Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Monday, August 8, 2022
 
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh
 
2022-02-26 21:51:52

Công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, một nội dung rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, cần được đổi mới, vì vậy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng với nhiều giải pháp cụ thể và tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào nề nếp.

 

Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 262 Đảng viên. Với số lượng Đảng viên đông, địa bàn trải rộng trên toàn tỉnh nên BCH Đảng ủy luôn chủ động, kịp thời chỉ đạo các chi ủy, ủy ban kiểm tra Đảng  tăng cường nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm sát thực tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Đảng bộ Công ty, đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

1. Chú trọng mở rộng đối tượng, nội dung kiểm tra giám sát, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Hàng năm, Ban chấp hành Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát  đối với 3 - 4 lượt tổ chức đảng và 9 - 12 đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Trong quá trình kiểm tra, giám sát đã lựa chọn kỹ thành phần tham gia đoàn kiểm tra, giám sát, mời đại diện các cơ quan có liên quan, có kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực được kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực các cuộc kiểm tra, giám sát.

2. Tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kết hợp nhiều hình thức khác nhau để phát hiện dấu hiệu vi phạm, trong đó chú trọng nắm bắt thông tin vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cấp ủy, tổ chức chính quyền; đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị của Đảng viên và quần chúng. Phát huy vai trò giám sát của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy thường xuyên theo dõi địa bàn, lĩnh vực được phân công.  

3. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ Công ty không có trường hợp cấp ủy, đảng viên bị thi hành kỷ luật. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nên Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc không có khiếu nại kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Hằng năm Ban thường vụ Đảng ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Công ty Điện lực Vinh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi và là điểm tựa tinh thần vững chắc để ủy ban kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và phát huy hiệu quả quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các đơn vị có liên quan.

Thứ hai, thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Chú trọng việc công khai các kết luận kiểm tra, việc thi hành kỷ luật đảng để góp phần giáo dục và phòng ngừa vi phạm; đồng thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, nhân tố mới, tích cực của các tổ chức đảng, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề mà Đảng đang cần, cán bộ, đảng viên và công nhân viên đang quan tâm; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; giải quyết và chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết, kết luận kịp thời, dứt điểm, không để tồn đọng các vụ việc, đơn thư tố cáo, khiếu nại, đồng thời theo dõi việc khắc phục các khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương. Thường xuyên quan tâm kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp; đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ; thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và có chế độ hỗ trợ đối với cán bộ kiểm tra kiêm nhiệm.

Tư Hoàng - Điện lực TP. Vĩnh Yên 

 
Tin cùng thư mục :
Đoàn thanh niên PC Vĩnh Phúc: Phát huy sức trẻ, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc khóa IX nhiệm kỳ 2022-2027
Đại hội các chi đoàn Điện lực Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp
Điện lực Lập Thạch tổ chức đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024
Đại hội Chi đoàn Điện lực Tam Dương nhiệm kỳ 2022-2024
Đại hội Đoàn chi đoàn cơ quan Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2024
Hội nghị kiểm điểm đánh giá Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2021
Chi bộ Kinh doanh kết nạp Đảng viên mới
Điện lực Tam Đảo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn CSTV nhiệm kỳ 2021 - 2026
Điện lực TP. Phúc Yên Đại hội Công Đoàn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien