

Công tác quản lý kỹ thuật:

-Tổng số km đường dây trung áp: 187,85km: (tài sản ĐL: 175km; khách hàng: 12,84km).

-Tổng số km đường dây hạ áp: 43,971km

- TBA Trung gian Ngũ Kiên: 2x3150kVA-35/10kV

- TBA phân phối tài sản Điện lực: 136 trạm/140 máy với tổng công suất là: 39.030kVA

- TBA phân phối là tài sản khách hàng: 38 trạm/43 máy với tổng công suất là: 17.025kVA

Công tác kinh doanh:

*Hợp đồng các trạm chuyên dùng: 70  hợp đồng

*Hợp đồng sinh hoạt và mục đích khác: 6194 trong đó: (S.Hoạt:  5777, MĐK: 418)

-Công tơ sau trạm công cộng: 1pha cơ khí: 5856; công tơ 3 pha cơ khí sau:  234

-Công tơ sau trạm chuyên dùng: 1 pha cơ khí: 07; Công tơ 3 pha cơ khí: 205

-Công tơ 3 pha điện tử trạm công cộng:  16; Công tơ 3 pha điện tử trạm chuyên dùng: 38

-Công tơ 3 pha điện tử đo ranh giới, đầu nguồn:  22 

Kinh doanh viễn thông:

-Quản lý vận hành 10 BTS; và khoảng 70km cáp quang; 483 thuê bao CDMA

 Một số kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 và dự kiến năm 2011.

 

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị

9 tháng đầu

năm 2011

Dự kiến

năm 2011

Năm 2010

tăng (+);

giảm (-)

  năm 2010

1

Điện thương phẩm

106 kWh

86,87

110

90.3

+19,7

2

Doanh thu

106 đồng

77,8

107,3

74,1

+33,2

3

Giá bình quân

đ/kWh

985,3

1004,1

741,33

+262,77

4

Tổn thất

%

2,79

2,6

3,75

-1,15

5

D thu Viễn thông

Đồng

431.647.810

561.647.810

 

 

 

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

 Tên đơn vị: Điện lực Vĩnh Tường – Công ty  Điện lực Vĩnh Phúc

-Nơi đặt trụ sở: TT Thổ Tang - H Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc

-Ngày thành lập: 30/ 6/1996, tên gọi: Chi nhánh điện Vĩnh lạc

-Tháng 6/2010, Chi nhánh điện Vĩnh Tường được đổi tên thành Điện lực Vĩnh Tường 

                                         

Trụ sở Điện lực Vĩnh tường

-Tổng số lao động: 40 CBCNV:

Về trình độ chuyên môn: Kỹ sư, cử nhân 6 đ/c và 34 CBCNV có trình độ cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật .

-   Cơ cấu tổ chức của Điện lực Vĩnh Tường:  

 Ban Giám đốc

            Phòng kế hoạch - Kỹ thuật  và An toàn

            Phòng kinh doanh tổng hợp

Đội sản xuất

Tổ Viễn thông.

Công tác quản lý kỹ thuật:

-Tổng số km đường dây trung áp: 187,85km: (tài sản ĐL: 175km; khách hàng: 12,84km).

-Tổng số km đường dây hạ áp: 43,971km

- TBA Trung gian Ngũ Kiên: 2x3150kVA-35/10kV

- TBA phân phối tài sản Điện lực: 136 trạm/140 máy với tổng công suất là: 39.030kVA

- TBA phân phối là tài sản khách hàng: 38 trạm/43 máy với tổng công suất là: 17.025kVA

Công tác kinh doanh:

*Hợp đồng các trạm chuyên dùng: 70  hợp đồng

*Hợp đồng sinh hoạt và mục đích khác: 6194 trong đó: (S.Hoạt:  5777, MĐK: 418)

-Công tơ sau trạm công cộng: 1pha cơ khí: 5856; công tơ 3 pha cơ khí sau:  234

-Công tơ sau trạm chuyên dùng: 1 pha cơ khí: 07; Công tơ 3 pha cơ khí: 205

-Công tơ 3 pha điện tử trạm công cộng:  16; Công tơ 3 pha điện tử trạm chuyên dùng: 38

-Công tơ 3 pha điện tử đo ranh giới, đầu nguồn:  22 

Kinh doanh viễn thông:

-Quản lý vận hành 10 BTS; và khoảng 70km cáp quang; 483 thuê bao CDMA

 Một số kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 và dự kiến năm 2011.

 

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị

9 tháng đầu

năm 2011

Dự kiến

năm 2011

Năm 2010

tăng (+);

giảm (-)

  năm 2010

1

Điện thương phẩm

106 kWh

86,87

110

90.3

+19,7

2

Doanh thu

106 đồng

77,8

107,3

74,1

+33,2

3

Giá bình quân

đ/kWh

985,3

1004,1

741,33

+262,77

4

Tổn thất

%

2,79

2,6

3,75

-1,15

5

D thu Viễn thông

Đồng

431.647.810

561.647.810

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KatherineLyn
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 3224

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Bộ đếm
Thời tiết

18oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2018-02-26

Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc