Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, July 7, 2022
 
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều TT16/2014/TT-BCT quy định về thự hiện giá bán điện
 
2018-10-22 08:51:47

 Thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã yêu càu các đơn vị triển khai thực hiện niêm yết các điều sửa đổi, bổ sung theo quy định của Bộ Công Thương.

Cụ thể, Thông tư 25 gồm một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: Hướng dẫn thực hiện giá bán điện đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý. Phần điện năng cho mục đích sinh hoạt chỉ áp dụng cho trường hợp kê khai được số hộ sử dụng điện sinh hoạt, không áp dụng cho trường hợp không kê khai được số hộ.

Trong đó, hướng dẫn thực hiện giá bán buôn điện cho chợ bao gồm việc xác định đối tượng sử dụng điện cho áp dụng giá bán buôn cho chợ và mức trừ lùi giá bán buôn điện cho chợ.

Ngoài ra, hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình).

Bên cạnh đó, hướng dẫn áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng đối với trường hợp bên mua điện thực hiện kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/10/2018.

Thông tư 25/2018/TT-BCT 

 

 Nguồn: http://www.evnhanoi.com.vn

 
Tin cùng thư mục :
Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2
Thông tư số 22/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm cung cấp điện
Thông tư 23/202/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
Thông tư giá bán điện tháng 03 năm 2019
Lịch ghi chỉ số công tơ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2019
Giá bán điện hiện hành
Lịch ghi chỉ số công tơ
THỦ TỤC CẤP ĐIỆN
Thông tư 16/2014/TT-BCT Ngày 29/5/2014 - Quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien