|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024
 
THỦ TỤC CẤP ĐIỆN
 
2016-04-06 10:07:08

  Để tăng cường công tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng sử dụng điện, nhằm tạo điều kiện để khách hàng biết các quy định trong công tác kinh doanh điện năng. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc hướng dẫn một số nội dung quy định về công tác cấp điện cho khách hàng sử dụng điện như sau:

Đối tượng:

  Tất cả các khách hàng chưa có điện sử dụng, đang sử dụng điện chung với hộ khác.

Thủ tục chuẩn bị:

a. Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt, hồ sơ gồm có:

  Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) như: Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú hoặc Giấy chứng nhận sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng nhà hoặc Quyết định cấp đất, cấp nhà, thông báo tạm cấp số nhà của các cấp có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà hoặc đang thi công xây dựng) hoặc Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà hoặc đất ở hoặc Hợp đồng thuê nhà (có xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi đề nghị mua điện). Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ nêu trên thì cần có xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị mua điện.

 Dowload mẫu giấy đề nghị cấp điện cho mục đích sinh hoạt

b. Đối với khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt: Khách hàng cần có hai loại giấy tờ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) sau:

1. Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện như: Giấy sở hữu nhà hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hợp đồng thuê đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định giao nhà hoặc đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Một trong các giấy tờ có liên quan đến khách hàng mua điện như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập đơn vị. 

Dowload mẫu giấy đề nghị cấp điện cho mục đích ngoài sinh hoạt

Chi phí:

  Hoàn toàn miễn phí 100% chi phí nhân công và vật tư lắp điện đối với khách hàng lắp mới từ lưới phân phối hạ áp đến công tơ.

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CẤP ĐIỆN

  Thời gian ký HĐMBĐ, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và cấp điện cho khách hàng mua điện hạ áp (bao gồm khách hàng mua điện phục vụ mục đích chính sinh hoạt và ngoài sinh mục đích sinh hoạt).

1. Đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 1 pha hoặc công tơ điện 3 pha); Khách hàng mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt (qua công tơ điện 1 pha), khi điều kiện lưới điện hạ áp không quá tải.

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc đối với khách hàng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn.

- Trong thời hạn 4 ngày làm việc đối với khách hàng khu vực nông thôn.

2. Đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 3 pha).

  Khi điều kiện lưới điện hạ áp không quá tải, trong thời hạn 06 ngày làm việc, Điện lực phải hoàn tất các thủ tục, cấp điện cho khách hàng.

Download mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tại đây

Trân trọng thông báo ! 

 
Tin cùng thư mục :
Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2
Thông tư số 22/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm cung cấp điện
Thông tư 23/202/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
Thông tư giá bán điện tháng 03 năm 2019
Lịch ghi chỉ số công tơ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2019
Giá bán điện hiện hành
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều TT16/2014/TT-BCT quy định về thự hiện giá bán điện
Lịch ghi chỉ số công tơ
Thông tư 16/2014/TT-BCT Ngày 29/5/2014 - Quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien