Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, July 7, 2022
 
Phân xưởng Thí nghiệm & Đo lường tập huấn Quy trình an toàn điện mới ban hành của EVN.
 
2012-10-02 16:19:05

Thực hiện chỉ đạo của ban Giám đốc công ty Điện lực Vĩnh Phúc, ngày 27/02/2012 Phân xưởng Thí nghiệm & Đo lường phối hợp với phòng Thanh tra an toàn –  Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức lớp tập huấn quy trình an toàn điện do Tập đoàn điện lực Việt Nam mới ban hành.

Tham gia buổi tập huấn có Đồng chí Lê Văn Đông - Trưởng phòng Thanh tra an toàn và tất cả các thành viên trong Phân xưởng Thí nghiệm & Đo lường – Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn, phổ biến nội dung mới nhất về việc thực hiện quy trình an toàn điện do Tập đoàn điện lực Việt Nam mới ban hành tháng 12 năm 2011. Qui trình này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2012 thay thế Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2008.


         Quy trình an toàn điện mới ban hành được biên soạn cơ bản trên cơ sở Quy trình kỹ thuật an toàn điện năm 2008. Với 10 Chương, 96 Điều và 16 phụ lục, nội dung được chọn lọc, bổ sung, sửa đổi đảm bảo tính chặt chẽ, cụ thể, đặc biệt là nâng cao vai trò quan trọng của đơn vị quản lý vận hành trong việc kiểm soát chặt chẽ các công việc, các đơn vị công tác trên lưới điện cũng như trách nhiệm phối hợp đảm bảo an toàn điện cho nhóm công tác của các đơn vị quản lý vận hành liên quan và quy định chi tiết nhiệm vụ, trách nhiệm của các chức danh trong thực hiện Phiếu công tác, Lệnh công tác để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi công tác.

         Sau buổi tập huấn này, tất cả các thành viên trong Phân xưởng sẽ triển khai ngay việc tìm hiểu nắm vững nội dung quy trình an toàn mới và nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo tuyệt đối an toàn khi thực hiện công việc Thí nghiệm, kiểm định được giao.

Đỗ Văn Sơn - PX.Thí nghiệm & Đo lường

 
Tin cùng thư mục :

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien