Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, July 7, 2022
 
Thông báo mời thầu
 
2011-10-13 08:33:42

   
 


 THÔNG BÁO MỜI THẦU             Công ty Điện lực Vĩnh Phúc kính mời các Nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu trên. Các nhà thầu mong muốn tham dự đấu thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại:

Phòng Quản lý Xây dựng – Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 

- Địa chỉ: 195 Trần Phú, phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại:  0211.2210292                                 Fax: 0211.3861152 

Các nhà thầu tham dự đấu thầu sẽ được mua 01 bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 VND (một triệu đồng chẵn). Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 07h 30’  ngày 19/8/2011 đến trước 8h 00’ ngày 09/9/2011 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm một bảo đảm dự thầu trị giá 60.000.000 VND (Sáu mươi triệu đồng)  do một Ngân hàng trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và được nộp cùng Hồ sơ dự thầu hoặc gửi đến địa chỉ nộp thầu trước thời điểm đóng thầu. Hồ sơ dự thầu được nộp tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, 195 Trần Phú, phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trước 8 h 00’ ngày 09/9/2011 và được mở  công khai vào lúc 8h00’ cùng ngày.  

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng kính mời!                                                                          

Vĩnh Yên, ngày 26 tháng 7 năm 2011

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 
Tin cùng thư mục :

 

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien