Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, July 7, 2022
 
Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
 
2015-05-07 08:35:29

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Bộ Công thương ban hành thông tư số 30/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2013 và Thông tư này thay thế quyết định số 39/2005/QĐ-BCT ngày 23/12/2005. 

Download Thông tư số 30/2013/TT-BCT   

 
Tin cùng thư mục :
Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2
Thông tư số 22/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm cung cấp điện
Thông tư 23/202/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
Thông tư giá bán điện tháng 03 năm 2019
Lịch ghi chỉ số công tơ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2019
Giá bán điện hiện hành
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều TT16/2014/TT-BCT quy định về thự hiện giá bán điện
Lịch ghi chỉ số công tơ
THỦ TỤC CẤP ĐIỆN
Thông tư 16/2014/TT-BCT Ngày 29/5/2014 - Quy định về thực hiện giá bán điện

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien