Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, July 7, 2022
 
PC Vĩnh Phúc thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV năm 2021
 
2021-09-11 11:47:52

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, ngày 22/8/2021 Ban thường vụ Công đoàn, phòng An toàn và các phòng chuyên môn liên quan đã phối hợp tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai các giải pháp về công tác An toàn vệ sinh viên.

*Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động tránh khỏi những ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm có hại và tạo ra điều kiện làm việc thuận lợi nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần thúc đẩy quá trình phát triển chung của đất nước, của Tổng công ty và Công ty.Việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là một chủ chương đúng đắn của BTV Đảng ủy Lãnh đạo và của Công đoàn Công ty.

*Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ làm công tác an toàn và người làm trực tiếp về công tác an toàn vệ sinh lao động, luôn nắm vững các quy định chung về ATLĐ, VSLĐ đảm bảo thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. 

*Nêu cao tinh thần học tập, nắm chắc, hiểu biết các quy định cụ thể về ATLĐ, VSLĐ, các biện pháp an toàn cho CBCNV. Từ đó phòng tránh được TNLĐ, tự bảo vệ tính mạng của chính người lao động và cho đồng đội trong quá trình thực hiện công tác ATVSLĐ.

*Ngành điện là một ngành lao động đặc thù, cường độ lao động cao ở tất cả các hoạt động. CBCNV người lao động  phải trực tiếp tiếp tham gia công tác QLVH nguồn nguy hiểm cao độ, rất dễ xảy ra mất an toàn trong SXKD. Với sự nỗ lực Lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư kinh phí cho việc tổ chức thực hiện mua sắm các công cụ dụng cụ sản xuất, các trang thiết bị an toàn, các phương tiện bảo hộ cá nhân, để người lao động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

* Ở tất cả các đơn vị đã thành lập Hội đồng, tiểu ban ATVSLĐ, Công ty đã bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Hội đồng ATVSLĐ đã xây dựng quy chế an toàn lao động, vệ sinh lao động của đơn vị; xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động; tổ chức đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên và người lao động trong đơn vị.

*Mạng lưới an toàn vệ sinh viên đã phổ biến các qui định, chính sách chế độ mới về bảo hộ lao động của Nhà nước và của cơ sở đến toàn thể người lao động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, sử dụng có hiệu quả các trang bị phupwng tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc. 

 *Công đoàn Công ty với phương châm về công tác ATVSLĐ là : Tạo môi trường làm việc thoải mái cho người lao động làm việc hưng phấn để năng suất cao, giảm nguy cơ, ngăn ngừa TNLĐ. Nhằm đẩy mạnh, bền vững trong công tác ATVSLĐ, hoạt động nề nếp và hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người & thiết bị trong sản xuất kinh doanh.

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc quyết tâm trong năm 2021 và các năm tiếp theo không để xảy ra mất an toàn trong lao động sản xuất và cháy nổ do lỗi chủ quan với một số giải pháp như sau:

Ø  Tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, triển khai các biện pháp toàn diện, nhận diện, đánh giá rủi ro và quyết liệt hơn nữa nhằm thực hiện có hiệu quả.

Ø  Kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác AT, ATVSLĐ của các đơn vị, tiếp tục nâng cao trình độ, nghiệp vụ quản lý.

Ø  Tăng cường kiểm tra các cấp việc thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN, kiểm tra hiện trường SX, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định, nội quy về ATVSLĐ.

Ø  Đề ra các biện pháp xử lý đối với người lao động, người quản lý và người đứng đầu các đơn vị khi để xảy ra vi phạm quy định an toàn lao động.

Ø  Tiếp tục rà soát và biên soạn bổ sung hoàn thiện các quy trình, quy định về quản lý kỹ thuật, kỹ thuật an toàn.

Ø  Nâng cao chất lượng mua sắm các dụng cụ, trang thiết bị an toàn, dụng cụ phục vụ sản xuất.

 

Nguyễn Ngọc Anh Xuân - Phòng An toàn

 
Tin cùng thư mục :
PC Vĩnh Phúc kịp thời ứng phó trước tình trạng mưa bão kéo dài
Đảm bảo an toàn khi sửa chữa điện nóng trên đường dây 22kV
PC Vĩnh Phúc tập huấn nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 về công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức diễn tập công tác An toàn PCTT&TKCN, xử lý sự cố năm 2022
PC Vĩnh Phúc tổ chức diễn tập an toàn – xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn, sát hạch quy trình an toàn điện năm 2022
Tập huấn và kiểm tra sát hạch công tác ATVSLĐ-PCCC dành cho đối tượng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại các TBA 110kV không người trực
Công tác sửa chữa Hotline tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Đội QLVH LĐCT thực hiện sửa chữa, khắc phục các thiết bị không đảm bảo vận hành sau thí nghiệm định kỳ năm 2021
Đội QLVH LĐCT hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, vận hành an toàn lưới điện 110kV

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien