Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, January 22, 2022
 
Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
2021-11-03 11:37:14

Thực hiện hướng dẫn 02-HD/ĐUK ngày 18/8/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị học tập trực tuyến để quán triệt, học tập chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Đức Thuận – Phó bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc khẳng định, việc tổ chức hội nghị Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và hướng dẫn các Quy định số 22-QĐ/TW của BCH TW; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 11/11/2011 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về đẩy  mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho toàn thể cán bộ Đảng viên trong Công ty nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản và tinh thần của chuyên đề và các Quy định. Đồng chí yêu cầu các chi bộ cần xác định những nội dung trọng tâm, quan trọng của chuyên đề và các Quy định mới để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc ngày càng phát triển. Đặc biệt, là những nội dung mới của Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành điều lệ Đảng thay thế cho Quy định số 29 ngày 25/7/2016.

 

Đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Tại hội nghị đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung cụ thể hóa nội dung chuyên đề năm 2021 về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp ngay từ đầu năm 2021”; phổ biến, quán triệt các quy định của Trung ương, của Tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, đơn vị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Ninh Viết Thủy cũng truyền đạt những điểm mới của Quy định số 22-QĐ/TW của BCH TW Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và đặc biệt là Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định về thi hành Điều lệ Đảng./.


 

Hạnh Chi - Điện lực TP. Vĩnh Yên

 
Tin cùng thư mục :
Đại hội Đoàn chi đoàn cơ quan Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2024
Hội nghị kiểm điểm đánh giá Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2021
Chi bộ Kinh doanh kết nạp Đảng viên mới
Điện lực Tam Đảo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn CSTV nhiệm kỳ 2021 - 2026
Điện lực TP. Phúc Yên Đại hội Công Đoàn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021-2026
Điện lực TP. Vĩnh Yên tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đại hội Công đoàn cơ quan Công ty Điện lực Vĩnh Phúc lần thứ III
Chi bộ Kỹ thuật tổ chức kết nạp Đảng viên mới
Điện lực Vĩnh Tường tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú.
Tân Đảng viên trẻ tuổi tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien