Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, July 2, 2022
 
Hội nghị kiểm điểm đánh giá Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2021
 
2021-12-31 20:36:05

Thực hiện hướng dẫn số 323-HD/ĐUK, ngày 17/11/2021 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngày 20/12, tại hội trường tầng 8, Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ năm 2021. 

Báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2021 cho thấy: Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các văn bản, nghị quyết của Đảng các cấp tạo được sự đồng thuận trong Công ty, qua đó tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công nhân viên ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tích cực trong việc cổ vũ động viên tinh thần trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của Công ty. Trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn và các đơn vị trực thuộc hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định Hệ thống lưới điện, góp phần quan trọng cùng EVNNPC đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của miền Bắc.

Công tác An sinh xã hội và các mặt công tác khác: Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc  đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, bảo đảm sức khỏe của người lao động. Tổ chức các chương trình thiện nguyện vừa đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống Covid-19. Trong năm 2021, công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động tiếp tục được duy trì thực hiện đầy đủ, đúng quy định hiện hành.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc: Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc  luôn chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng; bảo đảm dân chủ trong thảo luận và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc của Đảng. Những vấn đề tuy đã đạt đa số quá bán, nhưng còn ý kiến khác nhau, Ban Chấp hành đều thảo luận kỹ để tạo sự thống nhất cao khi quyết định.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng được chú trọng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, phát hiện những tập thể cá nhân điển hình, tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn đảng bộ.

Bên canh những kết quả đạt được, BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Nội dung tồn tại, hạn chế đã được BCH Đảng bộ thẳng thắn nhìn nhận, phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đưa ra phương hướng khắc phục trong năm 2022.

Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2021, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những ưu điểm kết quả đạt được và chỉ ra  những khuyết điểm, hạn chế của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và từng cá nhân các đồng chí gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao năm 2021 và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục của tập thể và cá nhân trong năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Hưng – Bí thư Đảng ủy Công ty ghi nhận các kết quả đạt được của Công ty và đề nghị tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và mỗi cá nhân khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong triển khai và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2022, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 - CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững các phong trào thi đua, danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phần đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra với mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đưa Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phát triển ngày mạnh mẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và tỉnh Vĩnh Phúc giao”./.

Nguyễn Bốn - Điện lực TP. Vĩnh Yên

 
Tin cùng thư mục :
Đoàn thanh niên PC Vĩnh Phúc: Phát huy sức trẻ, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc khóa IX nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh
Đại hội các chi đoàn Điện lực Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp
Điện lực Lập Thạch tổ chức đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024
Đại hội Chi đoàn Điện lực Tam Dương nhiệm kỳ 2022-2024
Đại hội Đoàn chi đoàn cơ quan Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2024
Chi bộ Kinh doanh kết nạp Đảng viên mới
Điện lực Tam Đảo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn CSTV nhiệm kỳ 2021 - 2026
Điện lực TP. Phúc Yên Đại hội Công Đoàn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien