Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, July 7, 2022
 
Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2
 
2020-12-26 20:52:57

 Thực hiện Nghị quyết số 180/NQQ_CP ngày 17/12/2020 của Chính Phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) và Công văn số 9764/BCTĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2 (sao gửi kèm theo). Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ra văn bản số 8255/EVN-KD ngày 18/12/2020 hướng dẫn các đơn vị triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện.

CV của BCT hướng dẫn triển khai giảm giá tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid -19

CV của EVN hướng dẫn triển khai giảm giá tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid -19

 
Tin cùng thư mục :

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien