Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, July 2, 2022
 
Giữ bình yên phát triển Đất nước
 
2021-11-11 10:12:41

 Vĩnh Phúc tổ chức các đoàn

Diễn tập phòng thủ sẵn sàng ra quân

Triển khai giả định từng phần

Phương án chống giặc thì cần ra sao

Khắc phục thảm họa thế nào

Thiên tai, dịch bệnh ta vào việc ngay

Phương án diễn tập đêm ngày

Các nhóm hoàn thiện đủ đầy quân trang

Tập rồi tình huống sẵn sàng

Chống giặc, chống dịch đàng hoàng khỏi lo

Toàn dân hạnh phúc ấm no

Khôi phục kinh tế vai trò lớn lao

Thi đua phát động phong trào

Người dân nhận thức nâng cao mỗi ngày

Doanh nghiệp phát triển từ đây

Bình an lại đến những ngày vui tươi.

 

 

Ái Thanh – Phòng Kiểm tra GS MBĐ

 
Tin cùng thư mục :

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien