|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024
 
Thấm nhuần nghị quyết của Đảng
 
2023-11-27 09:06:10

Đáng viên, Lãnh đạo Công ty

Cùng học nghị quyết duy trì thường niên

 Vĩnh Phúc triệu tập Đảng viên

Truyền hình trực tuyến tuyên truyền rất sâu

Một trăm chín tám điểm cầu

Cùng nghe nghị quyết chuyên sâu chiếu trình

Áp dụng công nghệ thông minh

Đảng viên nắm bắt tình hình tốt hơn

Điểm sáng hiểu rõ khởi nguồn

Nâng cao hiệu quả mở đường tiến xa

Thấm nhuần nghị quyết Đảng ta

Mục tiêu xuyên suốt đó là thành công

Cùng ý trí, quyết đồng lòng

Đảng viên gương mẫu tiên phong đi đầu. 

Ái Thanh – Phòng KTGSMBĐ

 

 
Tin cùng thư mục :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien