Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, July 7, 2022
 
Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn Vĩnh Phúc
 
2020-09-09 08:59:04

        Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PCVP) với vai trò đơn vị thụ hưởng dự án, đơn vị giám sát C và là thành viên thường trực của hội đồng nghiệm thu các dự án đầu tư XDCB do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư và giao A cho các Ban quản lý trực thuộc EVNNPC.  Sau hơn hai năm tiếp nhận bàn giao tài sản và quản lý vận hành lưới điện 110kV từ Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc, đến nay hệ thống lưới điện 110kV của PCVP đã được đầu tư sửa chữa nhiều và cơ bản được củng cố để vận hành Trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) các trạm biến áp 110kV không người trực (TBA KNT).

 Với tốc độ phát triển phụ tải lưới điện trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc như hiện nay cũng như xu thế phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc với tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm gần 70% tỷ trọng điện nhận. Tỉnh Vĩnh Phúc đã được EVNNPC quan tâm đầu tư các dự án lưới điện 110kV theo quy hoạch phát triển Điện lực  giai đoạn năm 216-2020, tầm nhìn đến 2035 với số lượng các TBA110kV đầu tư mới đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc luôn đúng phương châm “điện đi trước một bước” tạo tiền đề để các nhà đầu tư yên tâm về nguồn điện cung cấp cho các dự án.

 

Dự án 110kV Khai Quang

Nhìn nhận rõ sự quan trọng của việc triển khai các dự án đúng tiến độ để đảm bảo quy hoạch xây dựng lưới điện được triển khai thuận lợi, trong đó khâu chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng là khâu then chốt và là nền móng của các khâu khác trong việc triển khai các dự án. Trong đó hạng mục tư vấn thiết kế đóng vai trò hết sức quan trọng, đây có thể coi là nền móng của dự án ĐTXD, việc thiết kế tốt sẽ giúp triển khai thi công thuận lợi, vận hành thuận lợi và tối ưu hơn.

Với quan điểm định hướng của ban Giám đốc Công ty cần phải giải quyết chuẩn hóa ngay từ khâu thiết kế (PFS, FS… ) theo yêu cầu vận hành của PC Vĩnh Phúc và các quy định của nhà nước, EVN, EVNNPC. Tại các buổi giao ban sản xuất kinh doanh của Công ty, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các Phòng chuyên môn tham gia nghiên cứu và góp ý hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án do các Ban QLDA làm quản lý A trên lưới điện tỉnh Vĩnh Phúc để đảm bảo chuẩn hóa ngay từ khâu thiết kế ban đầu.

Trong tháng 8 năm 2020, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã chủ động mời các Ban QLDA được giao A ( BA1, BA2, BA3) và các đơn vị tư vấn dự án lưới điện 110kV giai đoạn 2020-2023 làm việc để chỉnh sửa và thống nhất giải pháp thiết kế các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi họp, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cũng đã thống nhất với các Ban Quản lý dự án trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (BA1, BA2, BA3)  những nội dung nguyên tắc và đề ra các mốc thời gian để các bên phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư. Buổi họp này cũng là tiền đề để triển khai tiếp các buổi họp tiếp theo cho các dự án khác mà BA1, BA2, BA3 làm quản lý A trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Kết thúc buổi họp, đại diện lãnh đạo các bên cũng cảm ơn phía đối tác đã phối hợp tốt ngay trong khâu ban đầu của giai đoạn chuẩn bị đầu tư và xin hữa sẽ thực hiện tốt hơn nữa để tiến độ các dự án ĐTXD lưới điện 110kV đẩy nhanh đúng kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

                                                                    Đức Tài – Phòng Điều độ

 

 
Tin cùng thư mục :
Đoàn công tác EVNNPC làm việc tại PC Vĩnh Phúc về công tác đầu tư xây dựng
Khởi công dự án “Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố, thị xã, tỉnh Vĩnh Phúc”
Tập trung triển khai dự án “Đường dây 110kV Bá Thiện - Khai Quang”
PC Vĩnh Phúc phối hợp triển khai dự án đường dây và TBA110kV Tam Đảo
PC Vĩnh Phúc tập trung hoàn thành các công trình điện, đảm bảo cấp điện trên địa bàn tỉnh
Đóng điện thành công Dự án: Lắp đặt máy biến áp T2 Trạm biến áp 110kV Khai Quang
Hoàn thành dự án xóa đấu nối chữ T đường dây và TBA110kV Lập Thạch
Công văn số 1873 về việc đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien