Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, May 17, 2022

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN

 

Tên đầy đủ: ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN

Tên viết tắt: ĐBX

Ngày thành lập đơn vị: Ngày 25 tháng 09 năm 2001

Địa chỉ cơ quan: Thôn Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3 888 323

Fax: 0211.3 861 223

Email: dlbinhxuyen@gmail.com

Điện lực Bình Xuyên (trước kia là Chi nhánh điện Bình Xuyên) được thành lập từ năm 2001. Năm 2006, Chi nhánh điện Bình Xuyên thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo quy chế phân cấp quản lý xí nghiệp số 2329/ĐVN-ĐL1-TCLĐ ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Công ty Điện lực 1 cho các đơn vị trực thuộc Công ty. Đến năm 2010, Chi nhánh điện Bình Xuyên được đổi tên thành Điện lực Bình Xuyên.

          Từ những năm 2001 mô hình quản lý của Điện lực Bình Xuyên mới chỉ bao gồm: 28 người. Trong đó:

- 01 Trưởng chi nhánh

- 01 kỹ thuật viên

- 01 Tổ nghiệp vụ kinh doanh

- 02 Tổ quản lý vận hành

Đến nay, mô hình tổ chức và hoạt động của Điện lực Bình Xuyên như sau:

1.1. Lãnh đạo Điện lực gồm có 03 người.

- 01 Giám đốc, kiêm Bí thư chi bộ.

- 01 Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật.

- 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.

1.2. Các phòng chức năng, gồm có 3 phòng:

          - Phòng kinh doanh: 10 người

- Phòng tổng hợp: 03 người

- Phòng kế hoạch – kỹ thuật – an toàn: 05 người

1.3. Đội quản lý vận hành: 18 người, gồm có:

- Tổ quản lý vận hành: 11 người

- Tổ thí nghiệm & treo tháo: 03 người

- Tổ trực vận hành: 04 người

1.4. Tổ kiểm tra, giám sát mua bán điện: 03 người

 

Ảnh:Tập thể CBCNV Điện lực Bình Xuyên   

             

         Hiện tại, Điện lực Bình Xuyên đang quản lý 233,004 km đường dây trung thế với 333 TBA phân phối và 168,461 km đường dây hạ thế. Tổng số khách hàng quản lý là 18.189 khách hàng, trong đó: 2.035 khách hàng cơ quan; 16.154 khách hàng tư gia.

         Điện năng thương phẩm năm 2017 đạt 608 triệu kVh, với doanh thu là 931 tỷ đồng. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 1,46%.

        Qua 17 năm xây dựng và phát triển, Điện lực Bình Xuyên đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian nan thử thách. Đến nay lưới điện trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, có khả năng đáp ứng nhu cầu điện của huyện Bình Xuyên trong giai đoạn hiện tại và nhiều năm tiếp theo. Tập thể cán bộ công nhân viên của Điện lực Bình Xuyên luôn luôn  đoàn kết, gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được Công ty giao cũng như các hoạt động giao lưu, văn hoá xã hội trong và ngoài đơn vị. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

         Ghi nhận những đóng góp, thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh, Điện lực Bình Xuyên đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc…

            Cho đến nay Điện lực Bình Xuyên vẫn giữ được là một trong những Điện lực dẫn đầu về thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh trong Công ty Điện lực Vĩnh Phúc./.

                

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN

 

Tên đầy đủ: ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN

Tên viết tắt: ĐBX

Ngày thành lập đơn vị: Ngày 25 tháng 09 năm 2001

Địa chỉ cơ quan: Thôn Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3 888 323

Fax: 0211.3 861 223

Email: dlbinhxuyen@gmail.com

Điện lực Bình Xuyên (trước kia là Chi nhánh điện Bình Xuyên) được thành lập từ năm 2001. Năm 2006, Chi nhánh điện Bình Xuyên thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo quy chế phân cấp quản lý xí nghiệp số 2329/ĐVN-ĐL1-TCLĐ ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Công ty Điện lực 1 cho các đơn vị trực thuộc Công ty. Đến năm 2010, Chi nhánh điện Bình Xuyên được đổi tên thành Điện lực Bình Xuyên.

          Từ những năm 2001 mô hình quản lý của Điện lực Bình Xuyên mới chỉ bao gồm: 28 người. Trong đó:

- 01 Trưởng chi nhánh

- 01 kỹ thuật viên

- 01 Tổ nghiệp vụ kinh doanh

- 02 Tổ quản lý vận hành

Đến nay, mô hình tổ chức và hoạt động của Điện lực Bình Xuyên như sau:

1.1. Lãnh đạo Điện lực gồm có 03 người.

- 01 Giám đốc, kiêm Bí thư chi bộ.

- 01 Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật.

- 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.

1.2. Các phòng chức năng, gồm có 3 phòng:

          - Phòng kinh doanh: 10 người

- Phòng tổng hợp: 03 người

- Phòng kế hoạch – kỹ thuật – an toàn: 05 người

1.3. Đội quản lý vận hành: 18 người, gồm có:

- Tổ quản lý vận hành: 11 người

- Tổ thí nghiệm & treo tháo: 03 người

- Tổ trực vận hành: 04 người

1.4. Tổ kiểm tra, giám sát mua bán điện: 03 người

 

Ảnh:Tập thể CBCNV Điện lực Bình Xuyên   

             

         Hiện tại, Điện lực Bình Xuyên đang quản lý 233,004 km đường dây trung thế với 333 TBA phân phối và 168,461 km đường dây hạ thế. Tổng số khách hàng quản lý là 18.189 khách hàng, trong đó: 2.035 khách hàng cơ quan; 16.154 khách hàng tư gia.

         Điện năng thương phẩm năm 2017 đạt 608 triệu kVh, với doanh thu là 931 tỷ đồng. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 1,46%.

        Qua 17 năm xây dựng và phát triển, Điện lực Bình Xuyên đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian nan thử thách. Đến nay lưới điện trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, có khả năng đáp ứng nhu cầu điện của huyện Bình Xuyên trong giai đoạn hiện tại và nhiều năm tiếp theo. Tập thể cán bộ công nhân viên của Điện lực Bình Xuyên luôn luôn  đoàn kết, gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được Công ty giao cũng như các hoạt động giao lưu, văn hoá xã hội trong và ngoài đơn vị. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

         Ghi nhận những đóng góp, thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh, Điện lực Bình Xuyên đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc…

            Cho đến nay Điện lực Bình Xuyên vẫn giữ được là một trong những Điện lực dẫn đầu về thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh trong Công ty Điện lực Vĩnh Phúc./.

                

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc